Souhrn odfiltrovaných řádků

Řádky, které nejsou dostatečně agregované, aby bylo chráněno soukromí koncových uživatelů, nebo úspěšně neprojdou některou z dalších kontrol ochrany soukromí prováděných službou Ads Data Hub, budou z výsledků příslušného dotazu vynechány. Můžete však nastavit, aby analytické dotazy obsahovaly souhrn odfiltrovaných řádků, v němž jsou v jednom řádku uvedeny konstanty a součty hodnot z vynechaných řádků. Může to pomoci zabránit nesrovnalostem v součtových hodnotách vašich dat, například v celkovém počtu zobrazení nebo kliknutí. Ve výchozím stavu je u nových analytických dotazů vytvořených prostřednictvím uživatelského rozhraní souhrn odfiltrovaných řádků povolen. U dotazů na publika se souhrn odfiltrovaných řádků neuvádí. U dotazů vytvořených prostřednictvím rozhraní API souhrn odfiltrovaných řádků ve výchozím stavu povolen není.

Příklad

V níže uvedeném příkladu by byly odfiltrovány řádky obsahující kampaně 124 a 125, protože nesplňují požadavek na agregaci alespoň 50 uživatelů.

ID kampaně Uživatelé
123 400
124 45
125 6

Díky souhrnu odfiltrovaných dat však lze odfiltrovaná data zkombinovat a požadavek na agregaci 50 uživatelů tak splnit. V této ukázce jsou odfiltrovaná data započtena pomocí sumy a řádek je označen pomocí konstanty:

 • Suma, která slučuje odfiltrovaná data ze sloupce Users.
 • Konstanta (sloužící k označení souhrnu odfiltrovaných řádků) nastavená na „Filtered row summary“ ve sloupci Campaign ID.
ID kampaně Uživatelé
Souhrn odfiltrovaných řádků 51
123 400

Automatický režim

Ve výchozím stavu služba Ads Data Hub souhrn odfiltrovaných řádků automaticky povolí a nakonfiguruje u všech nových dotazů vytvořených prostřednictvím uživatelského rozhraní. Když dotaz upravíte, Ads Data Hub konfiguraci souhrnu automaticky přizpůsobí podle toho, jaké sloupce vyberete.

 • Automaticky provedené nastavení najdete v části Vlastnosti > Souhrn odfiltrovaných řádků. Konfiguraci nelze upravovat.
 • Pokud chcete automatický režim vypnout, klikněte na přepínač Automaticky. Aktuální konfigurace bude zachována a automatický režim vypnut.
 • Jestliže chcete automatický režim zapnout, klikněte na přepínač Automaticky. Objeví se dialogové okno Přepnout na automatický režim?. V něm klikněte na Ano, resetovat. Aktuální konfigurace bude odstraněna a automatický režim zapnut.
 • Pokud chcete automatický režim přepnout pomocí rozhraní API, použijte generateFilteredRowSummaryAutomatically.

Manuální režim

Pokud chcete ručně přidat souhrn odfiltrovaných řádků do uloženého dotazu nebo po vypnutí automatického režimu, postupujte takto:

 1. Najděte sloupec, který chcete agregovat.
 2. Klikněte na Přidat pravidlo v části Vlastnosti > Souhrn odfiltrovaných řádků na pravé straně editoru dotazů.
 3. Do pole Název sloupce zadejte název sloupce, který chcete agregovat.
 4. Z rozbalovací nabídky Typ vyberte možnost Suma. Pokud bude suma menší než limity pro agregaci, bude souhrn odfiltrovaných řádků vynechán.
 5. Nepovinné: Stejným způsobem jako v předchozích krocích přidejte další pravidla.
 6. Nepovinné: Pomocí konstanty přidejte identifikátor souhrnu odfiltrovaných řádků. Datový typ konstanty musí být platný pro zvolený řádek.
  1. Do pole Název sloupce zadejte název sloupce.
  2. Z rozbalovací nabídky Typ vyberte možnost Konstanta.
  3. Do pole Zadejte konstantu napište identifikátor řádku.
 • Pokud chcete nějaké pravidlo odstranit, klikněte na Odstranit
 • Všechna pravidla odstraníte kliknutím na Odstranit vše.

Pokud exportujete více tabulek pomocí syntaxe in-sql popsané v článku Export několika tabulek, můžete souhrn odfiltrovaných řádků přidat v možnostech sloupce:


CREATE TABLE `myproject.mydataset.mytable` (
  campaign_id INT64 OPTIONS(merge_constant=0),
  ct INT64 OPTIONS(merge_type="SUM")
 ) 
OPTIONS(privacy_checked_export=true) AS
SELECT campaign_id, COUNT(*) AS ct GROUP BY campaign_id;

Tím vznikne tabulka výsledků se souhrnem odfiltrovaných řádků, v níž je pole campaign_id rovno 0 a pole ct rovno počtu řádků, které byly kvůli ochraně soukromí z výsledku odfiltrovány.

V současné době lze u souhrnu odfiltrovaných řádků nastavit tyto možnosti sloupce:

 • merge_type="SUM": Výstupem v souhrnném řádku bude suma odfiltrovaných hodnot. Platné pouze pro číselné typy.
 • merge_constant=<value>: Do souhrnného řádku bude vložena konstantní hodnota. Musí být stejného typu jako sloupec.
 • Sloupce bez uvedené možnosti budou mít v souhrnném řádku hodnotu NULL.

Lze uvést vždy jen buď merge_type, nebo merge_constant. I zde platí veškerá pravidla pro souhrny odfiltrovaných řádků (např. pokud součet nedosáhne agregačních limitů, bude souhrn odfiltrovaných řádků vynechán).