דוגמאות קוד

הרשימות הבאות מזהות קודים לדוגמה שזמינים לשימוש ב-YouTube Analytics API וב-YouTube Reporting API. אתם יכולים גם להוריד את הדוגמאות האלה ממאגר youtube/api-sample GitHub.

Java

דוחות על נתונים בכמות גדולה (YouTube Reporting API)

  1. יצירה של משימת דיווח (reportTypes.list, jobs.create)
  2. אחזור דוחות (jobs.list, jobs.reports.list)

JavaScript

דוחות שאילתה (API של YouTube Analytics)

  1. אחזור נתונים סטטיסטיים יומיים של הערוץ (reports.query)

PHP

דוחות על נתונים בכמות גדולה (YouTube Reporting API)

  1. יצירה של משימת דיווח (reportTypes.list, jobs.create)
  2. אחזור דוחות (jobs.list, jobs.reports.list)

Python

דוחות על נתונים בכמות גדולה (YouTube Reporting API)

  1. יצירה של משימת דיווח (reportTypes.list, jobs.create)
  2. אחזור דוחות (jobs.list, jobs.reports.list)

דוחות שאילתה (API של YouTube Analytics)

  1. אחזור נתונים סטטיסטיים יומיים של הערוץ (reports.query)