Wyświetlanie bloków reklamowych dynamicznego wstawiania reklam (DAI) to rozwiązanie Google, które umożliwia zewnętrznym serwerom wstawiania reklam (SSAI) firm zewnętrznych do łączenia reklam dostarczanych przez Google. Umożliwia on zewnętrznym manipulatorom plików manifestu żądania wstępnie uwarunkowanych reklam do Google Ad Manager – w postaci przekierowań do segmentów lub gotowych plików manifestu przerw na reklamę.
 1. Aplikacja lub strona internetowa wysyła parametry kierowania do Google Ad Managera i żąda sesji użytkownika transmisji na żywo.
 2. Google Ad Manager w odpowiedzi przesyła sesję użytkownika transmisji na żywo, która zawiera unikalny identyfikator strumienia.
 3. Aplikacja lub strona internetowa zaczyna wysyłać do manipulatora pliku manifestu żądanie pliku manifestu transmisji na żywo, przekazując identyfikator strumienia. Dzieje się tak przez cały czas odtwarzania.
 4. Tylko w przypadku strumieni DASH manipulator pliku manifestu wysyła żądanie szablonu pliku manifestu do Google Ad Managera.
 5. Tylko w przypadku strumieni DASH Google Ad Manager zwraca szablon pliku manifestu zawierający makra wypełniane przez manipulator pliku manifestu. Tego szablonu trzeba zażądać raz, a następnie umieścić w pamięci podręcznej i wykorzystać ponownie we wszystkich przerwach na reklamy w strumieniu.
 6. Manipulator pliku manifestu zwraca dynamiczny plik manifestu zawierający segmenty multimediów, które są treściami wydawcy lub wywołaniami reklam do interfejsu Segment Redirect API. Rozpocznie się odtwarzanie.
 7. Aplikacja lub strona regularnie sprawdza Google Ad Manager w poszukiwaniu metadanych nadchodzących zdarzeń reklamowych.
 8. Podczas odtwarzania reklamy aplikacja lub strona wysyła żądanie segmentów multimediów do Google Ad Managera przez interfejs API przekierowania segmentów i otrzymuje przekierowanie 301 do multimediów reklamy.
 9. Aplikacja lub strona nasłuchuje metadanych In-Stream i kojarzy je z metadanymi zdarzenia, aby wywoływać zdarzenia reklamowe.
 10. Aplikacja lub strona wysyła pingi dotyczące aktywności do Google Ad Managera.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wdrażania interfejsu Segment Redirect API znajdziesz w przewodnikach dotyczących przekierowania segmentów:

 1. Aplikacja lub strona internetowa wysyła parametry kierowania do Google Ad Managera i żąda sesji użytkownika strumienia VOD.
 2. Google Ad Manager przesyła w odpowiedzi nową sesję strumienia VOD z unikalnym identyfikatorem strumienia.
 3. Aplikacja lub strona wysyła do manipulatora pliku manifestu żądanie pliku manifestu strumienia VOD, przekazując identyfikator strumienia.
 4. Manipulator pliku manifestu wysyła do Google Ad Managera żądanie zestawu bloków reklamowych.
 5. Google Ad Manager zwraca zestaw bloków reklamowych jako pełne pliki manifestu do manipulatora pliku manifestu.
 6. Manipulator w pliku manifestu łączy plik manifestu bloku reklamowego ze strumieniem treści i zwraca ostatni strumień do aplikacji lub strony.
 7. Aplikacja lub strona pobiera metadane zdarzenia reklamowego z Google Ad Managera i rozpoczyna odtwarzanie.
 8. Aplikacja lub strona nasłuchuje metadanych In-Stream i kojarzy je z metadanymi zdarzenia, aby wywoływać zdarzenia reklamowe.
 9. Aplikacja lub strona wysyła pingi dotyczące aktywności do Google Ad Managera.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wdrożenia interfejsu API VOD znajdziesz w naszych przewodnikach po VOD: