AdMob API

AdMob API ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณารับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี AdMob ของตนได้แบบเป็นโปรแกรม

บริการ: admob.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้สำหรับการอธิบายและใช้งาน REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบได้หลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการเดียวอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://admob.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts

วิธีการ
get GET /v1beta/{name=accounts/*}
รับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob ที่ระบุ
list GET /v1beta/accounts
แสดงรายการบัญชีผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob ที่ลงชื่อเข้าใช้ครั้งล่าสุดจาก UI ของ AdMob

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts.adSources

วิธีการ
list GET /v1beta/{parent=accounts/*}/adSources
แสดงรายชื่อแหล่งที่มาของโฆษณา

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts.adSources.adapters

วิธีการ
list GET /v1beta/{parent=accounts/*/adSources/*}/adapters
แสดงรายการอะแดปเตอร์ของแหล่งที่มาของโฆษณา

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts.adUnitMappings

วิธีการ
batchCreate POST /v1beta/{parent=accounts/*}/adUnitMappings:batchCreate
สร้างการแมปหน่วยโฆษณาเป็นกลุ่มภายใต้บัญชี AdMob ที่เจาะจง

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts.adUnits

วิธีการ
create POST /v1beta/{parent=accounts/*}/adUnits
สร้างหน่วยโฆษณาภายใต้บัญชี AdMob ที่ระบุ
list GET /v1beta/{parent=accounts/*}/adUnits
แสดงหน่วยโฆษณาภายใต้บัญชี AdMob ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts.adUnits.adUnitMappings

วิธีการ
create POST /v1beta/{parent=accounts/*/adUnits/*}/adUnitMappings
สร้างการแมปหน่วยโฆษณาภายใต้บัญชีและหน่วยโฆษณา AdMob ที่เฉพาะเจาะจง
list GET /v1beta/{parent=accounts/*/adUnits/*}/adUnitMappings
แสดงรายการการแมปหน่วยโฆษณาภายใต้บัญชีและหน่วยโฆษณา AdMob ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts.apps

วิธีการ
create POST /v1beta/{parent=accounts/*}/apps
สร้างแอปภายใต้บัญชี AdMob ที่ระบุ
list GET /v1beta/{parent=accounts/*}/apps
แสดงรายการแอปภายใต้บัญชี AdMob ที่ระบุ

แหล่งข้อมูล REST: v1beta.accounts.campaignReport

วิธีการ
generate POST /v1beta/{parent=accounts/*}/campaignReport:generate
สร้างรายงานแคมเปญตามข้อกำหนดที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts.mediationGroups

วิธีการ
create POST /v1beta/{parent=accounts/*}/mediationGroups
สร้างกลุ่มสื่อกลางภายใต้บัญชี AdMob ที่เฉพาะเจาะจง
list GET /v1beta/{parent=accounts/*}/mediationGroups
แสดงกลุ่มสื่อกลางภายใต้บัญชี AdMob ที่ระบุ
patch PATCH /v1beta/{mediationGroup.name=accounts/*/mediationGroups/*}
อัปเดตกลุ่มสื่อกลางที่ระบุในบัญชี AdMob ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts.mediationGroups.mediationAbExperiments

วิธีการ
create POST /v1beta/{parent=accounts/*/mediationGroups/*}/mediationAbExperiments
สร้างการทดสอบ A/B สำหรับบัญชี AdMob และกลุ่มสื่อกลางที่เจาะจง
stop POST /v1beta/{name=accounts/*/mediationGroups/*/mediationAbExperiments}:stop
หยุดการทดสอบ A/B สำหรับสื่อกลางและเลือกตัวแปร

ทรัพยากรของ REST: v1beta.accounts.mediationReport

วิธีการ
generate POST /v1beta/{parent=accounts/*}/mediationReport:generate
สร้างรายงานสื่อกลาง AdMob ตามข้อกำหนดของรายงานที่ให้ไว้

ทรัพยากร REST: v1beta.accounts.networkReport

วิธีการ
generate POST /v1beta/{parent=accounts/*}/networkReport:generate
สร้างรายงานเครือข่าย AdMob ตามข้อกำหนดของรายงานที่ให้ไว้

ทรัพยากร REST: v1.accounts

วิธีการ
get GET /v1/{name=accounts/*}
รับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob ที่ระบุ
list GET /v1/accounts
แสดงรายการบัญชีผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob ที่ลงชื่อเข้าใช้ครั้งล่าสุดจาก UI ของ AdMob

ทรัพยากร REST: v1.accounts.adUnits

วิธีการ
list GET /v1/{parent=accounts/*}/adUnits
แสดงหน่วยโฆษณาภายใต้บัญชี AdMob ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v1.accounts.apps

วิธีการ
list GET /v1/{parent=accounts/*}/apps
แสดงรายการแอปภายใต้บัญชี AdMob ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v1.accounts.mediationReport

วิธีการ
generate POST /v1/{parent=accounts/*}/mediationReport:generate
สร้างรายงานสื่อกลาง AdMob ตามข้อกำหนดของรายงานที่ให้ไว้

ทรัพยากร REST: v1.accounts.networkReport

วิธีการ
generate POST /v1/{parent=accounts/*}/networkReport:generate
สร้างรายงานเครือข่าย AdMob ตามข้อกำหนดของรายงานที่ให้ไว้