Tập dữ liệu mẫu BigQuery để triển khai web thương mại điện tử của Google Analytics 4

Google Merchandise Store là một cửa hàng trực tuyến bán hàng hoá có thương hiệu Google. Trang web này sử dụng phương thức triển khai thương mại điện tử web tiêu chuẩn của Google Analytics 4 cùng với tính năng đo lường nâng cao. Tập dữ liệu ga4_obfuscated_sample_ecommerce có trong chương trình Tập dữ liệu công khai của BigQuery chứa một mẫu dữ liệu xuất sự kiện BigQuery bị làm rối mã nguồn trong 3 tháng từ ngày 1/11/2020 đến ngày 31/1/2021.

Điều kiện tiên quyết

 • Bạn cần có quyền truy cập vào một dự án trên Google Cloud đã bật BigQuery API. Hãy hoàn thành phần Trước khi bắt đầu trong Hướng dẫn nhanh về BigQuery để tạo dự án Google Cloud mới hoặc bật BigQuery API trong một dự án hiện có.

 • Bạn có thể sử dụng miễn phí chế độ Hộp cát BigQuery với một số giới hạn nhất định. Cấp sử dụng miễn phí là đủ để khám phá tập dữ liệu này và chạy các truy vấn mẫu. Bạn có thể tuỳ ý Bật tính năng thanh toán để dùng nhiều hơn cấp sử dụng miễn phí.

Các điểm hạn chế

Tập dữ liệu này chứa dữ liệu được làm rối mã nguồn mô phỏng hình thức của một tập dữ liệu trong thế giới thực khi triển khai Google Analytics 4 thực tế. Một số trường nhất định sẽ chứa các giá trị giữ chỗ, trong đó có <Other>, NULL''. Do việc làm rối mã nguồn, tính nhất quán nội bộ của tập dữ liệu có thể bị hạn chế đôi chút.

Không thể so sánh tập dữ liệu với Tài khoản Google Analytics minh hoạ cho Google Merchandise Store vì dữ liệu khác nhau.

Sử dụng tập dữ liệu

 1. Cloud Console cung cấp một giao diện để truy vấn bảng. Bạn có thể sử dụng giao diện người dùng BigQuery để truy cập vào tập dữ liệu ga4_obfuscated_sample_ecommerce.

 2. Nếu thẻ Editor (Trình chỉnh sửa) không hiển thị, hãy nhấp vào Compose new query (Tạo truy vấn mới).

 3. Sao chép và dán truy vấn sau vào trường Trình chỉnh sửa. Truy vấn này sẽ hiển thị cho số lượng sự kiện riêng biệt, số người dùng và ngày trong tập dữ liệu.

  SELECT
   COUNT(*) AS event_count,
   COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS user_count,
   COUNT(DISTINCT event_date) AS day_count
  FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
  
 4. Đối với các truy vấn hợp lệ, một dấu kiểm sẽ xuất hiện cùng với lượng dữ liệu mà truy vấn đó sẽ xử lý. Chỉ số này giúp bạn xác định chi phí chạy truy vấn.

  Giao diện người dùng BigQuery cho thấy quy trình xác thực truy vấn và kích thước truy vấn

 5. Nhấp vào Chạy. Trang kết quả truy vấn sẽ xuất hiện bên dưới cửa sổ truy vấn.

  Giao diện người dùng BigQuery hiển thị kết quả truy vấn

 6. Hãy thử chạy một số truy vấn mẫu.

Các bước tiếp theo