Bộ thử nghiệm dàn xếp

Với Bộ thử nghiệm dàn xếp Quảng cáo trên thiết bị di động của Google, bạn có thể kiểm tra xem mình đã định cấu hình ứng dụng và các đơn vị quảng cáo đúng cách để có thể hiển thị quảng cáo từ các mạng bên thứ ba thông qua nền tảng dàn xếp hay chưa.  Hướng dẫn này trình bày cách sử dụng Bộ thử nghiệm dàn xếp Quảng cáo trên thiết bị di động của Google trong ứng dụng Android bằng cách tích hợp công cụ này vào ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

 • SDK Android 4.1 (API cấp 16) trở lên.
 • Các dịch vụ của Google Play phiên bản 9.8.0 trở lên.
 • Đảm bảo bạn đã nhập chính xác mã ứng dụng trong AndroidManifest.xml của mình.

Cài đặt

Sử dụng Gradle

Sao chép các phần phụ thuộc bắt buộc sau vào tệp build.gradle của ứng dụng:

dependencies {
  // You should already have the ads dependency in your app.
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0'
  implementation 'com.google.android.ads:mediation-test-suite:2.0.0'
}

Bao gồm kho lưu trữ google() trong tệp build.gradle cấp cao nhất của bạn:

// Top-level build file where you can add configuration options common to all
// sub-projects/modules.

buildscript {

  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.2.1'

    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }
}

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
}

Chạy Bộ thử nghiệm dàn xếp

Hãy sử dụng dòng mã sau đây để chạy Bộ thử nghiệm dàn xếp:


MediationTestSuite.launch(MainActivity.this);

Công cụ này sẽ mở ra kèm theo lời tuyên bố từ chối trách nhiệm sau:

Đánh dấu vào hộp và nhấn vào Đồng ý để tiếp tục.

Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy một danh sách đơn vị quảng cáo cho tài khoản của mình. Danh sách này được chia thành 2 thẻ: Đơn vị quảng cáo hoạt động sai cáchĐơn vị quảng cáo đang hoạt động.

Đăng ký thiết bị thử nghiệm

Nếu thiết bị của bạn chưa được đăng ký trong giao diện người dùng AdMob làm thiết bị thử nghiệm, thì bạn sẽ thấy lời nhắc hỏi xem bạn có muốn đăng ký thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm hay không:

Việc đăng ký thiết bị làm thiết bị thử nghiệm sẽ thay đổi hành vi sau đây trong Bộ thử nghiệm dàn xếp:

 • Cho phép bạn xem tên đơn vị quảng cáo thay vì mã đơn vị quảng cáo trong giao diện người dùng của Bộ thử nghiệm.
 • Cho phép bạn tìm kiếm theo tên đơn vị quảng cáo (ngoài mã đơn vị quảng cáo) trên màn hình thông tin chi tiết về đơn vị quảng cáo.
 • Cho phép thiết bị của bạn nhận quảng cáo thử nghiệm từ AdMob.

Việc nhấp vào mục Đăng ký thiết bị sẽ đưa bạn đến trang Đăng ký thiết bị thử nghiệm trong Giao diện người dùng AdMob, với nền tảng thiết bị và mã thiết bị được điền sẵn từ Bộ thử nghiệm dàn xếp. Thêm tên cho thiết bị thử nghiệm và nhấp vào Lưu, sau đó thiết bị của bạn sẽ được đăng ký. Hãy xem bài viết Thiết lập thiết bị thử nghiệm để biết thêm hướng dẫn.

Thiết bị được đăng ký thường sẽ hoạt động trong Bộ thử nghiệm dàn xếp trong vòng 15 phút, nhưng cũng có thể mất đến 24 giờ. Để xem các thay đổi, hãy đóng và mở lại Bộ thử nghiệm dàn xếp.

Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản AdMob của mình để truy cập vào trang Đăng ký thiết bị thử nghiệm. Nếu bạn không có quyền truy cập tài khoản nhưng vẫn muốn thêm thiết bị bằng phương pháp này, hãy nhấp vào đường liên kết đó và sau đó chia sẻ URL từ trình duyệt mở ra với chủ sở hữu tài khoản. Sau đó, họ có thể nhấp vào đường liên kết và đăng ký thiết bị của bạn trong tài khoản này thay cho bạn.

Nếu bạn không muốn đăng ký thiết bị thử nghiệm tại thời điểm này, hãy nhấn vào Bỏ qua.

Đơn vị quảng cáo hoạt động sai cách

Danh sách Đơn vị quảng cáo hoạt động sai cách được phân tách thành Các thành phần còn thiếuCác lỗi cấu hình:

Sau khi thử nghiệm thành công tất cả các mạng của một đơn vị quảng cáo, đơn vị quảng cáo đó sẽ chuyển từ thẻ Không hoạt động sang thẻ Đang hoạt động. Nếu bạn không thấy danh sách các đơn vị quảng cáo, thì có thể là do lệnh gọi mạng không thành công hoặc không tìm thấy đơn vị quảng cáo.

Nếu bạn muốn tìm kiếm danh sách các đơn vị quảng cáo, hãy nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở trên cùng và nhập chuỗi mã đơn vị quảng cáo. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên mạng hoặc theo định dạng quảng cáo.

Đối với mỗi đơn vị quảng cáo, màn hình này sẽ đưa ra cảnh báo nếu:

 • SDK nguồn quảng cáo chưa được cài đặt
 • Bộ chuyển đổi nguồn quảng cáo chưa được cài đặt

 • Nguồn quảng cáo yêu cầu các mục nhập tệp kê khai chưa được định cấu hình

Nếu có thể thử nghiệm, màn hình cũng hiển thị trạng thái kết quả thử nghiệm tổng thể cho tất cả nguồn quảng cáo.

Chọn một đơn vị quảng cáo để chuyển sang màn hình Thông tin về đơn vị quảng cáo.

Thông tin về đơn vị quảng cáo

Màn hình này hiển thị thông tin chi tiết về ad unit, (bao gồm mã nhận dạng ad unit và định dạng quảng cáo) và quy trình dàn xếp dạng thác nước được định cấu hình cho ad unit đó:

Lưu ý các khía cạnh sau đây trên màn hình này:

Nội dung tóm tắt nguồn quảng cáo

Đối với mỗi nguồn quảng cáo, chúng tôi có các chỉ báo cho biết bạn đã cài đặt SDK và bộ chuyển đổi hay chưa, đã tìm thấy mọi mục bắt buộc của tệp kê khai hay chưa và kết quả của lần thử nghiệm gần đây nhất cho cấu hình này trong phiên hoạt động này.

Đối với các sự kiện tùy chỉnh, nhãn Sự kiện tùy chỉnh: custom event sẽ được sử dụng. Chỉ báo trạng thái của bộ chuyển đổi cho một sự kiện tùy chỉnh sẽ là số dương nếu hệ thống tìm thấy lớp mà bạn chỉ định cho sự kiện tùy chỉnh đó. Bạn có thể tải và xem quảng cáo cho các sự kiện tùy chỉnh theo cách tương tự như các mạng khác.

Tìm kiếm

Khi nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, màn hình tìm kiếm sẽ hiển thị để bạn có thể tìm kiếm các nguồn quảng cáo theo tên.

Thử nghiệm theo lô

Bạn có thể chọn từng nguồn quảng cáo để thử nghiệm theo lô bằng cách đánh dấu vào hộp ở bên trái tên nguồn quảng cáo đó. Sau đó, một tùy chọn mới sẽ xuất hiện trong thanh điều hướng:

Nhấn vào nút Tải quảng cáo ở trên cùng bên phải để tải quảng cáo cho các nguồn quảng cáo đã chọn theo thứ tự. Chỉ báo tiến trình sẽ hiển thị trong thời gian diễn ra thử nghiệm. Khi bạn nhấn vào biểu tượng quay lại ở góc trên cùng bên trái, lựa chọn sẽ bị xóa.

