Pierwsze kroki z pakietem IMA DAI SDK

Pakiety IMA SDK ułatwiają integrację reklam multimedialnych z witrynami i aplikacjami. Pakiety IMA SDK mogą żądać reklam z dowolnego serwera reklam zgodnego z VAST i zarządzać odtwarzaniem reklam w Twoich aplikacjach. Dzięki pakietom IMA DAI aplikacje mogą wysyłać żądania strumienia w przypadku reklam i treści wideo (VOD lub na żywo). Pakiet SDK zwraca następnie połączony strumień wideo, dzięki czemu nie musisz zarządzać przełączaniem między reklamami wideo a treściami wideo w aplikacji.

Wybierz rozwiązanie DAI, które Cię interesuje