Subskrybowanie wydarzeń w Google Chat

Na tej stronie opisujemy zdarzenia w Google Chat, które aplikacja Google Chat może subskrybować przy użyciu interfejsu Google Workspace Event API.

Więcej informacji o tworzeniu aplikacji Google Chat znajdziesz w omówieniu interfejsu Google Chat API.

Obsługiwane zasoby docelowe Google Chat

Interfejs Google Workspace Event API obsługuje subskrypcje w tych celach:

 • Pokoje widoczne jako zasoby space
 • Użytkownicy reprezentujący zasoby user interfejsu Cloud Identity API

Obsługiwane zdarzenia Google Chat

Subskrypcje Google Workspace pozwalają otrzymywać zdarzenia dotyczące następujących typów zmian w Google Chat:

 • Nowe lub zaktualizowane wiadomości w pokoju.
 • Nowe lub usunięte reakcje na wiadomość.
 • Nowi, zaktualizowani lub usunięci członkowie pokoju.
 • zmian w pokoju, który subskrybujesz, np. zaktualizowanej nazwy lub opisu pokoju;

Typy zdarzeń, które umożliwiają tworzenie subskrypcji

Podczas tworzenia subskrypcji pole eventTypes[] pozwala określić typy zdarzeń, które chcesz otrzymywać. Typy zdarzeń są formatowane zgodnie ze specyfikacją CloudEvents, np. google.workspace.APPLICATION.RESOURCE.VERSION.ACTION.

Aby na przykład otrzymywać zdarzenia dotyczące użytkowników dołączających do pokoju czatu, określ pokój jako zasób docelowy, a jako typ zdarzenia określ google.workspace.chat.membership.v1.created. Aby otrzymywać zdarzenia dotyczące danego użytkownika dołączającego do dowolnego pokoju, określ go jako zasób docelowy, a jako typ zdarzenia ustaw google.workspace.chat.membership.v1.created. Więcej informacji o tym, jak działają zdarzenia, znajdziesz w artykule Struktura zdarzeń Google Workspace.

W tabeli poniżej znajdziesz informacje o tym, które typy zdarzeń są obsługiwane w przypadku subskrypcji pokoi i subskrypcji użytkowników:

Typ zdarzenia Opis Dane zasobu
Subskrypcje pokoi  

google.workspace.chat.message.v1.created

Opublikowano nową wiadomość.

space.message

google.workspace.chat.message.v1.updated

Zaktualizowano wiadomość.

space.message

google.workspace.chat.reaction.v1.created

Tworzona jest reakcja.

space.message.reaction

google.workspace.chat.reaction.v1.deleted

Reakcja została usunięta.

space.message.reaction

google.workspace.chat.membership.v1.created

W tym pokoju zostanie utworzony użytkownik.

space.membership

google.workspace.chat.membership.v1.updated

Użytkownik został zaktualizowany w tym pokoju.

space.membership

google.workspace.chat.membership.v1.deleted

Użytkownik został usunięty z tego pokoju.

space.membership

google.workspace.chat.space.v1.updated

Pokój zostanie zaktualizowany.

space

google.workspace.chat.space.v1.deleted

Pokój został usunięty.

space

Subskrypcje użytkowników  

google.workspace.chat.membership.v1.created

Użytkownik staje się członkiem pokoju.

space.membership

google.workspace.chat.membership.v1.updated

Subskrypcja użytkownika w pokoju zostanie zaktualizowana.

space.membership

google.workspace.chat.membership.v1.deleted

Użytkownik zostanie usunięty z pokoju.

space.membership

Tylko dane wyjściowe

Subskrypcja typów zdarzeń google.workspace.APPLICATION.RESOURCE.VERSION.ACTION powoduje automatyczne skonfigurowanie subskrypcji tak, aby odbierała też zbiorcze wersje tego typu zdarzenia. Jeśli na przykład zasubskrybujesz google.workspace.chat.membership.v1.created, będziesz też otrzymywać wydarzenia z kalendarza google.workspace.chat.membership.v1.batchCreated.

