เริ่มต้นใช้ AdMob API

เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน ทําตามบทแนะนําเพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
ไลบรารีของไคลเอ็นต์จะช่วยให้การผสานรวมภาษาดีขึ้น ความปลอดภัยที่ดีขึ้น และการรองรับการเรียกที่ต้องมีการให้สิทธิ์ผู้ใช้