ความเข้ากันได้ของเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซและการอ้างอิงการแปล (Tag Manager)

เอกสารนี้อธิบายความเข้ากันได้ของเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซและคําแปลระหว่าง Universal Analytics (UA) กับ Google Analytics 4 (GA4)

ที่มา

ระบบจะแปลงเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4 เป็นเหตุการณ์ UA ที่เทียบเท่าโดยอัตโนมัติเมื่อส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA การแปลจะเกิดขึ้นเมื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ UA ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ด้วย เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการแปล ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของเหตุการณ์ และข้อดีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้การแปลอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์

การแปลระหว่างเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ UA กับ GA4 จะช่วยในเรื่องต่อไปนี้

 • ใช้งานง่าย: รับอีคอมเมิร์ซ GA4 โดยใช้การติดตั้งใช้งาน UA ที่มีอยู่กับการอัปเดตการกําหนดค่าเล็กน้อย
 • ไม่จําเป็นต้องติดแท็กคู่: คุณสามารถส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซเดียวกันไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA และ GA4 ได้ ซึ่งจะมีตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนไปใช้ GA4 และติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซ UA ต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษาการกําหนดค่าแท็กคู่

ข้อดีข้อเสีย

ความเข้ากันได้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกเส้นทางการย้ายข้อมูล GA4 ที่เหมาะสมที่สุดตามข้อกําหนดในระยะสั้นและระยะยาวในการดูแลรักษาการติดตั้งใช้งาน UA

เหตุการณ์/พารามิเตอร์อีคอมเมิร์ซ GA4 ส่วนใหญ่ใช้ได้กับ UA และเหตุการณ์/พารามิเตอร์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้กับ UA ด้วย สําหรับกรณีไม่กี่กรณีที่ความไม่เข้ากันที่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการย้ายข้อมูลที่คุณเลือก รายงานอีคอมเมิร์ซ UA หรือ GA4 อาจไม่ได้มีข้อมูลครบถ้วน

คุณต้องตรวจสอบตัวเลือกการย้ายข้อมูลแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเข้ากันได้และการกำหนดค่าที่จำเป็น

วิธีการทำงานของการแปล

แท็กเหตุการณ์ GA4

 • การใช้ gtag เป็นวิธีที่แนะนําในการส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 อย่างไรก็ตาม แท็กเหตุการณ์ GA4 จะอ่านข้อมูลอีคอมเมิร์ซที่พุชไปยังชั้นข้อมูลได้
 • พารามิเตอร์เหตุการณ์ GA4 ที่กําหนดค่าโดยตรงในแท็กเหตุการณ์ GA4 จะมีความสำคัญเหนือกว่าข้อมูลที่ได้จาก gtag/ชั้นข้อมูล หรือตัวแปรที่กําหนดเอง
 • แท็กเหตุการณ์ GA4 จะเข้ากันได้กับข้อมูลเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซที่ใช้สำหรับ Universal Analytics แบบย้อนหลัง ลักษณะการทำงานที่มีความสำคัญมีดังนี้
  • ใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4
  • หากไม่พบเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4 ให้ค้นหาและใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ UA
 • หากใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ UA กับแท็กเหตุการณ์ GA4 ระบบจะแปลเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4 ที่เทียบเท่าก่อนจะส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ข้อมูลนี้จะมีผลไม่ว่าจะใช้ gtag, ชั้นข้อมูล หรือออบเจ็กต์ที่กําหนดเอง

แท็ก Universal Analytics

 • แท็ก Universal Analytics รองรับการอ่านเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 (รวมถึงข้อมูลที่ส่งโดยใช้ gtag)
 • หากเปิดใช้การอ่านเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ในแท็ก ลักษณะการทำงานของลําดับความสําคัญมีดังนี้
  • ใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4
  • หากไม่พบเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4 ให้ค้นหาและใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ UA
 • หากใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4 กับแท็ก Universal Analytics ระบบจะแปลเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ UA ที่เทียบเท่าก่อนจะส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA ข้อมูลนี้จะมีผลไม่ว่าจะใช้ gtag, ชั้นข้อมูล หรือออบเจ็กต์ที่กําหนดเอง

พารามิเตอร์ที่เปรียบเทียบกันได้สําหรับ UA และ GA4

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์อีคอมเมิร์ซที่เปรียบเทียบได้สําหรับ Universal Analytics และ Google Analytics 4