W tej tabeli znajdziesz informacje o tym, które typy zdarzeń są wyświetlane tylko w przypadku subskrypcji pokoi i użytkowników:

Typ zdarzenia Opis Dane zasobu

google.workspace.chat.message.v1.batchCreated

Wysyłanych jest wiele wiadomości jednocześnie.

Lista wartości spaces.messages

google.workspace.chat.message.v1.batchUpdated

Jednocześnie aktualizuje się wiele wiadomości.

Lista wartości spaces.messages

google.workspace.chat.reaction.v1.batchCreated

Istnieje wiele reakcji w tym samym czasie.

Lista wartości spaces.messages.reactions

google.workspace.chat.reaction.v1.batchDeleted

Istnieje wiele reakcji naraz.

Lista wartości spaces.messages.reactions

google.workspace.chat.membership.v1.batchCreated

 • Jeśli target_resource jest pokojem, zostanie w nim utworzonych wielu użytkowników.
 • Jeśli target_resource jest użytkownikiem, zostanie on członkiem wielu pokoi.

Lista wartości spaces.memberships

google.workspace.chat.membership.v1.batchUpdated

 • Jeśli target_resource jest pokojem, zostanie w nim zaktualizowanych wielu użytkowników.
 • Jeśli target_resource jest użytkownikiem, jego członkostwo w pokojach zostało zaktualizowane wiele razy.

Lista wartości spaces.memberships

google.workspace.chat.membership.v1.batchDeleted

 • Jeśli target_resource jest pokojem, zostanie z niego usuniętych wielu użytkowników.
 • Jeśli target_resource jest użytkownikiem, zostanie usunięty z wielu pokoi.

Lista wartości spaces.memberships

google.workspace.chat.space.v1.batchUpdated

Pokój został zaktualizowany.

Lista wartości spaces

Dane zdarzenia

W tej sekcji omawiamy dane zdarzeń i przykładowe ładunki dla zdarzeń w Google Chat.

Gdy subskrypcja Google Workspace otrzyma zdarzenie z Google Chat, pole data będzie zawierać ładunek tego zdarzenia. Zawiera on informacje o zmienionym zasobie Google Workspace. Jeśli na przykład subskrybujesz zdarzenia członkostwa w pokoju, ładunek dla tych zdarzeń zawiera informacje o zmienionym zasobie spaces.membership.

Dane zasobów w ładunku zdarzenia

Podczas tworzenia subskrypcji możesz określić, czy ładunek ma zawierać szczegóły zasobu, czy tylko jego nazwę. Jeśli na przykład chcesz otrzymywać zdarzenia dotyczące użytkowników w pokoju czatu, możesz określić pola zasobu subskrypcji, które chcesz otrzymywać w ładunku zdarzeń.

W tabeli poniżej znajdziesz przykłady ładunków JSON w przypadku subskrypcji pokoju czatu spaces/AAAABBBBBB. W przypadku każdego odbieranego przez subskrypcję ładunku ładunek pojawia się w polu data zdarzenia:

Przykład Typ zdarzenia Ładunek JSON

Użytkownik publikuje w pokoju wiadomość „Witaj świecie”.

google.workspace.chat.message.v1.created

Obejmuje dane zasobów
{
  "message":
  {
    "name": "spaces/AAAABBBBBB/messages/CCCCCCCCC.DDDDDDDDD",
    "sender":
    {
      "name": "users/1234567890987654321",
      "type": "HUMAN"
    },
    "createTime": "2023-09-07T21:37:36.260127Z",
    "text": "Hello world",
    "thread":
    {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB/threads/EEEEEEEEEEEE"
    },
    "space":
    {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB"
    },
    "argumentText": "Hello world"
  }
}
   
Nie zawiera danych zasobów
{
  "message":
  {
    "name": "spaces/AAAABBBBBB/messages/CCCCCCCCC.DDDDDDDDD"
  }
}
   
Użytkownik staje się menedżerem pokoju.