Tải và hiển thị quảng cáo

Nhấn vào một mục nhập nguồn quảng cáo để xem màn hình thông tin chi tiết về nguồn quảng cáo đó:

Đối với một nguồn quảng cáo nhất định, màn hình sẽ cho biết:

 • SDK đã được cài đặt hay chưa và phiên bản của SDK (nếu có).
 • Bộ chuyển đổi đã được cài đặt hay chưa và phiên bản của bộ chuyển đổi (nếu có).
 • Mọi mục nhập tệp kê khai bắt buộc đều đã được định cấu hình đúng cách hay chưa.
 • Trạng thái khởi tạo bộ chuyển đổi (nếu có).
 • Các thông số cho cấu hình đã được nhập trong bảng điều khiển AdMob.

Sau khi đã cài đặt tất cả các thành phần bắt buộc, bạn có thể tiến hành thử nghiệm việc tải quảng cáo. Hãy nhấn vào Tải quảng cáo để gửi một yêu cầu quảng cáo đến SDK của nguồn quảng cáo. Sau khi hoàn tất yêu cầu quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo cho biết liệu yêu cầu đã thành công hay không thành công.

Nếu yêu cầu không thành công, hãy kiểm tra thông báo từ SDK được thử nghiệm trong nhật ký bảng điều khiển.

Nếu yêu cầu thành công:

 • Đối với quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo sẽ hiển thị nội tuyến.
 • Đối với quảng cáo xen kẽ hoặc quảng cáo có tặng thưởng, bạn có thể hiển thị quảng cáo bằng cách nhấn vào Hiển thị quảng cáo.
 • Đối với quảng cáo gốc, các tài sản được trả lại được hiển thị nội tuyến.

  Quảng cáo sẽ mở trong một màn hình mới, ví dụ:

Khi bạn quay lại màn hình Chi tiết, kết quả của lần thử nghiệm quảng cáo gần đây nhất của bạn sẽ hiển thị trong màn hình danh sách ad unit. Các nguồn quảng cáo đã tải thành công sẽ được chuyển đến cuối danh sách hiển thị các nguồn quảng cáo cần thử nghiệm thêm.

Các đối tác Đặt giá thầu mở

Hãy xem Hướng dẫn xác minh thông tin thiết lập tính năng Đặt giá thầu mở để biết thông tin chi tiết về cách thử nghiệm tính năng Đặt giá thầu mở.

Cho phép thử nghiệm trong quá trình sản xuất

Theo mặc định, Bộ thử nghiệm dàn xếp sẽ chỉ khởi chạy trong các bản dựng có thể gỡ lỗi . Điều này nhằm ngăn người dùng cuối vô tình khởi chạy bộ thử nghiệm.

Nếu cần chạy Bộ thử nghiệm dàn xếp trên một thiết bị khi bạn đang tạo ứng dụng hãy đăng ký thiết bị của bạn làm thiết bị thử nghiệm thông qua SDK.

Khi đưa Bộ thử nghiệm dàn xếp vào trong ứng dụng đang tạo, bạn cần có một cách khởi chạy bộ thử nghiệm dàn xếp mà chỉ mình bạn biết (ví dụ: một thao tác bí mật hoặc trình đơn gỡ lỗi ẩn). Sau đó, bạn sẽ có thể chạy bộ thử nghiệm trên bất kỳ thiết bị nào nằm trong danh sách cho phép của bản dựng.

Định cấu hình yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng tiện ích và dịch vụ đi kèm của mạng (không bắt buộc)

Một số mạng dàn xếp nhất định (chẳng hạn như Vungle) có tùy chọn cung cấp một gói bổ sung tùy chỉnh cho mạng để cung cấp thêm thông tin cho các yêu cầu tới mạng đó.

Nếu cần cung cấp thông số bổ sung cho mạng để yêu cầu dàn xếp, thì bạn có thể thiết lập yêu cầu quảng cáo để bộ thử nghiệm sử dụng bằng cách dùng phương thức MediationTestSuite.setAdRequest() tĩnh :

Java

AdRequest requestBuilder = new AdRequest.Builder();
...
// Set your network extras for your chosen networks here.
// I.e., for each network extras bundle, call
// 'requestBuilder.addNetworkExtrasBundle(\,
// \)'
...
MediationTestSuite.setAdRequest(requestBuilder.build());

Kotlin

val requestBuilder = AdRequest.Builder()
...
// Set your network extras for your chosen networks here.
// I.e., for each network extras bundle, call
// 'requestBuilder.addNetworkExtrasBundle(\,
// \)'
...
MediationTestSuite.setAdRequest(requestBuilder.build())

Bạn hãy nhớ thực hiện thao tác này trước khi khởi chạy Bộ thử nghiệm dàn xếp.

Việc này cho phép bạn nhanh chóng khởi tạo và định cấu hình một yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng mọi thông số bổ sung bắt buộc, mà sau đó bộ thử nghiệm có thể sử dụng trong yêu cầu cho mạng được dàn xếp.

Nhật ký thay đổi

phiên bản 2.0.0

Ngày phát hành: Ngày 4 tháng 6 năm 2021

 • Tăng khả năng tương thích với play-services-ads phiên bản 20. Yêu cầu SDK phiên bản 20.0.0 trở lên.
 • Cập nhật phần phụ thuộc play-services-ads lên phiên bản 20.1.0.
 • Xóa API MediationTestSuite.addTestDevice() và MediationTestSuite.getTestDevices(). Thay vào đó, sử dụng MobileAds.setRequestConfiguration() để đặt giá trị nhận dạng thiết bị thử nghiệm.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho các cấu hình biểu ngữ của AdColony, Vungle và IronSource.
 • Khắc phục các lỗi liên quan đến việc i-mobile và Tapjoy báo cáo không chính xác về lỗi cấu hình.

phiên bản 1.5.0

Ngày phát hành: Ngày 23 tháng 11 năm 2020

 • Thêm API MediationTestSuite.launchForAdManager(Context context) để hỗ trợ Ad Manager bằng cách sử dụng mã ứng dụng kết hợp.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho việc đăng ký thiết bị thử nghiệm đối với AdMob.
 • Khắc phục vấn đề về sự cố xảy ra khi không có mối liên kết đơn vị quảng cáo được định cấu hình nào cho Ad Manager.
 • Xóa các bước kiểm tra tệp kê khai đã lỗi thời cho SDK Vungle.
 • Cập nhật phần phụ thuộc play-services-ads lên phiên bản 19.5.0.

phiên bản 1.4.0

Ngày phát hành: Ngày 30 tháng 7 năm 2020

 • Cập nhật phần phụ thuộc play-services-ads lên phiên bản 19.3.0.
 • Khắc phục vấn đề về sự cố xảy ra khi định dạng quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo xen kẽ.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho Trang web thương mại Fyber.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho biểu ngữ của Chartboost.
 • Khắc phục vấn đề với tính năng phát hiện mục nhập tệp kê khai MoPub.

phiên bản 1.3.0

Ngày phát hành: Ngày 27 tháng 2 năm 2020

 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho quy trình tải quảng cáo đặt giá thầu mở.
 • Chỉnh sửa các yêu cầu về tệp kê khai của AppLovin và InMobi.

phiên bản 1.2.2

Ngày phát hành: Ngày 10 tháng 12 năm 2019

 • Sửa lỗi trong tệp Proguard gây ra lỗi bản dựng trong Unity.

phiên bản 1.2.1

Ngày phát hành: Ngày 11 tháng 11 năm 2019

 • Cập nhật phần phụ thuộc quảng cáo lên phiên bản 18.3.0.

phiên bản 1.2.0

Ngày phát hành: Ngày 11 tháng 9 năm 2019

 • Cập nhật tùy chọn hỗ trợ ban đầu cho tính năng Đặt giá thầu mở (có thể kiểm tra cấu hình, không thể tải quảng cáo).
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ mạng cho i-mobile, Verizon Media.

phiên bản 1.1.1

Ngày phát hành: Ngày 28 tháng 6 năm 2019

 • Cập nhật phần phụ thuộc FlexboxLayout để hỗ trợ AndroidX

phiên bản 1.1.0

Ngày phát hành: Ngày 27 tháng 6 năm 2019

 • Cập nhật để hỗ trợ AndroidX
 • Cập nhật bộ chuyển đổi, mạng và cấu hình được liên kết (ví dụ như các mục nhập bắt buộc của tệp kê khai).
 • Thêm API MediationTestSuite.launch(Context) sử dụng mã nhận dạng AdMob trong AndroidManifest.xml.

phiên bản 1.0.0

Ngày phát hành: Ngày 22 tháng 4 năm 2019

 • Tăng số phiên bản cho bản phát hành chung.

phiên bản 0.9.5

Ngày phát hành: Ngày 22 tháng 2 năm 2019

 • Khắc phục vấn đề khi cung cấp JSON trong một thông số cấu hình cho một mạng quảng cáo/sự kiện tùy chỉnh.

phiên bản 0.9.4

Ngày phát hành: Ngày 11 tháng 2 năm 2019

 • Cập nhật các phần phụ thuộc (bao gồm cả việc cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google) lên phiên bản 17.1.3.
 • Khắc phục lỗi liên quan đến quyền truy cập vào tệp kê khai không chính xác cho SDK AdColony.
 • Khắc phục vấn đề về việc ngữ cảnh tải quảng cáo không phải là hoạt động trong API 28.

phiên bản 0.9.3

Ngày phát hành: Ngày 7 tháng 2 năm 2019

 • Khắc phục vấn đề về việc Bộ thử nghiệm dàn xếp tải quảng cáo từ các mạng khác khi thử nghiệm một mạng.
 • Thêm chế độ xem Tài sản quảng cáo gốc cho quy trình tải Quảng cáo gốc.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho đơn vị "Quảng cáo biểu ngữ và Quảng cáo xen kẽ" cũ.
 • Thêm các biện pháp bảo vệ để khởi chạy bộ thử nghiệm trong quá trình sản xuất. Phiên bản này sẽ không còn chạy trong các bản phát hành và chỉ chạy trên một thiết bị có mã thiết bị AdMob nằm trong danh sách cho phép sử dụng MediationTestSuite.addTestDevice(String deviceHash).
 • Thêm bản dịch bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Trung cho bộ thử nghiệm.

phiên bản 0.9.2

Ngày phát hành: Ngày 3 tháng 10 năm 2018

 • Khắc phục vấn đề xảy ra khi Quảng cáo xen kẽ trên Facebook có thêm thông số "Mã tài khoản"
 • Khắc phục vấn đề về quyền truy cập không chính xác cho SDK Vungle phiên bản 5.x.
 • Khắc phục các lỗi xảy ra trong Android từ phiên bản 21 trở xuống.
 • Khắc phục vấn đề về việc tải quảng cáo khi bộ chuyển đổi dàn xếp yêu cầu ngữ cảnh hoạt động.

phiên bản 0.9.1

Ngày phát hành: Ngày 20 tháng 9 năm 2018

 • Cập nhật để hỗ trợ SDK Vungle phiên bản 6.x.
 • Khắc phục vấn đề về sự cố xảy ra khi bản dựng có sử dụng Proguard.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ Java 7.

phiên bản 0.9.0

Ngày phát hành: Ngày 7 tháng 8 năm 2018

 • Bản thử nghiệm mở có giao diện người dùng được cập nhật.
 • Thêm tính năng thử nghiệm hàng loạt.

phiên bản 0.2

Ngày phát hành: Ngày 20 tháng 3 năm 2018

 • Cập nhật để hỗ trợ những nhà xuất bản sử dụng Nhóm dàn xếp thông qua giao diện người dùng mới của AdMob.
 • Cập nhật giao diện người dùng.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho những mạng quảng cáo sau: Nend, myTarget, maio và IronSource.

phiên bản 0.1.1

Ngày phát hành: Ngày 11 tháng 12 năm 2017

 • Khắc phục lỗi gây ra NPE không thường xuyên khi tải cấu hình ứng dụng.

phiên bản 0.1

Ngày phát hành: Ngày 10 tháng 11 năm 2017

 • Phiên bản đầu tiên. Phiên bản này sẽ khởi chạy, tải cấu hình dàn xếp xuống, kiểm tra độ chính xác của bộ chuyển đổi, SDK và tệp kê khai cũng như tải và hiển thị quảng cáo từ các mạng bên thứ ba thông qua bộ chuyển đổi dàn xếp AdMob.