ข้อกำหนดที่จำเป็น

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ดแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์แรก คุณจะต้องดําเนินการบางอย่างหากยังไม่ได้ทํา

รับบัญชี Google

คุณต้องมีบัญชี Google เพื่อสร้างโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API ถ้าคุณมีบัญชีอยู่แล้ว ก็เสร็จเรียบร้อย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการใช้บัญชี Google แยกต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ

ทดลองใช้ Google AdMob

เอกสาร API นี้จะถือว่าคุณใช้ Google AdMob อยู่แล้ว และคุ้นเคยกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมเว็บและรูปแบบข้อมูลเว็บแล้ว

หากคุณยังไม่ได้ใช้ Google AdMob ให้ลองใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ก่อนเริ่มเขียนโค้ด

สร้างโปรเจ็กต์สำหรับไคลเอ็นต์

ก่อนที่จะส่งคําขอไปยัง Google AdMob ได้ คุณต้องแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับไคลเอ็นต์และเปิดใช้งานการเข้าถึง API โดยใช้คอนโซล Google API เพื่อสร้างโปรเจ็กต์ ซึ่งเป็นคอลเล็กชันการตั้งค่าที่มีชื่อและข้อมูลการเข้าถึง API ตลอดจนลงทะเบียนแอปพลิเคชันของคุณ

ในการเริ่มต้นใช้งาน AdMob API ก่อนอื่นคุณต้องใช้เครื่องมือตั้งค่า ซึ่งจะแนะนําคุณตลอดการสร้างโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API, การเปิดใช้ API และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ REST

REST คือสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์รูปแบบหนึ่งที่ให้วิธีการที่สะดวกและสอดคล้องกันในการขอและแก้ไขข้อมูล

คําว่า REST ย่อมาจาก "Delegation State Transfer." ในบริบทของ Google APIs หมายถึงการใช้คํากริยา HTTP เพื่อเรียกและแก้ไขการนําเสนอข้อมูลที่ Google จัดเก็บไว้

ในระบบ RESTful ระบบจะจัดเก็บทรัพยากรไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูล โดยไคลเอ็นต์จะส่งคําขอที่เซิร์ฟเวอร์จะดําเนินการบางอย่าง (เช่น สร้าง เรียกข้อมูล อัปเดต หรือลบทรัพยากร) และเซิร์ฟเวอร์ดําเนินการนั้นๆ และส่งการตอบกลับ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในรูปแบบตัวแทนที่ระบุ

ใน RESTful API ของ Google ไคลเอ็นต์จะระบุการดําเนินการโดยใช้คํากริยา HTTP เช่น POST, GET, PUT หรือ DELETE โดยจะระบุทรัพยากรตาม URI ทั่วโลกที่ไม่ซ้ํากันของแบบฟอร์มต่อไปนี้

https://www.googleapis.com/apiName/apiVersion/resourcePath?parameters

เนื่องจากทรัพยากร API ทั้งหมดมี URI ที่เข้าถึงได้ผ่าน HTTP ที่ไม่ซ้ํากัน REST จึงเปิดใช้การแคชข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพให้ทํางานกับโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายของเว็บ

ดูคําจํากัดความของวิธีการในเอกสารประกอบมาตรฐาน HTTP 1.1 พร้อมข้อกําหนดสําหรับ GET, POST, PUT และ DELETE

REST ใน AdMob API

การดําเนินการของ AdMob API จะจับคู่กับคํากริยา REST HTTP โดยตรง

รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของ URI API ของ AdMob มีดังนี้

https://admob.googleapis.com/v1/resourcePath?parameters

ชุด URI ทั้งหมดที่ใช้สําหรับการดําเนินการที่รองรับแต่ละรายการใน API จะสรุปไว้ในเอกสารเอกสารอ้างอิง API ของ AdMob

ดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ JSON

AdMob API จะแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ JSON

JSON (JavaScript Object Notation) เป็นรูปแบบข้อมูลทั่วไปที่มีไม่จํากัดภาษาซึ่งนําเสนอข้อความแบบง่ายๆ ของโครงสร้างข้อมูลที่กําหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ json.org