ชื่อพารามิเตอร์ Universal Analytics ชื่อพารามิเตอร์ Google Analytics 4 Notes
affiliation affiliation
checkout_step
checkout_option
content_type
coupon coupon
currency currency เมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ระบบจะใช้ค่าสกุลเงินนี้สําหรับพารามิเตอร์ items[].currency ของ GA4
location_id
payment_type
shipping shipping
shipping_tier
tax tax
transaction_id transaction_id
value value
items[] items[]
items[].name items[].item_name
items[].id items[].item_id
items[].affiliation
items[].brand items[].item_brand
items[].category
items[].item_category
items[].item_category2
items[].item_category3
items[].item_category4
items[].item_category5
หมวดหมู่ของสินค้า ระบุลำดับชั้นได้สูงสุด 5 ระดับ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการการแปลหมวดหมู่ระหว่างเหตุการณ์ UA กับ GA4 ได้ที่การแปลพารามิเตอร์หมวดหมู่
items[].currency
items[].coupon items[].coupon
items[].discount
items[].list_name items[].item_list_name
items[].list_position items[].index
items[].location_id
items[].price items[].price
items[].quantity items[].quantity
items[].variant items[].item_variant
promotions[] สําหรับ GA4 ระบบจะใช้ items[] กับพารามิเตอร์สําหรับโปรโมชันโดยเฉพาะ เช่น items[].promotion_id
promotions[].id items[].promotion_id พารามิเตอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยัง GA4 หรือในทางกลับกัน
promotions[].name items[].promotion_name พารามิเตอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยัง GA4 หรือในทางกลับกัน
promotions[].creative_name
promotions[].creative_slot items[].creative_slot พารามิเตอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยัง GA4 หรือในทางกลับกัน

การแปลพารามิเตอร์หมวดหมู่

ระบบจะจัดการคําแปลของพารามิเตอร์หมวดหมู่เป็นกรณีพิเศษเมื่อส่งเหตุการณ์ GA4 ไปยัง UA หรือในทางกลับกัน

สําหรับ Universal Analytics เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ items[].category คุณจะใช้ / เป็นตัวคั่นเพื่อระบุลำดับชั้นได้สูงสุด 5 ระดับ ใน Google Analytics 4 คุณจะใช้พารามิเตอร์หมวดหมู่แบบแจกแจงเพื่อระบุลำดับชั้นได้สูงสุด 5 ระดับ ได้แก่ items[].item_category, items[].item_category2, items[].item_category3, items[].item_category4 และ items[].item_category5

ลักษณะการทำงานของการแปลหมวดหมู่มีดังนี้

 • สําหรับเหตุการณ์ GA4 ที่แปลเป็น UA ระบบจะรวมหมวดหมู่ที่แจกแจงเป็นพารามิเตอร์ category รายการเดียว โดยแต่ละหมวดหมู่จะคั่นด้วย /
 • สําหรับเหตุการณ์ UA ที่แปลงเป็น GA4 ระบบจะแยกค่าพารามิเตอร์หมวดหมู่เพื่อป้อนข้อมูลหมวดหมู่ที่ระบุไว้ใน GA4 ที่เกี่ยวข้อง
 • หากต้องการส่งเหตุการณ์ GA4 ไปยัง UA ขอแนะนําว่าอย่าใช้อักขระ / ในค่าหมวดหมู่ เนื่องจากระบบจะตีความว่าเป็นตัวคั่นหมวดหมู่เมื่อแปลเป็น UA
 • ระบบจะใช้เฉพาะหมวดหมู่ 5 ระดับแรกเท่านั้น ไม่ว่าจะระบุกี่ระดับก็ตาม

ตัวอย่างการแปลหมวดหมู่

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์หมวดหมู่ UA ที่แปลเป็น GA4 หลักการเดียวกันนี้ก็นำไปใช้เมื่อแปลเหตุการณ์ GA4 เป็น UA

เหตุการณ์ UA ที่มีหมวดหมู่ซึ่งกําหนดลําดับชั้น 5 ระดับ

gtag("event", "add_to_cart", {
 items: [{
  ...
  category: "Apparel/Adult/Shirts/Crew/Short sleeve",
  ...
 }]
});

เหตุการณ์ UA ที่แปลงเป็นเหตุการณ์ GA4 พร้อมหมวดหมู่ที่แจกแจง:

gtag("event", "add_to_cart", {
 items: [{
  ...
  item_category: "Apparel",
  item_category2: "Adult",
  item_category3: "Shirts",
  item_category4: "Crew",
  item_category5: "Short sleeve",
  ...
 }]
});

