เริ่มต้นใช้งาน AdMob API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คู่มือนี้มีไว้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้ AdMob API เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี AdMob แบบเป็นโปรแกรม

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

สร้างโปรเจ็กต์

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน AdMob API คุณต้องสร้างหรือเลือกโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API ก่อน แล้วเปิดใช้ API โดยใช้เครื่องมือตั้งค่าซึ่งจะแนะนํากระบวนการและเปิดใช้ AdMob API โดยอัตโนมัติ

สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

คําขอทุกรายการที่คุณส่งไปยัง AdMob API จะต้องได้รับอนุญาต หากต้องการดูภาพรวมการให้สิทธิ์สั้นๆ โปรดอ่านวิธีให้สิทธิ์และระบุแอปของคุณแก่ Google

วิธีการต่อไปนี้จะช่วยแนะนําขั้นตอนตลอดกระบวนการสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 เพื่อใช้กับขั้นตอนการติดตั้งแอป

 1. ทําตามขั้นตอนเพื่อกําหนดค่าโปรเจ็กต์คอนโซล Google API

 2. เปิดหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในคอนโซล API
 3. คลิกสร้างการรับประกัน > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth

  1. หากก่อนหน้านี้คุณยังไม่ได้กําหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth สําหรับโปรเจ็กต์นี้ ระบบจะนําคุณไปดําเนินการทันที คลิกกําหนดค่าความยินยอม หน้าจอ

  2. เลือกประเภทผู้ใช้ แล้วคลิกสร้าง

  3. กรอกแบบฟอร์มเริ่มต้น คุณแก้ไขข้อความนี้ภายหลังได้หากจําเป็น คลิกบันทึกเมื่อทําเสร็จ

  4. กลับไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ > สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth เพื่อดําเนินการต่อ

 4. เลือกแอปบนเดสก์ท็อปเป็นประเภทแอปพลิเคชัน ตั้งชื่อ แล้วคลิกสร้าง

เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะเห็นรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ JSON แล้วบันทึกไว้ใช้ภายหลังได้

ส่งคำขอ

AdMob API สร้างขึ้นในรูปแบบ HTTP และ JSON ไคลเอ็นต์ HTTP มาตรฐานต่างๆ จึงส่งคําขอไปยัง API นี้และแยกวิเคราะห์การตอบกลับได้ อย่างไรก็ตาม ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API มีการผสานรวมภาษาที่ดีกว่า ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น และการรองรับคําขอที่ได้รับอนุญาต ไลบรารีของไคลเอ็นต์พร้อมให้บริการเป็นภาษาโปรแกรมต่างๆ เมื่อใช้งานไลบรารีเหล่านี้ คุณจะไม่ต้องตั้งค่าคําขอ HTTP และแยกวิเคราะห์การตอบกลับด้วยตนเอง

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth 2.0 ที่สร้างขึ้นแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมเริ่มใช้ AdMob API แล้ว หากต้องการขอสิทธิ์เข้าถึงโดยใช้ OAuth 2.0 แอปพลิเคชันที่ต้องใช้ข้อมูลขอบเขตด้วย

ข้อมูลขอบเขต OAuth 2.0 มีดังนี้

ขอบเขต ความหมาย
https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly ดูข้อมูล AdMob ทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลบัญชี การตั้งค่าพื้นที่โฆษณาและสื่อกลาง รายงาน และข้อมูลอื่นๆ แต่ไม่รวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น การชำระเงินหรือรายละเอียดของแคมเปญ
https://www.googleapis.com/auth/admob.report ดูประสิทธิภาพของโฆษณาและรายงานรายได้ ดูรหัสผู้เผยแพร่โฆษณา เขตเวลา และรหัสสกุลเงินเริ่มต้น

ตอนนี้เรามีวิธีส่งคําขอแรกของคุณ 2-3 วิธี ดังนี้

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java

คําขอที่ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java

 1. โหลดไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์

  ครั้งแรกที่ดําเนินการขั้นตอนนี้ ระบบจะขอให้คุณยอมรับข้อความแจ้งการให้สิทธิ์ในเบราว์เซอร์ ก่อนที่จะยอมรับ โปรดตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึง AdMob API แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในนามของบัญชีใดก็ตามที่เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนี้

  /**
   * Attempts to load user credentials from the provided client secrets file and persists data to
   * the provided data store.
   *
   * @param clientSecretsFile The path to the file containing client secrets.
   * @param dataStoreFactory he data store to use for caching credential information.
   * @return A {@link Credential} object initialized with user account credentials.
   */
  private static Credential loadUserCredentials(
    String clientSecretsFile, @Nonnull DataStoreFactory dataStoreFactory)
    throws CredentialException, IOException, RuntimeException {
  
   // Load client secrets JSON file.
   GoogleClientSecrets clientSecrets = null;
   try (Reader reader = Files.newBufferedReader(Paths.get(clientSecretsFile), UTF_8)) {
    clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, reader);
   }
  
