การอ้างอิงและการทํางานร่วมกันของเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ (Tag Manager)

เอกสารนี้อธิบายความเข้ากันได้และการแปลเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซระหว่าง Universal Analytics (UA) กับ Google Analytics 4 (GA4)

ที่มา

ระบบจะแปลเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 เป็นเหตุการณ์ UA ที่เทียบเท่าโดยอัตโนมัติเมื่อส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA การแปลยังจะเกิดขึ้นเมื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ UA ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ด้วย เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการทํางานของการแปล ความสามารถในการทํางานร่วมกันของเหตุการณ์ และข้อดีข้อเสียที่คุณอาจต้องพึ่งพาเมื่อใช้การแปลอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์

การแปลระหว่างเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ UA กับ GA4 ช่วยในเรื่องต่อไปนี้

 • ติดตั้งใช้งานได้ง่ายขึ้น: นําอีคอมเมิร์ซของ GA4 ไปใช้ด้วยการติดตั้งใช้งาน UA ที่มีอยู่และอัปเดตการกําหนดค่าเล็กน้อย
 • ไม่ต้องติดแท็กคู่: คุณสามารถส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซเดียวกันไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA และ GA4 ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการเปลี่ยนไปใช้ GA4 และเก็บอีคอมเมิร์ซของ UA ไว้โดยไม่ต้องบํารุงรักษาการกําหนดค่าแท็กคู่

ข้อดี

ความเข้ากันได้มีความยืดหยุ่นในการเลือกเส้นทางการย้ายข้อมูล GA4 ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับข้อกําหนดการใช้งานระยะสั้นและระยะยาวในการดูแลรักษาการใช้งาน UA

เหตุการณ์/พารามิเตอร์อีคอมเมิร์ซ GA4 ส่วนใหญ่เข้ากันได้กับ UA และในทางกลับกันด้วย ในบางกรณี ความไม่เข้ากันที่มีอยู่อาจขึ้นอยู่กับข้อมูลการย้ายข้อมูลของคุณ รายงานอีคอมเมิร์ซของ UA หรือ GA4 อาจไม่ได้ป้อนข้อมูลอย่างสมบูรณ์

คุณควรอ่านตัวเลือกการย้ายข้อมูลแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเข้ากันได้และการกําหนดค่าที่จําเป็น

วิธีการทํางานของการแปล

แท็กเหตุการณ์ GA4

 • เราขอแนะนําให้ใช้การส่ง gtag เพื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 แต่แท็กเหตุการณ์ GA4 จะอ่านข้อมูลอีคอมเมิร์ซที่พุชไปยังชั้นข้อมูลได้
 • พารามิเตอร์เหตุการณ์ GA4 ที่กําหนดค่าโดยตรงในแท็กเหตุการณ์ GA4 จะมีความสําคัญเหนือกว่าข้อมูล gtag/ชั้นข้อมูล หรือตัวแปรที่กําหนดเอง
 • แท็กเหตุการณ์ GA4 เข้ากันได้กับข้อมูลเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซที่ใช้สําหรับ Universal Analytics ลักษณะการทํางานของลําดับความสําคัญมีดังต่อไปนี้
  • ใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4
  • หากไม่พบเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ให้มองหาและใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ UA
 • หากมีการใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ UA กับแท็กเหตุการณ์ GA4 เหตุการณ์จะแปลงเป็นเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4 ที่เทียบเท่าก่อนก่อนที่จะส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 การดําเนินการนี้จะใช้ gtag, ชั้นข้อมูล หรือออบเจ็กต์ที่กําหนดเอง

แท็ก Universal Analytics

 • แท็ก Universal Analytics รองรับการอ่านเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 (รวมถึงข้อมูลที่ส่งโดยใช้ gtag)
 • หากเปิดใช้การอ่านเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ในแท็ก ลักษณะการทํางานตามลําดับความสําคัญจะเป็นดังนี้
  • ใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4
  • หากไม่พบเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ให้มองหาและใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ UA
 • หากมีการใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 กับแท็ก Universal Analytics ระบบจะแปลเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ UA ที่เทียบเท่าก่อนที่จะส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA ก่อน การดําเนินการนี้จะใช้ gtag, ชั้นข้อมูล หรือออบเจ็กต์ที่กําหนดเอง

พารามิเตอร์ที่เปรียบเทียบได้สําหรับ UA และ GA4

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์อีคอมเมิร์ซที่เปรียบเทียบได้สําหรับ Universal Analytics และ Google Analytics 4