ความเข้ากันได้ระหว่างเหตุการณ์ UA กับ GA4

ตารางด้านล่างแสดงเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซที่เปรียบเทียบได้สําหรับ Universal Analytics และ Google Analytics 4 รวมถึงลักษณะการทํางานของการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยัง GA4 และในทางกลับกัน

สำหรับแต่ละแถวในตาราง แต่ละคอลัมน์จะให้ข้อมูลต่อไปนี้

 • คอลัมน์เหตุการณ์ UA และเหตุการณ์ GA4 ระบุเหตุการณ์ที่เปรียบเทียบได้โดยอิงตามสิ่งที่ต้องการวัด
 • พารามิเตอร์จะแสดงพารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าเทียบเท่าระหว่างเหตุการณ์ UA กับ GA4 ที่เกี่ยวข้อง GA4 เท่านั้นแสดงรายการพารามิเตอร์ที่ใช้กับพารามิเตอร์เหตุการณ์ GA4 และรายการ UA เท่านั้นที่ใช้กับเหตุการณ์ UA เท่านั้น
 • ลักษณะการแปลภาษา (การส่ง UA ไปยัง GA4) จะอธิบายลักษณะการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 หมายเหตุจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่ง ความแตกต่างจากเหตุการณ์ GA4 และผลกระทบที่โดดเด่นในรายงาน GA4
 • ลักษณะการแปลภาษา (การส่ง GA4 ไปยัง UA) จะอธิบายลักษณะการแปลเมื่อส่งเหตุการณ์ UA ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 หมายเหตุนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่ง ความแตกต่างจากเหตุการณ์ UA และผลกระทบที่สำคัญต่อรายงาน UA
เหตุการณ์ UA เหตุการณ์ GA4 พารามิเตอร์ ลักษณะการแปล
(การส่ง UA ไปยัง GA4)
ลักษณะการแปล
(การส่ง GA4 ไปยัง UA)
การแสดงผลผลิตภัณฑ์ (impressions) GA4 เท่านั้น
item_list_id
item_list_name
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลพารามิเตอร์ UA ทั้งหมดเป็นค่าเทียบเท่าของ GA4 และส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า ระบบจะไม่ส่งพารามิเตอร์GA4 เท่านั้น ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์ item_list_name ระดับเหตุการณ์ ระบบจะส่งเฉพาะ item_list_name ระดับสินค้าเท่านั้น

รายงาน UA ที่รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การคลิกผลิตภัณฑ์ (click) GA4 เท่านั้น
item_list_id
item_list_name
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id

UA เท่านั้น
content_type
ใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบจะส่งเหตุการณ์ที่กำหนดเอง select_content รายการและพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง content_type รายการ ไม่มีการส่งข้อมูล items
เข้ากันไม่ได้

มีการส่ง Event Hit ของ UA พร้อมกับทั่วไปเป็น event_category และ select_item เป็น event_action จะไม่มีการส่งข้อมูล items
การคลิกของโปรโมชัน (promoClick) GA4 เท่านั้น
creative_name
creative_slot
location_id
promotion_id
promotion_name
items

UA เท่านั้น
content_type
promotions
ใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบจะส่งเหตุการณ์ที่กำหนดเอง select_content รายการพร้อมกับ content_type และ promotions เป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง พารามิเตอร์ที่กำหนดเอง promotions ไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบจะส่ง Event Hit ของ UA พร้อมกับทั่วไปเป็น event_category และselect_promotionเป็นevent_action ไม่มีการส่งข้อมูล promotions
การดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (detail) GA4 เท่านั้น
currency
value
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลพารามิเตอร์ UA ทั้งหมดเป็นค่าเทียบเท่าของ GA4 และส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า ข้อยกเว้นคือ item_list_name ซึ่งจะไม่มีการส่ง จากพารามิเตอร์ GA4 เท่านั้น ระบบส่ง currency และ value พร้อมกับ Hit เป็น สกุลเงินและ รายได้จากธุรกรรมตามลำดับ จะตั้งค่า event_value เป็นพารามิเตอร์ value เป็นจำนวนเต็มด้วย โปรดทราบว่าการแปลจาก GA4 เป็น UA จะรวม event_value ไว้ด้วย แต่ปกติแล้วค่านี้ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับ Hit ของ UA