   // Set up the authorization code flow.
   GoogleAuthorizationCodeFlow flow =
     new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
         HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, clientSecrets, ADMOB_READONLY)
       .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
       .build();
  
   // Authorize and persist credential information to the data store.
   return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
  }
  
  /**
   * Performs all necessary setup steps for running requests against the API.
   *
   * @return An initialized {@link AdMob} service object.
   */
  public static AdMob getInstance() throws Exception {
   Credential credential = authorize();
  
   // Create AdMob client.
   return new AdMob.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, credential)
     .setApplicationName("admobapi-java-samples")
     .build();
  }
  
 2. สร้างไคลเอ็นต์ AdMob ที่ได้รับอนุญาต

  // Create an AdMob client instance.
  AdMob admob =
    new AdMob.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, credential)
      .setApplicationName("admobapi-java-samples")
      .build();
  
 3. ดูข้อมูลบัญชี

  /* ACCOUNT_NAME should follow the format "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX"
   * where "pub-XXXXXXXXXXXXXXXX" is your publisher ID
   * See https://support.google.com/admob/answer/2784578
   * for instructions on how to find your publisher ID.
   */
  private static final String ACCOUNT_NAME = "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX";
  
  public static void runExample(AdMob adMob, String accountName) throws Exception {
  
   // Get publisher account.
   PublisherAccount account = adMob.accounts().get(accountName).execute();
  
   // Display publisher account information.
   System.out.printf(
     "Publisher Name: %s, Publisher Id: %s, Currency Code: %s, Reporting Time Zone: %s%n",
     account.getName(),
     account.getPublisherId(),
     account.getCurrencyCode(),
     account.getReportingTimeZone());
  }
  
 4. สร้างรายงานเครือข่าย

  public static void runExample(
    AdMob adMob, String accountName, GenerateNetworkReportRequest request)
    throws Exception {
  
   // Get network report.
   InputStream response =
     adMob
       .accounts()
       .networkReport()
       .generate(accountName, request)
       .executeAsInputStream();
  
   List<GenerateNetworkReportResponse> result =
     Arrays.asList(
       new JsonObjectParser(Utils.getDefaultJsonFactory())
         .parseAndClose(
           response, StandardCharsets.UTF_8, GenerateNetworkReportResponse[].class));
  
   // Print each record in the response stream.
   for (GenerateNetworkReportResponse record : result) {
    System.out.printf("%s%n", record);
   }
  }
  
  public static GenerateNetworkReportRequest getNetworkReportRequest() {
   /* AdMob API only supports the account default timezone and "America/Los_Angeles", see
    * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.networkReport/generate
    * for more information.
    */
   String timeZone = "America/Los_Angeles";
   Clock clock = Clock.system(ZoneId.of(timeZone));
  
   // Specify date range.
   Date startDate = DateUtils.daysBeforeNow(clock, 30);
   Date endDate = DateUtils.today(clock);
   DateRange dateRange = new DateRange().setStartDate(startDate).setEndDate(endDate);
  
   // Specify metrics.
   ImmutableList<String> metrics = ImmutableList.of("IMPRESSIONS", "MATCH_RATE");
  
   // Specify dimensions.
   ImmutableList<String> dimensions = ImmutableList.of("FORMAT", "AD_UNIT");
  
   // Create network report specification.
   NetworkReportSpec reportSpec =
     new NetworkReportSpec()
       .setDateRange(dateRange)
       .setTimeZone(timeZone)
       .setMetrics(metrics)
       .setDimensions(dimensions);
  
   // Create network report request.
   return new GenerateNetworkReportRequest().setReportSpec(reportSpec);
  }
  
 5. สร้างรายงานสื่อกลาง

  public static void runExample(
    AdMob adMob, String accountName, GenerateMediationReportRequest request)
    throws Exception {
  
   // Get mediation report.
   InputStream response =
     adMob
       .accounts()
       .mediationReport()
       .generate(accountName, request)
       .executeAsInputStream();
  
   List<GenerateMediationReportResponse> result =
     Arrays.asList(
       new JsonObjectParser(Utils.getDefaultJsonFactory())
         .parseAndClose(
           response, StandardCharsets.UTF_8, GenerateMediationReportResponse[].class));
  
   // Print each record in the response stream.
   for (GenerateMediationReportResponse record : result) {
    System.out.printf("%s%n", record);
   }
  }
  
  public static GenerateMediationReportRequest getMediationReportRequest() {
   /* AdMob API only supports the account default timezone and "America/Los_Angeles", see
    * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.mediationReport/generate
    * for more information.
    */
   String timeZone = "America/Los_Angeles";
   Clock clock = Clock.system(ZoneId.of(timeZone));
  
   // Specify date range.
   Date startDate = DateUtils.daysBeforeNow(clock, 30);
   Date endDate = DateUtils.today(clock);
   DateRange dateRange = new DateRange().setStartDate(startDate).setEndDate(endDate);
  
   // Specify metrics.
   ImmutableList<String> metrics = ImmutableList.of("CLICKS", "ESTIMATED_EARNINGS");
  
   // Specify dimensions.
   ImmutableList<String> dimensions = ImmutableList.of("APP", "AD_SOURCE", "COUNTRY");
  