ชื่อพารามิเตอร์ Universal Analytics ชื่อพารามิเตอร์ Google Analytics 4 หมายเหตุ
affiliation affiliation
checkout_step
checkout_option
content_type
coupon coupon
currency currency เมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ระบบจะใช้ค่าสกุลเงินนี้สําหรับพารามิเตอร์ items[].currency ของ GA4
location_id
payment_type
shipping shipping
shipping_tier
tax tax
transaction_id transaction_id
value value
items[] items[]
items[].name items[].item_name
items[].id items[].item_id
items[].affiliation
items[].brand items[].item_brand
items[].category
items[].item_category
items[].item_category2
items[].item_category3
items[].item_category4
items[].item_category5
หมวดหมู่ของสินค้า สามารถระบุลําดับชั้นได้ถึง 5 ระดับ

ดูการแปลพารามิเตอร์หมวดหมู่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการการแปลหมวดหมู่ระหว่างเหตุการณ์ UA กับ GA4
items[].currency
items[].coupon items[].coupon
items[].discount
items[].list_name items[].item_list_name
items[].list_position items[].index
items[].location_id
items[].price items[].price
items[].quantity items[].quantity
items[].variant items[].item_variant
promotions[] สําหรับ GA4 ระบบจะใช้ items[] กับพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงของโปรโมชัน เช่น items[].promotion_id
promotions[].id items[].promotion_id พารามิเตอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยัง GA4 หรือในทางกลับกัน
promotions[].name items[].promotion_name พารามิเตอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยัง GA4 หรือในทางกลับกัน
promotions[].creative_name
promotions[].creative_slot items[].creative_slot พารามิเตอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยัง GA4 หรือในทางกลับกัน

การแปลพารามิเตอร์หมวดหมู่

การแปลสําหรับพารามิเตอร์หมวดหมู่จะได้รับการจัดการเป็นกรณีพิเศษเมื่อส่งเหตุการณ์ GA4 ไปยัง UA หรือในทางกลับกัน

สําหรับ Universal Analytics เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ items[].category คุณจะใช้ / เป็นตัวคั่นเพื่อระบุลําดับชั้นได้สูงสุด 5 ระดับ ใน Google Analytics 4 คุณใช้พารามิเตอร์หมวดหมู่แจกแจงเพื่อระบุลําดับชั้นได้ถึง 5 ระดับ ได้แก่ items[].item_category, items[].item_category2, items[].item_category3, items[].item_category4 และ items[].item_category5

ลักษณะการทํางานสําหรับการแปลหมวดหมู่มีดังนี้

 • สําหรับเหตุการณ์ GA4 ที่แปลเป็นภาษา UA หมวดหมู่ที่มีการแจกแจงจะรวมกันเป็นพารามิเตอร์ category เดียว โดยแต่ละหมวดหมู่จะคั่นด้วย /
 • สําหรับเหตุการณ์ UA ที่แปลเป็น GA4 ค่าของพารามิเตอร์หมวดหมู่จะแบ่งออกเป็นส่วนของหมวดหมู่ที่แจกแจงของ GA4 ที่สอดคล้องกัน
 • หากคุณตั้งใจจะส่งเหตุการณ์ GA4 ไปยัง UA ขอแนะนําว่าอย่าใช้อักขระ / ในค่าหมวดหมู่ เนื่องจากระบบจะตีความว่าเป็นตัวคั่นหมวดหมู่เมื่อแปลเป็นภาษา UA
 • ระบบจะใช้ระดับหมวดหมู่เพียง 5 ระดับแรกเท่านั้น ไม่ว่าจะกําหนดจํานวนเท่าใด

ตัวอย่างการแปลหมวดหมู่

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์หมวดหมู่ UA ที่แปลเป็นภาษา GA4 หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ก็จะมีผลเมื่อแปลเหตุการณ์ GA4 เป็น UA

เหตุการณ์ UA ที่มีหมวดหมู่ซึ่งกําหนดลําดับชั้น 5 ระดับ ได้แก่

gtag("event", "add_to_cart", {
 items: [{
  ...
  category: "Apparel/Adult/Shirts/Crew/Short sleeve",
  ...
 }]
});

เหตุการณ์ UA ที่แปลเป็นเหตุการณ์ GA4 ที่มีหมวดหมู่แจกแจง

gtag("event", "add_to_cart", {
 items: [{
  ...
  item_category: "Apparel",
  item_category2: "Adult",
  item_category3: "Shirts",
  item_category4: "Crew",
  item_category5: "Short sleeve",
  ...
 }]
});

ความเข้ากันได้ระหว่างเหตุการณ์ UA กับ GA4

ตารางด้านล่างแสดงเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซที่เปรียบเทียบได้สําหรับ Universal Analytics และ Google Analytics 4 และพฤติกรรมการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยัง GA4 และในทางกลับกันด้วย

ในแต่ละแถวในตาราง แต่ละคอลัมน์จะให้ข้อมูลต่อไปนี้

 • คอลัมน์เหตุการณ์ UA และเหตุการณ์ GA4 จะระบุเหตุการณ์ที่คล้ายกันโดยอิงตามสิ่งที่ตั้งใจวัดผล
 • พารามิเตอร์จะแสดงพารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าเทียบเท่าระหว่างเหตุการณ์ UA และ GA4 ที่เกี่ยวข้อง GA4 เท่านั้นจะแสดงพารามิเตอร์ที่ใช้กับเหตุการณ์ GA4 เท่านั้น และ UA เท่านั้นจะแสดงรายการพารามิเตอร์ที่ใช้กับเหตุการณ์ UA เท่านั้น
 • พฤติกรรมการแปล (การส่ง UA ไปยัง GA4) จะอธิบายพฤติกรรมการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 บันทึกจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่ง ความแตกต่างจากเหตุการณ์ GA4 และผลกระทบสําคัญในรายงาน GA4
 • พฤติกรรมการแปล (การส่ง GA4 ไปยัง UA) อธิบายพฤติกรรมการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 บันทึกจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่ง ความแตกต่างจากเหตุการณ์ UA และผลกระทบสําคัญที่รายงาน UA
เหตุการณ์ UA เหตุการณ์ GA4 พารามิเตอร์ ลักษณะการแปล
(กําลังส่ง UA ไปยัง GA4)
ลักษณะการแปล
(กําลังส่ง GA4 ไปยัง UA)
การแสดงผลของผลิตภัณฑ์ (impressions) GA4 เท่านั้น
item_list_id
item_list_name
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ UA ทั้งหมดจะได้รับการแปลเป็นค่า GA4 ที่เทียบเท่าและส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่าจะได้รับการแปลและส่ง จะไม่มีการส่งพารามิเตอร์ GA4 เท่านั้น ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์ item_list_name ระดับเหตุการณ์ โดยระบบจะส่งเฉพาะ item_list_name ระดับรายการเท่านั้น

รายงาน UA ที่มีข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนคลิกผลิตภัณฑ์ (click) GA4 เท่านั้น
item_list_id
item_list_name
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id

UA เท่านั้น
content_type
เข้ากันไม่ได้

ระบบจะส่งเหตุการณ์ที่กําหนดเอง select_content และพารามิเตอร์ที่กําหนดเอง content_type จะไม่มีการส่งข้อมูล items
ใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบจะส่ง เหตุการณ์ Hit ของ UA ที่มี general เป็น event_category และ select_item เป็น event_action จะไม่มีการส่งข้อมูล items
การคลิกโปรโมชัน (promoClick) GA4 เท่านั้น
creative_name
creative_slot
location_id
promotion_id
promotion_name
items

UA เท่านั้น
content_type
promotions
เข้ากันไม่ได้

ระบบจะส่งเหตุการณ์ที่กําหนดเอง select_content ที่มี content_type และ promotions เป็นพารามิเตอร์ที่กําหนดเอง พารามิเตอร์ที่กําหนดเอง promotions รายการไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบจะส่ง Hit เหตุการณ์ UA โดยใช้ general เป็น event_category และ select_promotion เป็น event_action จะไม่มีการส่งข้อมูล promotions
View of Details Details (detail) GA4 เท่านั้น
currency
value
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ UA ทั้งหมดจะได้รับการแปลเป็นค่า GA4 ที่เทียบเท่าและส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่าจะได้รับการแปลและส่ง ยกเว้น item_list_name ซึ่งไม่ได้ส่ง จากพารามิเตอร์ GA4 เท่านั้น currency และ value จะส่งโดยมี Hit เป็น สกุลเงินและ รายได้จากธุรกรรมตามลําดับ event_value ได้รับการตั้งค่าเป็นพารามิเตอร์ value เป็นจํานวนเต็มเช่นกัน โปรดทราบว่าการแปลจาก GA4 เป็น UA จะรวม event_value ไว้ด้วย แต่โดยปกติแล้ว แท็กดังกล่าวไม่ได้ตั้งค่าไว้ให้กับ Hit ของ UA

รายงาน UA ที่ป้อนข้อมูลจาก GA4 มักจะเสร็จสมบูรณ์ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อรายการสินค้าจะหายไป
add_to_wishlist*

*UA ไม่สนับสนุนข้อมูล items
GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ UA ทั้งหมดจะได้รับการแปลเป็นค่า GA4 ที่เทียบเท่าและส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ใช้ร่วมกันได้

ระบบจะส่ง Hit เหตุการณ์ที่เทียบเท่าโดยใช้ ecommerce เป็น event_category, add_to_wishlist เป็น event_action และพารามิเตอร์ value เป็น event_value

รายงาน UA ที่มีข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว รายงานอีคอมเมิร์ซของ UA จะไม่รองรับเหตุการณ์นี้ จึงไม่มีผลกระทบมากนัก
การเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นช็อปปิ้ง (add) GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ UA ทั้งหมดจะได้รับการแปลเป็นค่า GA4 ที่เทียบเท่าและส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ใช้ร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* จะไม่มีการส่งพารามิเตอร์ GA4 เท่านั้น

ระบบจะไม่ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทํางานนี้จะสอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งจะไม่ส่ง list_name

รายงาน UA ที่มีข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การนําผลิตภัณฑ์ออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง (remove) GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ UA ทั้งหมดจะได้รับการแปลเป็นค่า GA4 ที่เทียบเท่าและส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ใช้ร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* จะไม่มีการส่งพารามิเตอร์ GA4 เท่านั้น

ระบบจะไม่ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทํางานนี้จะสอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งจะไม่ส่ง list_name

รายงาน UA ที่มีข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มี เราขอแนะนําให้ใช้เหตุการณ์สําหรับ GA4 เท่านั้น
ใช้ร่วมกันไม่ได้*

*มีแนวโน้มว่าการติดตั้งใช้งาน UA จะส่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่เหตุการณ์ที่แนะนํา คุณใช้เหตุการณ์นี้กับ UA ได้โดยใช้รูปแบบ GA4 เพื่อให้รายงาน GA4 สมบูรณ์

หากคุณติดตั้งใช้งานเหตุการณ์ GA4 สําหรับ UA เหตุการณ์นี้จะแสดงเป็นเหตุการณ์โดยไม่มีข้อมูล items ซึ่งอาจไม่มีประโยชน์มากนัก แต่จะไม่ส่งผลต่อการรายงานอีคอมเมิร์ซของ UA
ใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบจะส่ง Hit เหตุการณ์ที่มีทั่วไปเป็น event_category, view_cart เป็น event_action และพารามิเตอร์ value เป็น event_value ระบบไม่ได้ส่งข้อมูล items

เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว รายงานอีคอมเมิร์ซของ UA จะไม่รองรับเหตุการณ์นี้ จึงไม่มีผลกระทบมากนัก
ขั้นตอนการชําระเงิน (checkout, checkout_option) GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ UA ทั้งหมดจะได้รับการแปลเป็นค่า GA4 ที่เทียบเท่าและส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ใช้ร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* จะไม่มีการส่งพารามิเตอร์ GA4 เท่านั้น

ระบบจะไม่ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทํางานนี้จะสอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งจะไม่ส่ง list_name

begin_checkout มีค่าเท่ากับการส่งเหตุการณ์ checkout_progress ที่กําหนด checkout_step เป็น 1

รายงาน UA ที่มีข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
add_payment_info GA4 เท่านั้น
currency
value
coupon
payment_type
items

UA
ไม่มี: ไม่รองรับพารามิเตอร์
ใช้ร่วมกันไม่ได้*

*เนื่องจาก UA ไม่รองรับพารามิเตอร์สําหรับเหตุการณ์นี้ ระบบจึงไม่ส่งพารามิเตอร์เหล่านี้ วิธีนี้ได้ผลแต่ก็ไม่มีประโยชน์มากนัก

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์เหตุการณ์จะไม่สมบูรณ์
ใช้ร่วมกันได้