google.workspace.chat.membership.v1.updated

Obejmuje dane zasobów
{
  "membership":
  {
    "name": "spaces/AAAABBBBBB/members/1234567890987654321",
    "state": "JOINED",
    "member":
    {
      "name": "users/1234567890987654321",
      "type": "HUMAN"
    },
    "createTime": "1970-01-01T00:00:00Z",
    "role": "ROLE_MANAGER"
  }
}
   
Nie zawiera danych zasobów
{
  "membership":
  {
    "name": "spaces/AAAABBBBBB/members/1234567890987654321"
  }
}
   
Użytkownik zmienia opis pokoju na „Zespół sprzedaży Cymbal Labs”. google.workspace.chat.space.v1.updated
Obejmuje dane zasobów
{
  "space":
  {
    "name": "spaces/AAAABBBBBB",
    "displayName": "Cymbal Sales",
    "spaceThreadingState": "THREADED_MESSAGES",
    "spaceType": "SPACE",
    "spaceDetails":
    {
      "description": "Sales team for Cymbal Labs."
    },
    "spaceHistoryState": "HISTORY_ON"
  }
}
   
Nie zawiera danych zasobów
{
  "space":
  {
    "name": "spaces/AAAABBBBBB"
  }
}
   
Do pokoju dodano 2 użytkowników Google Chat w tym samym czasie. google.workspace.chat.membership.v1.batchCreated
Obejmuje dane zasobów
{
  "memberships": [
    {
     "membership": {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB/members/1234567890987654321",
      "state": "JOINED",
      "member":
      {
        "name": "users/1234567890987654321",
        "type": "HUMAN"
      },
      "createTime": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "role": "ROLE_MEMBER"
     }
    },
    {
     "membership": {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB/members/987654321234567890",
      "state": "JOINED",
      "member":
      {
        "name": "users/987654321234567890",
        "type": "HUMAN"
      },
      "createTime": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "role": "ROLE_MEMBER"
     }
    }
  ]
}
   
Nie zawiera danych zasobów
{
  "memberships": [
    {
     "membership": {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB/members/1234567890987654321"
     }
    },
    {
     "membership": {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB/members/98765432123456789019"
     }
    }
  ]
}
   
Użytkownik reaguje na wiadomość przy użyciu emotikona 😩. google.workspace.chat.reaction.v1.created
Obejmuje dane zasobów
{
  "reaction":
  {
    "name": "spaces/AAAABBBBBB/messages/123456789.123456789/reactions/1111111111111111.222222222222222",
    "user":
    {
      "name": "users/1234567890987654321",
      "type": "HUMAN"
    },
    "emoji":
    {
      "unicode": "😊"
    }
  }
}
   
Pomija dane zasobu
{
  "reaction":
  {
    "name": "spaces/AAAABBBBBB/messages/123456789.123456789/reactions/1111111111111111.222222222222222"
  }
}
   
Użytkownicy reagują na wiadomość przy użyciu emotikonów 😩 i 😸. google.workspace.chat.reaction.v1.batchCreated
Obejmuje dane zasobów
{
  "reactions": [
    {
     "reaction": {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB/messages/123456789.123456789/reactions/1111111111111111.222222222222222",
      "user":
      {
        "name": "users/1234567890987654321",
        "type": "HUMAN"
      },
      "emoji":
      {
        "unicode": "😊"
      }
     }
    },
    {
     "reaction": {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB/messages/123456789.123456789/reactions/3333333333333333.444444444444444",
      "user":
      {
        "name": "users/98765431234564321",
        "type": "HUMAN"
      },
      "emoji":
      {
        "unicode": "😸"
      }
     }
    }
  ]
}
   
Pomija dane zasobu
{
  "reactions": [
   {
    "reaction": {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB/messages/123456789.123456789/reactions/1111111111111111.222222222222222"
    },
    "reaction": {
      "name": "spaces/AAAABBBBBB/messages/123456789.123456789/reactions/3333333333333333.444444444444444",
    }
   }
  ]
}