   // Specify sorting conditions.
   List<MediationReportSpecSortCondition> sortConditions =
     new ArrayList<MediationReportSpecSortCondition>();
   sortConditions.add(
     new MediationReportSpecSortCondition().setOrder("ASCENDING").setMetric("CLICKS"));
  
   // Specify dimension filters.
   ImmutableList<String> countryList = ImmutableList.of("CA", "US");
   StringList dimensionFilterMatches = new StringList().setValues(countryList);
   List<MediationReportSpecDimensionFilter> dimensionFilters = new ArrayList<>();
   dimensionFilters.add(
     new MediationReportSpecDimensionFilter()
       .setDimension("COUNTRY")
       .setMatchesAny(dimensionFilterMatches));
  
   // Create mediation report specification.
   MediationReportSpec reportSpec =
     new MediationReportSpec()
       .setDateRange(dateRange)
       .setTimeZone(timeZone)
       .setMetrics(metrics)
       .setDimensions(dimensions)
       .setDimensionFilters(dimensionFilters)
       .setSortConditions(sortConditions);
  
   // Create mediation report request.
   return new GenerateMediationReportRequest().setReportSpec(reportSpec);
  }
  
 6. รายการแอป

  // Defines maximum size page to retrieve. A smaller page size will require more API requests, see
  // inventory quota limits at https://developers.google.com/admob/api/quotas.
  private static final Integer PAGE_SIZE = 1000;
  
  public static void runExample(AdMob adMob) throws Exception {
  
   ListAppsResponse response;
   String nextPageToken = null;
  
   do {
    // Create and execute the apps list request.
    response =
      adMob
        .accounts()
        .apps()
        .list(ACCOUNT_NAME)
        .setPageSize(PAGE_SIZE)
        .setPageToken(nextPageToken)
        .execute();
  
    // Display apps.
    List<App> apps = response.getApps();
  
    for (App app : apps) {
     AppLinkedAppInfo linkedAppInfo = app.getLinkedAppInfo();
  
     System.out.printf(
       "App Name: %s, "
         + "App ID: %s, "
         + "App Platform: %s, "
         + "App Store ID: %s, "
         + "App Store Display Name: %s, "
         + "App Manual Info: %s%n",
       app.getName(),
       app.getAppId(),
       app.getPlatform(),
       linkedAppInfo == null ? "" : linkedAppInfo.getAppStoreId(),
       linkedAppInfo == null ? "" : linkedAppInfo.getDisplayName(),
       app.getManualAppInfo().getDisplayName());
    }
  
    // Update the next page token.
    nextPageToken = response.getNextPageToken();
   } while (nextPageToken != null);
  }
  
 7. รายการหน่วยโฆษณา

  // Defines maximum size page to retrieve. A smaller page size will require more API requests, see
  // inventory quota limits at https://developers.google.com/admob/api/quotas.
  private static final Integer PAGE_SIZE = 1000;
  
  public static void runExample(AdMob adMob) throws Exception {
  
   ListAdUnitsResponse response;
   String nextPageToken = null;
  
   do {
    // Create and execute the ad units list request.
    response =
      adMob
        .accounts()
        .adUnits()
        .list(ACCOUNT_NAME)
        .setPageSize(PAGE_SIZE)
        .setPageToken(nextPageToken)
        .execute();
  
    // Display ad units.
    List<AdUnit> adUnits = response.getAdUnits();
    for (AdUnit adUnit : adUnits) {
     System.out.printf(
       "Ad Unit Display Name: %s, "
         + "Ad Unit Name: %s, "
         + "Ad Unit ID: %s, "
         + "Ad Unit Format: %s, "
         + "Ad Unit App ID: %s, "
         + "Ad Unit Ad Types: %s%n",
       adUnit.getDisplayName(),
       adUnit.getName(),
       adUnit.getAdUnitId(),
       adUnit.getAdFormat(),
       adUnit.getAppId(),
       adUnit.getAdTypes());
    }
  
    // Update the next page token.
    nextPageToken = response.getNextPageToken();
   } while (nextPageToken != null);
  }
  

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ PHP

คําขอที่ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ PHP

 1. โหลดไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์และสร้างไคลเอ็นต์ AdMob ที่ได้รับอนุญาต

  ครั้งแรกที่ดําเนินการขั้นตอนนี้ ระบบจะขอให้คุณยอมรับข้อความแจ้งการให้สิทธิ์ในเบราว์เซอร์ ก่อนที่จะยอมรับ โปรดตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึง AdMob API แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในนามของบัญชีใดก็ตามที่เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนี้

  // Create an AdMob Client.
  $client = new Google_Client();
  $client->addScope('https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly');
  $client->setApplicationName('AdMob API PHP Quickstart');
  $client->setAccessType('offline');
  
  // Be sure to replace the content of client_secrets.json with your developer
  // credentials.
  $client->setAuthConfig('client_secrets.json');
  
  // Create the URL for the authorization prompt.
  $authUrl = $client->createAuthUrl();
  