ระบบจะส่ง Hit เหตุการณ์ที่เทียบเท่าโดยใช้ ecommerce เป็น event_category, add_to_wishlist เป็น event_action และพารามิเตอร์ value (แคสต์เป็นจํานวนเต็ม) เป็น event_value โปรดทราบว่าการแปลจาก GA4 เป็น UA จะรวม event_value ไว้ด้วย แต่โดยปกติแล้ว แท็กดังกล่าวไม่ได้ตั้งค่าไว้ให้กับ Hit ของ UA

รายงาน UA ที่มีข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว รายงานอีคอมเมิร์ซของ UA จะไม่รองรับเหตุการณ์นี้ จึงไม่มีผลกระทบมากนัก
ไม่มี เราขอแนะนําให้ใช้เหตุการณ์สําหรับ GA4 เท่านั้น
ใช้ร่วมกันไม่ได้*

*มีแนวโน้มว่าการติดตั้งใช้งาน UA จะส่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่เหตุการณ์ที่แนะนํา คุณใช้เหตุการณ์นี้กับ UA ได้โดยใช้รูปแบบ GA4 เพื่อให้รายงาน GA4 สมบูรณ์

หากคุณติดตั้งใช้งานเหตุการณ์ GA4 สําหรับ UA เหตุการณ์นี้จะแสดงเป็นเหตุการณ์โดยไม่มีข้อมูล items ซึ่งอาจไม่มีประโยชน์มากนัก แต่จะไม่ส่งผลต่อการรายงานอีคอมเมิร์ซของ UA
ใช้ร่วมกันไม่ได้*

ระบบจะส่ง Hit เหตุการณ์ที่มี general เป็น event_category, add_shipping_info เป็น event_action และพารามิเตอร์ value (แคสต์ไปยังจํานวนเต็ม) เป็น event_value ระบบจะส่งพารามิเตอร์ currency ของ GA4 พร้อมกับ Hit เป็น currency

เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว รายงานอีคอมเมิร์ซของ UA จะไม่รองรับเหตุการณ์นี้ จึงไม่มีผลกระทบมากนัก
ขั้นตอนการชําระเงิน (checkout, checkout_option) ไม่มี เราขอแนะนําให้ใช้เหตุการณ์สําหรับ UA เท่านั้น
ระบบจะถือว่าเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่กําหนดเอง ระบบจะส่งเฉพาะพารามิเตอร์ระดับเหตุการณ์เท่านั้น แต่จะไม่ส่งข้อมูล items

เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้มักใช้ไม่ได้กับรายงานอีคอมเมิร์ซของ GA4 จึงไม่มีผลกระทบใดๆ เป็นพิเศษ
ไม่มี
การแสดงผล โปรโมชัน (promoView) GA4 เท่านั้น
creative_name
creative_slot
location_id
promotion_id
promotion_name
items

UA เท่านั้น
promotions
เข้ากันไม่ได้

ระบบจะส่งเหตุการณ์ที่กําหนดเอง view_promotion ที่มี promotions เป็นพารามิเตอร์ที่กําหนดเอง พารามิเตอร์ที่กําหนดเอง promotions รายการไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบจะส่ง เหตุการณ์ Hit ของ UA ที่มี engagement เป็น event_category และ view_promotion เป็น event_action จะไม่มีการส่งข้อมูล promotions เหตุการณ์จะได้รับการทําเครื่องหมายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การโต้ตอบ
การวัดการซื้อ (purchase) GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ UA ทั้งหมดจะได้รับการแปลเป็นค่า GA4 ที่เทียบเท่าและส่ง

ใช้ currency ระดับเหตุการณ์เนื่องจากระบบไม่รองรับ currency ระดับรายการ

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ใช้ร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* จะไม่มีการส่งพารามิเตอร์ GA4 เท่านั้น

ระบบจะไม่ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทํางานนี้จะสอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งจะไม่ส่ง list_name

รายงาน UA ที่มีข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การวัด การคืนเงิน (refund) GA4 เท่านั้น
affiliation
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ใช้ร่วมกันได้

พารามิเตอร์ UA ทั้งหมดจะได้รับการแปลเป็นค่า GA4 ที่เทียบเท่าและส่ง

ใช้ currency ระดับเหตุการณ์เนื่องจากระบบไม่รองรับ currency ระดับรายการ

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ใช้ร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* จะไม่มีการส่งพารามิเตอร์ GA4 เท่านั้น

ระบบจะไม่ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทํางานนี้จะสอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งจะไม่ส่ง list_name

รายงาน UA ที่มีข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง