แชร์ความคิดเห็นและช่วยปรับปรุงแผนกลยุทธ์ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google โปรดทําแบบสํารวจประจําปีเกี่ยวกับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ปี 2023 ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2023

AdMob API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

AdMob API ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี AdMob ของตนได้แบบเป็นโปรแกรม

บริการ: admob.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนําให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google ให้ไว้ หากแอปพลิเคชันต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคําขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกําหนดที่เครื่องอ่านได้สําหรับการอธิบายและการใช้ API ของ REST ซึ่งจะใช้สร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์ ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจให้เอกสารการค้นพบหลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการหนึ่งอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้ และ URI ทั้งหมดด้านล่างจะสัมพันธ์กับปลายทางของบริการนี้

  • https://admob.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1.accounts

เมธอด
get GET /v1/{name=accounts/*}
รับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob ที่ระบุ
list GET /v1/accounts
แสดงรายชื่อบัญชีผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob ที่ลงชื่อเข้าใช้ล่าสุดจาก UI ของ AdMob

ทรัพยากร REST: v1.accounts.adUnits

เมธอด
list GET /v1/{parent=accounts/*}/adUnits
แสดงรายชื่อหน่วยโฆษณาในบัญชี AdMob ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v1.accounts.apps

เมธอด
list GET /v1/{parent=accounts/*}/apps
แสดงรายชื่อแอปในบัญชี AdMob ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v1.accounts.itationReport

เมธอด
generate POST /v1/{parent=accounts/*}/mediationReport:generate
สร้างรายงานสื่อกลาง AdMob ตามข้อกําหนดรายงานที่ให้ไว้

ทรัพยากร REST: v1.accounts.networkReport

เมธอด
generate POST /v1/{parent=accounts/*}/networkReport:generate
สร้างรายงานเครือข่าย AdMob ตามข้อกําหนดรายงานที่ให้ไว้