  // Once the authorization prompt has been accepted, exchange the
  // authorization code for an access and refresh token.
  $client->authenticate($_GET['code']);
  $client->getAccessToken();
  
 2. สร้างออบเจ็กต์บริการ AdMob

  // Create an AdMob service object on which to run the requests.
  $service = new Google_Service_AdMob($client);
  
 3. ดูข้อมูลบัญชี

  // Get account.
  $result = $service->accounts->get($accountName);
  
  // Print account information.
  if (!empty($result)) {
    printf(
      "
   Account Name: '%s' \n
   Publisher Id: '%s' \n
   Currency Code: '%s' \n
   Reporting Time Zone: '%s' \n",
      $result->getName(),
      $result->getPublisherId(),
      $result->getCurrencyCode(),
      $result->getReportingTimezone()
    );
  } else {
    print "No accounts found.\n";
  }
  
 4. สร้างรายงานเครือข่าย

  /**
   * Generates a network report.
   *
   * @param $service Google_Service_AdMob AdMob service object on which to
   *   run the requests.
   * @param account_name which follows the format "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX".
   */
  public static function run($service, $accountName)
  {
    $separator = str_repeat('=', 80) . "\n";
    print $separator;
    print "Get Network Report\n";
    print $separator;
  
    // Generate network report.
    $networkReportRequest = self::createNetworkReportRequest();
    $networkReportResponse = $service->accounts_networkReport->generate(
      $accountName,
      $networkReportRequest
    );
  
    // Convert network report response to a simple object.
    $networkReportResponse = $networkReportResponse->tosimpleObject();
  
    // Print each record in the report.
    if (!empty($networkReportResponse)) {
      foreach ($networkReportResponse as $record) {
        printf("'%s' \n", json_encode($record));
      }
    } else {
      print "No report found.\n";
    }
    print "\n";
  }
  
  /**
   * Generates a network report request.
   */
  public static function createNetworkReportRequest()
  {
    /*
     * AdMob API only supports the account default timezone and
     * "America/Los_Angeles", see
     * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.mediationReport/generate
     * for more information.
     */
    $startDate = DateUtils::oneWeekBeforeToday();
    $endDate = DateUtils::today();
  
    // Specify date range.
    $dateRange = new \Google_Service_AdMob_DateRange();
    $dateRange->setStartDate($startDate);
    $dateRange->setEndDate($endDate);
  
    // Create network report specification.
    $reportSpec = new \Google_Service_AdMob_NetworkReportSpec();
    $reportSpec->setMetrics(['IMPRESSIONS', 'MATCH_RATE']);
    $reportSpec->setDimensions(['FORMAT', 'AD_UNIT']);
    $reportSpec->setDateRange($dateRange);
  
    // Create network report request.
    $networkReportRequest = new \Google_Service_AdMob_GenerateNetworkReportRequest();
    $networkReportRequest->setReportSpec($reportSpec);
  
    return $networkReportRequest;
  }
  
 5. สร้างรายงานสื่อกลาง

  /**
   * Generates a mediation report.
   *
   * @param $service Google_Service_AdMob AdMob service object on which to
   *   run the requests.
   * @param account_name which follows the format "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX".
   */
  public static function run($service, $accountName)
  {
    $separator = str_repeat('=', 80) . "\n";
    print $separator;
    print "Get Mediation Report\n";
    print $separator;
  
    // Generate mediation report.
    $mediationReportRequest = self::createMediationReportRequest();
    $mediationReportResponse = $service->accounts_mediationReport->generate(
      $accountName,
      $mediationReportRequest
    );
  
    // Convert mediation report response to a simple object.
    $mediationReportResponse = $mediationReportResponse->tosimpleObject();
  
    // Print each record in the report.
    if (!empty($mediationReportResponse)) {
      foreach ($mediationReportResponse as $record) {
        printf("'%s' \n", json_encode($record));
      }
    } else {
      print "No report found.\n";
    }
    print "\n";
  }
  
  /**
   * Generates a mediation report request.
   */
  public static function createMediationReportRequest()
  {
    /*
     * AdMob API only supports the account default timezone and
     * "America/Los_Angeles", see
     * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.mediationReport/generate
     * for more information.
     */
    $startDate = DateUtils::oneWeekBeforeToday();
    $endDate = DateUtils::today();
  
    // Specify date range.
    $dateRange = new \Google_Service_AdMob_DateRange();
    $dateRange->setStartDate($startDate);
    $dateRange->setEndDate($endDate);
  
    // Specify sorting conditions.
    $sortConditions = new \Google_Service_AdMob_MediationReportSpecSortCondition();
    $sortConditions->setOrder('ASCENDING');
    $sortConditions->setMetric('CLICKS');
  
    // Specify dimension filters.
    $countries = new \Google_Service_AdMob_StringList();
    $countries->setValues(['CA', 'US']);
    $dimensionFilterMatches = new \Google_Service_AdMob_MediationReportSpecDimensionFilter();
    $dimensionFilterMatches->setDimension('COUNTRY');
    $dimensionFilterMatches->setMatchesAny($countries);
  
    // Create mediation report specification.
    $reportSpec = new \Google_Service_AdMob_MediationReportSpec();
    $reportSpec->setMetrics(['CLICKS', 'ESTIMATED_EARNINGS']);
    $reportSpec->setDimensions(['APP', 'AD_SOURCE', 'COUNTRY']);
    $reportSpec->setDateRange($dateRange);
    $reportSpec->setDimensionFilters($dimensionFilterMatches);
    $reportSpec->setSortConditions($sortConditions);
  
    // Create mediation report request.
    $mediationReportRequest = new \Google_Service_AdMob_GenerateMediationReportRequest();
    $mediationReportRequest->setReportSpec($reportSpec);
  
    return $mediationReportRequest;
  }
  
 6. รายการแอป

  // Create the page token variable.
  $pageToken = '';
  
  $optParams['pageSize'] = $maxPageSize;
  
  do {
    $optParams['pageToken'] = $pageToken;
    // Get list of apps.
    $response = $service->accounts_apps->listAccountsApps($accountName, $optParams);
    $apps = $response->getApps();
  
    // Print list of apps.
    if (!empty($apps)) {
      foreach ($apps as $app) {
        if(!empty($app->getLinkedAppInfo())){
          $appStoreId = $app->getLinkedAppInfo()->getAppStoreId();
          $displayName = $app->getLinkedAppInfo()->getDisplayName();
        } else {
          $appStoreId = '';
          $displayName = '';
        }
        printf(
         "App Name: '%s' \n"
         ."App ID: '%s' \n"
         ."App Platform: '%s' \n"
         ."App Store ID: '%s' \n"
         ."App Store Display Name: '%s' \n"
         ."App Display Name: '%s' \n\n",
         $app->getName(),
         $app->getAppId(),
         $app->getPlatform(),
         $appStoreId,
         $displayName,
         $app->getManualAppInfo()->getDisplayName(),
        );
      }
    }
    $pageToken = $response->getNextPageToken();
  } while ($pageToken);
  
 7. รายการหน่วยโฆษณา

  // Create the page token variable.
  $pageToken = '';
  
  $optParams['pageSize'] = $maxPageSize;
  
  do {
    $optParams['pageToken'] = $pageToken;
    // Get list of ad units.
    $response = $service->accounts_adUnits->listAccountsAdUnits($accountName, $optParams);
    $adUnits = $response->adUnits;
  
    // Print list of ad units.
    if (!empty($adUnits)) {
      foreach ($adUnits as $adUnit) {
        printf(
         "Ad Unit Display Name: '%s' \n"
         ."Ad Unit Name: '%s' \n"
         ."Ad Unit ID: '%s' \n"
         ."Ad Unit Format: '%s' \n"
         ."Ad Unit App ID: '%s' \n"
         ."Ad Unit Ad Types: '%s' \n\n",
         $adUnit->getDisplayName(),
         $adUnit->getName(),
         $adUnit->getAdUnitId(),
         $adUnit->getAdFormat(),
         $adUnit->getAppId(),
         json_encode($adUnit->getAdTypes()),
          );
      }
    }
    $pageToken = $response->getNextPageToken();
  } while ($pageToken);
  

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Python

คําขอที่ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Python

 1. โหลดไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์

  ครั้งแรกที่ดําเนินการขั้นตอนนี้ ระบบจะขอให้คุณยอมรับข้อความแจ้งการให้สิทธิ์ในเบราว์เซอร์ ก่อนที่จะยอมรับ โปรดตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึง AdMob API แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในนามของบัญชีใดก็ตามที่เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนี้

  PORT = 8080
  REDIRECT_URI = f"http://127.0.0.1:{PORT}"
  
  # This variable specifies the name of a file that contains the OAuth 2.0
  # information for this application, including its client_id and client_secret.
  CLIENT_SECRETS_FILE = "client_secrets.json"
  
  # This OAuth 2.0 access scope allows for full read/write access to the
  # authenticated user's account and requires requests to use an SSL connection.
  API_NAME = "admob"
  API_VERSION = "v1"
  API_SCOPE = "https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly"
  
  # Store refresh tokens in a local disk file. This file contains sensitive
  # authorization information.
  TOKEN_FILE = 'token.pickle'
  
  
  def load_user_credentials():
   # Name of a file containing the OAuth 2.0 information for this
   # application, including client_id and client_secret, which are found
   # on the Credentials tab on the Google Developers Console.
   client_secrets = os.path.join(os.path.dirname(__file__), CLIENT_SECRETS_FILE)
   return client_secrets
  
  
  # Authenticate user and create AdMob Service Object.
  def authenticate():
   """Authenticates a user and creates an AdMob Service Object.
  
   Returns:
    An AdMob Service Object that is authenticated with the user using either
    a client_secrets file or previously stored access and refresh tokens.
   """
  
   # The TOKEN_FILE stores the user's access and refresh tokens, and is
   # created automatically when the authorization flow completes for the first
   # time.
   if os.path.exists(TOKEN_FILE):
    with open(TOKEN_FILE, 'rb') as token:
     credentials = pickle.load(token)
  
    if credentials and credentials.expired and credentials.refresh_token:
     credentials.refresh(Request())
  
   # If there are no valid stored credentials, authenticate using the
   # client_secrets file.
   else:
    client_secrets = load_user_credentials()
    flow = Flow.from_client_secrets_file(client_secrets, scopes=[API_SCOPE])
  
    flow.redirect_uri = REDIRECT_URI
  
    # Create an anti-forgery state token as described here:
    # https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect#createxsrftoken
    passthrough_val = hashlib.sha256(os.urandom(1024)).hexdigest()
  
    # Redirect the user to auth_url on your platform.
    authorization_url, state = flow.authorization_url(
      access_type="offline",
      state=passthrough_val,
      included_granted_scopes="true")
  
    # Prints the authorization URL so you can paste into your browser. In a
    # typical web application you would redirect the user to this URL, and they
    # would be redirected back to "redirect_url" provided earlier after
    # granting permission.
    print("Paste this URL into your browser: ")
    print(authorization_url)
    print(f"\nWaiting for authorization and callback to: {REDIRECT_URI}...")
  
    # Retrieves an authorization code by opening a socket to receive the
    # redirect request and parsing the query parameters set in the URL.
    code = _get_authorization_code(passthrough_val)
  
    # Pass the code back into the OAuth module to get a refresh token.
    flow.fetch_token(code=code)
    refresh_token = flow.credentials.refresh_token
    credentials = flow.credentials
  
    print(f"\nYour refresh token is: {refresh_token}\n")
  
    # Save the credentials for the next run.
    with open("token.pickle", "wb") as token:
     pickle.dump(credentials, token)
  
   # Build the AdMob service.
   admob = build(API_NAME, API_VERSION, credentials=credentials)
   return admob
  
  
  def _get_authorization_code(passthrough_val):
   """Opens a socket to handle a single HTTP request containing auth tokens.
  
    Args:
      passthrough_val: an anti-forgery token used to verify the request
       received by the socket.
  
    Returns:
      a str access token from the Google Auth service.
    """
   # Open a socket at localhost:PORT and listen for a request
   sock = socket.socket()
   sock.bind(("localhost", PORT))
   sock.listen(1)
   connection, address = sock.accept()
   data = connection.recv(1024)
   # Parse the raw request to retrieve the URL query parameters.
   params = _parse_raw_query_params(data)
  
   try:
    if not params.get("code"):
     # If no code is present in the query params then there will be an
     # error message with more details.
     error = params.get("error")
     message = f"Failed to retrieve authorization code. Error: {error}"
     raise ValueError(message)
    elif params.get("state") != passthrough_val:
     message = "State token does not match the expected state."
     raise ValueError(message)
    else:
     message = "Authorization code was successfully retrieved."
   except ValueError as error:
    print(error)
    sys.exit(1)
   finally:
    response = ("HTTP/1.1 200 OK\n"
          "Content-Type: text/html\n\n"
          f"<b>{message}</b>"
          "<p>Please check the console output.</p>\n")
  
    connection.sendall(response.encode())
    connection.close()
  
   return params.get("code")
  
  
  def _parse_raw_query_params(data):
   """Parses a raw HTTP request to extract its query params as a dict.
  
    Note that this logic is likely irrelevant if you're building OAuth logic
    into a complete web application, where response parsing is handled by a
    framework.
    Args:
      data: raw request data as bytes.
  
    Returns:
      a dict of query parameter key value pairs.
    """
   # Decode the request into a utf-8 encoded string
   decoded = data.decode("utf-8")
   # Use a regular expression to extract the URL query parameters string
   match = re.search("GET\s\/\?(.*) ", decoded)
   params = match.group(1)
   # Split the parameters to isolate the key/value pairs
   pairs = [pair.split("=") for pair in params.split("&")]
   # Convert pairs to a dict to make it easy to access the values
   return {key: val for key, val in pairs}
  
 2. สร้างออบเจ็กต์บริการ AdMob

  // Create an AdMob service object on which to run the requests.
  admob = build('admob', 'v1', credentials=credentials)
  
 3. ดูข้อมูลบัญชี

  # Set the 'PUBLISHER_ID' which follows the format "pub-XXXXXXXXXXXXXXXX".
  # See https://support.google.com/admob/answer/2784578
  # for instructions on how to find your publisher ID.
  PUBLISHER_ID = 'pub-XXXXXXXXXXXXXXXX'
  
  
  def get_account(service, publisher_id):
   """Gets and prints an AdMob account.
  
