เปิดใช้ Google Workspace API

ก่อนใช้ Google APIs คุณต้องเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้มากกว่า 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียว หากยังไม่มีโปรเจ็กต์ Google Cloud โปรดดูหัวข้อสร้างโปรเจ็กต์ Cloud

วิธีเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์มีดังนี้

คอนโซล Google Cloud

  1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > ผลิตภัณฑ์อื่นๆ > Google Workspace > คลังผลิตภัณฑ์

    ไปที่คลังผลิตภัณฑ์

  2. คลิก API ที่ต้องการเปิดใช้
  3. คลิกเปิดใช้
  4. หากต้องการเปิดใช้ API เพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

Google Cloud CLI

  1. ติดตั้งหรือเปิด Command Line Line Interface (CLI) ของ Google Cloud
  2. เรียกใช้คำสั่ง services enable โดยระบุบริการ API ที่จะเปิดใช้

    gcloud services enable API_SERVICE_ID

Google Workspace API

ใช้ลิงก์คอนโซล Google Cloud ต่อไปนี้หรืออินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง Google Cloud (CLI) เพื่อเปิดใช้ Google Workspace API บางรายการในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

เปิดใช้ Admin SDK API
gcloud services enable admin.googleapis.com
เปิดใช้ Alert Center API
gcloud services enable alertcenter.googleapis.com
เปิดใช้ Apps Script API
gcloud services enable script.googleapis.com
เปิดใช้ CalDAV API
gcloud services enable caldav.googleapis.com
เปิดใช้ Calendar API
gcloud services enable calendar-json.googleapis.com
เปิดใช้ Chat API
gcloud services enable chat.googleapis.com
เปิดใช้ Classroom API
gcloud services enable classroom.googleapis.com
เปิดใช้ Cloud Identity API
gcloud services enable cloudidentity.googleapis.com
เปิดใช้ Cloud Search API
gcloud services enable cloudsearch.googleapis.com
เปิดใช้ Docs API
gcloud services enable docs.googleapis.com
เปิดใช้ Drive API
gcloud services enable drive.googleapis.com
เปิดใช้ Drive Activity API
gcloud services enable driveactivity.googleapis.com
เปิดใช้ Drive Labels API
gcloud services enable drivelabels.googleapis.com
เปิดใช้ Forms API
gcloud services enable forms.googleapis.com
เปิดใช้ Gmail API
gcloud services enable gmail.googleapis.com
เปิดใช้ Groups Migration API
gcloud services enable groupsmigration.googleapis.com
เปิดใช้ Groups Settings API
gcloud services enable groupssettings.googleapis.com
เปิดใช้ API ส่วนเสริมของ Google Workspace
gcloud services enable gsuiteaddons.googleapis.com
เปิดใช้ Google Keep API
gcloud services enable keep.googleapis.com
เปิดใช้ Enterprise License Manager API
gcloud services enable licensing.googleapis.com
เปิดใช้ Marketplace API
gcloud services enable appsmarket.googleapis.com
เปิดใช้ Marketplace SDK
gcloud services enable appsmarket-component.googleapis.com
เปิดใช้ Meet REST API
gcloud services enable meet.googleapis.com
เปิดใช้ People API
gcloud services enable people.googleapis.com
เปิดใช้ API เครื่องมือ Postmaster
gcloud services enable gmailpostmastertools.googleapis.com
เปิดใช้ตัวแทนจำหน่าย API
gcloud services enable reseller.googleapis.com
เปิดใช้ Sheets API
gcloud services enable sheets.googleapis.com
เปิดใช้ Slides API
gcloud services enable slides.googleapis.com
เปิดใช้ Tasks API
gcloud services enable tasks.googleapis.com
เปิดใช้ Vault API
gcloud services enable vault.googleapis.com

ขั้นตอนถัดไป

ดูวิธีการทำงานของการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ สำหรับ Google Workspace API