Tiêu chuẩn Đo lường mở với SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Đo lường mở là một tiêu chuẩn IAB cho phép nhà xuất bản sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường khả năng xem bên thứ ba để xác minh các hoạt động đo lường lượt nhấp và lượt hiển thị. SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google của Android hỗ trợ tiêu chuẩn Đo lường mở kể từ SDK phiên bản 18.1.0 trở lên. Từ phiên bản này trở lên, SDK quảng cáo trên thiết bị di động sẽ tích hợp với SDK Đo lường mở (SDK OM) để triển khai các giải pháp đo lường khả năng xem của bên thứ ba.

SDK OM được triển khai dựa trên Định nghĩa về giao diện Đo lường mở (OMID). Định nghĩa này xác định API mà mọi nhà cung cấp dịch vụ xác minh bên thứ ba có thể sử dụng để đo lường một cách hiệu quả các quảng cáo được phân phát cho mọi SDK trên thiết bị di động đang triển khai API đó.

Điều kiện tiên quyết

Triển khai tiêu chuẩn Đo lường mở

Sau khi định cấu hình nhà cung cấp dịch vụ đo lường khả năng xem trong AdMob giao diện người dùng và định cấu hình mục hàng để sử dụng nhà cung cấp đó, thì bạn đã có thể bật tiêu chuẩn Đo lường mở trong ứng dụng của mình. Đối với hầu hết các định dạng quảng cáo, bạn không cần thực hiện các bước thiết lập khác để có thể bật tiêu chuẩn Đo lường mở.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động tự động hỗ trợ tiêu chuẩn Đo lường mở theo các định dạng sau:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc hợp nhất

  Làm cho các thành phần che khuất được chấp nhận

  Các chế độ xem che khuất quảng cáo phải có alpha = 0 hoặc hidden = YES. Chế độ xem che khuất có nền trong suốt vẫn sẽ được chấp nhận. Các giá trị alpha và bị ẩn của chế độ xem là yếu tố xác định liệu chế độ xem có đang chặn quảng cáo hay không. Nếu phát hiện thành phần che khuất trên quảng cáo, SDK đo lường mở sẽ ghi lại chế độ xem dưới dạng thành phần che khuất không được chấp nhận. Để khắc phục vấn đề này, bạn hãy đặt giá trị alpha của chế độ xem thành 0 hoặc ẩn chế độ xem.

  Khắc phục sự cố

  Bạn hãy lưu ý những điều sau khi triển khai tiêu chuẩn Đo lường mở:

  • Bạn phải kiểm tra với đối tác dàn xếp để tìm hiểu xem liệu họ có hỗ trợ tiêu chuẩn Đo lường mở cho các quảng cáo mà họ hiển thị hay không.

  • Quảng cáo bị các chế độ xem nằm trên che khuất không được đăng ký sử dụng các dịch vụ đo lường khả năng xem (hãy tham khảo bài viết Làm cho các thành phần che khuất được chấp nhận).

  • Trên thiết bị thử nghiệm, (bao gồm cả Android trình mô phỏng), nhãn Quảng cáo thử nghiệm được xem là thành phần che khuất được chấp nhận cho chế độ xem quảng cáo.