   Args:
    service: An AdMob Service Object.
    publisher_id: An ID that identifies the publisher.
   """
  
   # Execute the request.
   response = service.accounts().get(
     name='accounts/{}'.format(publisher_id)).execute()
  
   # Print the response.
   print('Name: ' + response['name'])
   print('Publisher ID: ' + response['publisherId'])
   print('Currency code: ' + response['currencyCode'])
   print('Reporting time zone: ' + response['reportingTimeZone'])
  
  
 4. สร้างรายงานเครือข่าย

  # Set date range. AdMob API only supports the account default timezone and
  # "America/Los_Angeles", see
  # https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.networkReport/generate
  # for more information.
  date_range = {
    'start_date': {'year': 2020, 'month': 1, 'day': 1},
    'end_date': {'year': 2020, 'month': 3, 'day': 30}
  }
  
  # Set dimensions.
  dimensions = ['DATE', 'APP', 'PLATFORM', 'COUNTRY']
  
  # Set metrics.
  metrics = ['ESTIMATED_EARNINGS', 'AD_REQUESTS', 'MATCHED_REQUESTS']
  
  # Set sort conditions.
  sort_conditions = {'dimension': 'DATE', 'order': 'DESCENDING'}
  
  # Set dimension filters.
  dimension_filters = {
    'dimension': 'COUNTRY',
    'matches_any': {
      'values': ['US', 'CA']
    }
  }
  
  # Create network report specifications.
  report_spec = {
    'date_range': date_range,
    'dimensions': dimensions,
    'metrics': metrics,
    'sort_conditions': [sort_conditions],
    'dimension_filters': [dimension_filters]
  }
  
  # Create network report request.
  request = {'report_spec': report_spec}
  
  # Execute network report request.
  response = service.accounts().networkReport().generate(
    parent='accounts/{}'.format(publisher_id), body=request).execute()
  
  # Display responses.
  for report_line in response:
   print(report_line)
  print()
  
 5. สร้างรายงานสื่อกลาง

  # Set date range. AdMob API only supports the account default timezone and
  # "America/Los_Angeles", see
  # https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.networkReport/generate
  # for more information.
  date_range = {
    'start_date': {'year': 2020, 'month': 1, 'day': 1},
    'end_date': {'year': 2020, 'month': 3, 'day': 30}
  }
  
  # Set dimensions.
  dimensions = ['DATE', 'APP', 'PLATFORM', 'COUNTRY']
  
  # Set metrics.
  metrics = ['ESTIMATED_EARNINGS', 'AD_REQUESTS', 'MATCHED_REQUESTS']
  
  # Set sort conditions.
  sort_conditions = {'dimension': 'DATE', 'order': 'DESCENDING'}
  
  # Set dimension filters.
  dimension_filters = {
    'dimension': 'COUNTRY',
    'matches_any': {
      'values': ['US', 'CA']
    }
  }
  
  # Create mediation report specifications.
  report_spec = {
    'date_range': date_range,
    'dimensions': dimensions,
    'metrics': metrics,
    'sort_conditions': [sort_conditions],
    'dimension_filters': [dimension_filters]
  }
  
  # Create mediation report request.
  request = {'report_spec': report_spec}
  
  # Execute mediation report request.
  response = service.accounts().mediationReport().generate(
    parent='accounts/{}'.format(publisher_id), body=request).execute()
  
  # Display responses.
  for report_line in response:
   print(report_line)
  print()
  
 6. รายการแอป

  next_page_token = ''
  
  while True:
   # Execute the request.
   response = service.accounts().apps().list(
     pageSize=PAGE_SIZE,
     pageToken=next_page_token,
     parent='accounts/{}'.format(publisher_id)).execute()
  
   # Check if the response is empty.
   if not response:
    break
  
   # Print the result.
   apps = response['apps']
   for app in apps:
    print('App ID: ' + app['appId'])
    print('App Platform: ' + app['platform'])
    print('App Name: ' + app['name'])
  
    if 'linkedAppInfo' in app:
     linked_app_info = app['linkedAppInfo']
     print('App Store ID: ' + linked_app_info['appStoreId'])
     if 'displayName' in linked_app_info:
      print('App Store Display Name: ' + linked_app_info['displayName'])
  
    if 'manualAppInfo' in app:
     manual_app_info = app['manualAppInfo']
     print('App Manual Info: ' + manual_app_info['displayName'])
  
   if 'nextPageToken' not in response:
    break
  
   # Update the next page token.
   next_page_token = response['nextPageToken']
  
 7. รายการหน่วยโฆษณา

  next_page_token = ''
  
  while True:
   # Execute the request.
   response = service.accounts().adUnits().list(
     pageSize=PAGE_SIZE,
     pageToken=next_page_token,
     parent='accounts/{}'.format(publisher_id)).execute()
  
   # Check if the response is empty.
   if not response:
    break
  
   # Print the result.
   ad_units = response['adUnits']
   for ad_unit in ad_units:
    print('Ad Unit Display Name: ' + ad_unit['displayName'])
    print('Ad Unit Name: ' + ad_unit['name'])
    print('Ad Unit ID: ' + ad_unit['adUnitId'])
    print('Ad Unit Format: ' + ad_unit['adFormat'])
    print('Ad Unit ID: ' + ad_unit['appId'])
    if 'adTypes' in ad_unit:
     print('Ad Unit Format: ' + ', '.join(ad_unit['adTypes']))
  
   if 'nextPageToken' not in response:
    break
   # Update the next page token.
   next_page_token = response['nextPageToken']
  

curl (บรรทัดคําสั่ง)