รายงาน UA ที่สร้างจากข้อมูลจาก GA4 มักจะสมบูรณ์และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อรายการสินค้าจะหายไป
add_to_wishlist*

*UA ไม่รองรับข้อมูล items
GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลพารามิเตอร์ UA ทั้งหมดเป็นค่าเทียบเท่าของ GA4 และส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะส่ง Event Hit ที่เทียบเท่าพร้อมกับ ecommerce เป็น event_category, add_to_wishlist เป็น event_action และพารามิเตอร์ value เป็น event_value

รายงาน UA ที่รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโดยทั่วไปรายงานอีคอมเมิร์ซ UA จะไม่รองรับเหตุการณ์นี้ จึงไม่มีผลกระทบที่โดดเด่น
การเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นช็อปปิ้ง (add) GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลพารามิเตอร์ UA ทั้งหมดเป็นค่าเทียบเท่าของ GA4 และส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* ระบบจะไม่ส่งพารามิเตอร์GA4 เท่านั้น

*ไม่ได้ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทำงานนี้สอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งไม่ได้ส่ง list_name

รายงาน UA ที่รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การนำผลิตภัณฑ์ออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง (remove) GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลพารามิเตอร์ UA ทั้งหมดเป็นค่าเทียบเท่าของ GA4 และส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* ระบบจะไม่ส่งพารามิเตอร์GA4 เท่านั้น

*ไม่ได้ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทำงานนี้สอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งไม่ได้ส่ง list_name

รายงาน UA ที่รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีข้อมูล แนะนําให้ใช้เหตุการณ์สําหรับ GA4 เท่านั้น
เข้ากันไม่ได้*

*การติดตั้งใช้งาน UA ไม่น่าจะส่งเหตุการณ์นี้ เนื่องจากไม่ใช่เหตุการณ์ที่แนะนํา โปรดติดตั้งใช้งานเหตุการณ์นี้สําหรับ UA โดยใช้รูปแบบ GA4 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน GA4 เสร็จสมบูรณ์

หากคุณใช้เหตุการณ์ GA4 สำหรับ UA เหตุการณ์ดังกล่าวจะแสดงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีข้อมูล items ซึ่งอาจมีประโยชน์ไม่มากนัก และจะไม่ส่งผลต่อการรายงานอีคอมเมิร์ซของ UA
ใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบจะส่ง event Hit พร้อมกับทั่วไปเป็น event_category, view_cart เป็น event_action และพารามิเตอร์ value เป็น event_value ระบบจะไม่ส่งข้อมูล items

เนื่องจากโดยทั่วไปรายงานอีคอมเมิร์ซ UA จะไม่รองรับเหตุการณ์นี้ จึงไม่มีผลกระทบที่โดดเด่น
ขั้นตอนการชำระเงิน (checkout, checkout_option) GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลพารามิเตอร์ UA ทั้งหมดเป็นค่าเทียบเท่าของ GA4 และส่ง

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* ระบบจะไม่ส่งพารามิเตอร์GA4 เท่านั้น

*ไม่ได้ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทำงานนี้สอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งไม่ได้ส่ง list_name

begin_checkout มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการส่งเหตุการณ์ checkout_progress ที่มีการตั้งค่า checkout_step เป็น 1

รายงาน UA ที่รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
add_payment_info GA4 เท่านั้น
currency
value
coupon
payment_type
items

UA
ไม่มี: ระบบไม่รองรับพารามิเตอร์
เข้ากันไม่ได้*

*เนื่องจาก UA ไม่รองรับพารามิเตอร์สําหรับเหตุการณ์นี้ ระบบจึงไม่ส่งอะไรเลย วิธีนี้ได้ผลแต่อาจไม่เป็นประโยชน์มากนัก

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์เหตุการณ์จะไม่สมบูรณ์
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะส่ง Event Hit ที่เทียบเท่าซึ่งมี ecommerce เป็น event_category, add_to_wishlist เป็น event_action และพารามิเตอร์ value (แคสต์ไปยังจำนวนเต็ม) เป็น event_value โปรดทราบว่าการแปลจาก GA4 เป็น UA จะรวม event_value ไว้ด้วย แต่ปกติแล้วค่านี้ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับ Hit ของ UA

