อัปโหลดสื่อเป็นไฟล์แนบ

คำแนะนำนี้จะอธิบายวิธีใช้เมธอด upload ในทรัพยากร Media ของ Google Chat API เพื่ออัปโหลดสื่อ (ไฟล์) ไปยัง Google Chat และแนบไปกับข้อความ

เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความไปยังแอปของคุณ Google Chat จะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบ MESSAGE เหตุการณ์การโต้ตอบที่แอปของคุณได้รับจะมีเนื้อหาคําขอ ซึ่งก็คือเพย์โหลด JSON ที่แสดงถึงเหตุการณ์การโต้ตอบ รวมถึงไฟล์แนบต่างๆ ด้วย ข้อมูลในไฟล์แนบจะแตกต่างกันไปตามไฟล์แนบที่เป็นเนื้อหาที่อัปโหลด (ไฟล์ในเครื่อง) หรือเป็นไฟล์ที่เก็บไว้ในไดรฟ์ แหล่งข้อมูล Media แสดงถึงไฟล์ที่อัปโหลดไปยัง Google Chat เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร ทรัพยากร Attachment เป็นตัวแทนของสื่อ ซึ่งก็คือไฟล์ที่แนบมากับข้อความ ทรัพยากร Attachment จะมีข้อมูลเมตาเกี่ยวกับไฟล์แนบ เช่น ตำแหน่งที่บันทึกไฟล์แนบ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Python

 • Python 3.6 ขึ้นไป
 • เครื่องมือการจัดการแพ็กเกจ pip
 • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google ล่าสุดสำหรับ Python หากต้องการติดตั้งหรืออัปเดต ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • โปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เปิดใช้และกำหนดค่า Google Chat API โปรดดูขั้นตอนที่หัวข้อสร้างแอป Google Chat
 • กำหนดค่าการให้สิทธิ์สำหรับแอป Chat แล้ว การอัปโหลดสื่อเป็นไฟล์แนบต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้โดยใช้ขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.messages.create หรือ chat.messages

อัปโหลดเป็นไฟล์แนบ

หากต้องการอัปโหลดสื่อและแนบไปกับข้อความ ให้ส่งข้อมูลต่อไปนี้ในคำขอ

 • ระบุขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.messages.create หรือ chat.messages
 • เรียกใช้เมธอดใน Google Chat ดังต่อไปนี้
  1. หากต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้เรียกใช้เมธอด upload ในทรัพยากร Media
   • ตั้งค่า parent เป็นชื่อพื้นที่ทำงานของพื้นที่ทำงานที่โฮสต์ไฟล์
   • ใน body (เนื้อหาคำขอ) ให้ตั้งค่า filename เป็นชื่อของไฟล์แนบที่อัปโหลด
   • ตั้งค่า media_body เป็นอินสแตนซ์ของไฟล์ที่จะอัปโหลด
  2. หากต้องการสร้างข้อความที่มีไฟล์แนบอัปโหลดไฟล์แล้ว ให้เรียกใช้เมธอด create ในแหล่งข้อมูลของ Messages

ตัวอย่างต่อไปนี้อัปโหลดไฟล์ภาพ PNG และแนบไปกับข้อความ

Python

 1. สร้างไฟล์ชื่อ chat_media_and_attachment_upload.py ในไดเรกทอรีการทำงาน
 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน chat_media_and_attachment_upload.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.http import MediaFileUpload
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then uploads a file as media, creates a message, and
    attaches the file to the message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
           'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    service = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Upload a file to Google Chat.
    media = MediaFileUpload('test_image.png', mimetype='image/png')
  
    # Create a message and attach the uploaded file to it.
    attachment_uploaded = service.media().upload(
  
      # The space to upload the attachment in.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      parent='spaces/SPACE',
  
      # The filename of the attachment, including the file extension.
      body={'filename': 'test_image.png'},
  
      # Media resource of the attachment.
      media_body=media
  
    ).execute()
  
    print(attachment_uploaded)
  
    # Create a Chat message with attachment.
    result = service.spaces().messages().create(
  
      # The space to create the message in.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Must match the space name that the attachment is uploaded to.
      parent='spaces/SPACE',
  
      # The message to create.
      body={
        'text': 'Hello, world!',
        'attachment': [attachment_uploaded]
      }
  
    ).execute()
  
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. ในโค้ด ให้แทนที่ SPACE ด้วยชื่อพื้นที่ทำงานเพื่ออัปโหลดไฟล์แนบ ซึ่งรับได้จากเมธอด spaces.list ใน Chat API หรือจาก URL ของพื้นที่ทำงาน

 4. สร้างและเรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  python3 chat_media_and_attachment_upload.py
  

Chat API จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มี attachmentDataRef ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ที่อัปโหลด

ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณา

โปรดคำนึงถึงข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ขณะเตรียมอัปโหลดไฟล์และแนบไฟล์ไปกับข้อความ