คําขอที่ใช้ URL

 1. โหลดไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์

  ครั้งแรกที่ดําเนินการขั้นตอนนี้ ระบบจะขอให้คุณยอมรับข้อความแจ้งการให้สิทธิ์ในเบราว์เซอร์ ก่อนที่จะยอมรับ โปรดตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึง AdMob API แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในนามของบัญชีใดก็ตามที่เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนี้

  สําหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ เราขอแนะนําให้ใช้ oauth2l ซึ่งเป็นเครื่องมือบรรทัดคําสั่งแบบง่ายสําหรับทํางานกับ Google OAuth 2.0 ติดตั้ง oauth2l และเรียกใช้คําสั่งด้านล่าง โดยแทนที่ path_to_credentials_json ด้วยเส้นทางไปยังไฟล์ credentials.json ที่คุณดาวน์โหลดเมื่อลงทะเบียนแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ ในการเรียกใช้ครั้งแรก คําสั่งจะแนะนําขั้นตอนการให้สิทธิ์ OAuth 2.0 หลังจากนั้นระบบจะรีเฟรชโทเค็นโดยอัตโนมัติ

  oauth2l header --json path_to_credentials_json \
      https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly
  
 2. ดูข้อมูลบัญชี

  รับข้อมูลบัญชี AdMob ด้วยการแทนที่ pub-XXXXXXXXXXXXXXXX ด้วยรหัสผู้เผยแพร่โฆษณาของคุณ ดูวิธีการค้นหารหัสผู้เผยแพร่โฆษณา

  curl -X GET https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX \
      -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)"
  

  ตัวอย่างคําตอบ

  {
   "account": [
    {
     "publisherId": "pub-XXXXXXXXXXXXXXXX",
     "name:": "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX",
     "reportingTimeZone": "Europe/Paris",
     "currencyCode": "EUR"
    }
   ]
  }
  
 3. สร้างรายงานเครือข่าย

  คุณสร้างรายงานเครือข่ายได้โดยเรียกใช้เมธอด networkReport:generate ใช้ publisherId ที่ได้รับในขั้นตอนรับข้อมูลบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของ URI คําขอ (เช่น v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/networkReport:generate)

  จากนั้นใช้คําสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างรายงานเครือข่าย

  curl -X POST \
     https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/networkReport:generate \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)" \
     --data @- << EOF
  {
   "report_spec": {
    "date_range": {
     "start_date": {"year": 2020, "month": 4, "day": 1},
     "end_date": {"year": 2020, "month": 4, "day": 2}
    },
    "dimensions": ["DATE"],
    "metrics": ["CLICKS", "AD_REQUESTS", "IMPRESSIONS", "ESTIMATED_EARNINGS"],
    "dimension_filters": [{"dimension": "COUNTRY", "matches_any": {"values": ["US"]}}],
    "sort_conditions": [{"metric":"CLICKS", order: "DESCENDING"}],
    "localization_settings": {"currency_code": "USD", "language_code": "en-US"}
   }
  }
  EOF
  

  ตัวอย่างคําตอบ

  [{
   "header": {
    "dateRange": {
     "startDate": {"year": 2020, "month": 4, "day": 1},
     "endDate": {"year": 2020, "month": 4, "day": 2}
    }
   }
  },
  {
   "row": {
    "dimensionValues": {"DATE": {"value": "20200401"}},
    "metricValues": {
     "CLICKS": {"integerValue": "31"},
     "AD_REQUESTS": {"integerValue": "7409"},
     "IMPRESSIONS": {"integerValue": "3440"},
     "ESTIMATED_EARNINGS": {"microsValue": "6381903"}
    }
   }
  },
  {
   "row": {
    "dimensionValues": {"DATE": {"value": "20200402"}},
    "metricValues": {
     "CLICKS": {"integerValue": "30"},
     "AD_REQUESTS": {"integerValue": "8828"},
     "IMPRESSIONS": {"integerValue": "3724"},
     "ESTIMATED_EARNINGS": {"microsValue": "9010390"}
    }
   }
  },
  {
   "footer": {
    "matchingRowCount": "2"
   }
  }]
  
 4. รายการแอป

  curl -X GET https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/apps \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)"
  

  ตัวอย่างคําตอบ

  {
   "app": [
    {
     "name": "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/apps/XXXXXXXXXX",
     "appId": "ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXX",
     "platform": "ANDROID",
     "manualAppInfo": {
      "displayName": "Example App"
     },
     "linkedAppInfo": {
      "appStoreId": "com.example.myApp",
      "displayName": "Example App",
     }
    }
   ]
  }
  
 5. รายการหน่วยโฆษณา

  curl -X GET https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/adUnits \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)"
  

  ตัวอย่างคําตอบ

  {
   "adUnit": [
    {
     "name": "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/adUnits/XXXXXXXXXX",
     "adUnitId": "ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX",
     "appId": "ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXX",
     "displayName": "AdMob Rewarded",
     "adFormat": "REWARDED",
  
     "adTypes": ["RICH_MEDIA", "VIDEO"],
    }
   ]
  }