รายงาน UA ที่รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโดยทั่วไปรายงานอีคอมเมิร์ซ UA จะไม่รองรับเหตุการณ์นี้ จึงไม่มีผลกระทบที่โดดเด่น
ไม่มีข้อมูล แนะนําให้ใช้เหตุการณ์สําหรับ GA4 เท่านั้น
เข้ากันไม่ได้*

*การติดตั้งใช้งาน UA ไม่น่าจะส่งเหตุการณ์นี้ เนื่องจากไม่ใช่เหตุการณ์ที่แนะนํา โปรดติดตั้งใช้งานเหตุการณ์นี้สําหรับ UA โดยใช้รูปแบบ GA4 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน GA4 เสร็จสมบูรณ์

หากคุณใช้เหตุการณ์ GA4 สำหรับ UA เหตุการณ์ดังกล่าวจะแสดงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีข้อมูล items ซึ่งอาจมีประโยชน์ไม่มากนัก และจะไม่ส่งผลต่อการรายงานอีคอมเมิร์ซของ UA
เข้ากันไม่ได้*

ระบบจะส่ง Event Hit ที่มีค่า General เป็น event_category, add_shipping_info เป็น event_action และพารามิเตอร์ value (แคสต์เป็นจํานวนเต็ม) เป็น event_value ระบบจะส่งพารามิเตอร์ currency ของ GA4 พร้อมกับ Hit เป็น สกุลเงิน

เนื่องจากโดยทั่วไปรายงานอีคอมเมิร์ซ UA จะไม่รองรับเหตุการณ์นี้ จึงไม่มีผลกระทบที่โดดเด่น
ขั้นตอนการชำระเงิน (checkout, checkout_option) ไม่มีข้อมูล แนะนำเหตุการณ์สำหรับ UA เท่านั้น
ระบบจะถือว่าเหตุการณ์เป็น เหตุการณ์ที่กำหนดเอง ระบบจะส่งเฉพาะพารามิเตอร์ระดับเหตุการณ์เท่านั้น และจะไม่ส่งข้อมูล items

เนื่องจากโดยทั่วไปรายงานอีคอมเมิร์ซของ GA4 ไม่รองรับเหตุการณ์เหล่านี้ จึงไม่มีผลกระทบที่โดดเด่น
ไม่มีข้อมูล
การแสดงผลของโปรโมชัน (promoView) GA4 เท่านั้น
creative_name
creative_slot
location_id
promotion_id
promotion_name
items

UA เท่านั้น
promotions
ใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบส่งเหตุการณ์ที่กำหนดเอง view_promotion รายการพร้อมกับ promotions เป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง พารามิเตอร์ที่กำหนดเอง promotions ไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ใช้ร่วมกันไม่ได้

มีการส่ง Event Hit ของ UA พร้อมกับ engagement เป็น event_category และ view_promotion เป็น event_action ไม่มีการส่งข้อมูล promotions เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการทําเครื่องหมายเป็น เหตุการณ์ที่ไม่มีการโต้ตอบ
การวัด การซื้อ (purchase) GA4 เท่านั้น
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลพารามิเตอร์ UA ทั้งหมดเป็นค่าเทียบเท่าของ GA4 และส่ง

มีการใช้ currency ระดับเหตุการณ์เนื่องจากไม่รองรับ currency ระดับสินค้า

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* ระบบจะไม่ส่งพารามิเตอร์GA4 เท่านั้น

*ไม่ได้ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทำงานนี้สอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งไม่ได้ส่ง list_name

รายงาน UA ที่รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การวัด การคืนเงิน (refund) GA4 เท่านั้น
affiliation
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลพารามิเตอร์ UA ทั้งหมดเป็นค่าเทียบเท่าของ GA4 และส่ง

มีการใช้ currency ระดับเหตุการณ์เนื่องจากไม่รองรับ currency ระดับสินค้า

รายงาน GA4 ที่ต้องใช้พารามิเตอร์ GA4 เท่านั้นจะไม่สมบูรณ์
ทำงานร่วมกันได้

ระบบจะแปลและส่งพารามิเตอร์ GA4 ที่มีพารามิเตอร์ UA ที่เทียบเท่า* ระบบจะไม่ส่งพารามิเตอร์GA4 เท่านั้น

*ไม่ได้ส่ง item_list_name แต่ลักษณะการทำงานนี้สอดคล้องกับ gtag.js (UA) ซึ่งไม่ได้ส่ง list_name

รายงาน UA ที่รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ GA4 จะสมบูรณ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง