Kiểm thử các tính năng tương tác cho ứng dụng Google Chat

Trang này giải thích cách định cấu hình và cài đặt phiên bản thử nghiệm của ứng dụng Google Chat để bạn có thể dùng thử các tính năng tương tác — chẳng hạn như lệnh gạch chéo, nhắn tin trực tiếpxem trước đường liên kết — trước khi phát hành cho người dùng cuối.

Bằng cách kiểm thử ứng dụng Chat, bạn có thể đảm bảo rằng ứng dụng đó mang lại trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng và các chức năng như mong đợi. Nếu bạn xuất bản công khai ứng dụng trong Chat, thì việc kiểm thử cũng giúp đảm bảo rằng ứng dụng trong Chat đáp ứng các yêu cầu để được đưa vào Google Workspace Marketplace.

Để kiểm thử một cách an toàn ở mỗi giai đoạn trong vòng đời của ứng dụng Chat, bạn nên thiết lập các môi trường riêng biệt để phát triển, thử nghiệm và sản xuất. Trong mỗi môi trường, bạn nên tạo và triển khai một ứng dụng riêng trong Chat. Để tìm hiểu cách thiết lập môi trường, hãy xem bài viết Tạo và quản lý quy trình triển khai ứng dụng Google Chat.

Điều kiện tiên quyết

 • Bạn phải bật các tính năng tương tác cho ứng dụng Chat và ứng dụng này phải có khả năng nhận tin nhắn 1:1 hoặc tham gia các không gian hay cuộc trò chuyện nhóm. Bạn có thể sửa đổi các chế độ cài đặt này trên trang Cấu hình của API Chat trong bảng điều khiển Google Cloud. Để biết các bước, hãy xem bài viết Nhận và phản hồi các lượt tương tác với ứng dụng Google Chat.
 • Cách cấp quyền truy cập vào ứng dụng Chat để kiểm thử:

Thêm người kiểm thử đáng tin cậy

Đối với các ứng dụng có tính tương tác trong Chat, API Chat cho phép bạn chia sẻ ứng dụng trong Chat với những người cụ thể trong tổ chức của bạn trên Google Workspace. Những người mà bạn chỉ định có thể thêm ứng dụng Chat vào một không gian và kiểm thử các tính năng của không gian đó trước khi phát hành ra Marketplace.

Để kiểm thử ứng dụng Chat của riêng mình, bạn phải thêm chính mình làm người kiểm thử đáng tin cậy. Để tìm hiểu về các chế độ hiển thị, hãy xem bài viết Chế độ hiển thị và xuất bản của ứng dụng Chat.

Để cung cấp ứng dụng Chat thử nghiệm cho bạn và những người khác trong tổ chức, hãy làm như sau:

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy mở trang Google Chat API:

  Truy cập trang API Google Chat

 2. Nhấp vào thẻ Cấu hình.
 3. Chuyển đến phần Tính năng tương tác > Chế độ hiển thị rồi chọn Cung cấp ứng dụng Chat này cho những người dùng và nhóm cụ thể trong GOOGLE_WORKSPACE_ORGANIZATION, trong đó GOOGLE_WORKSPACE_ORGANIZATION là tên của tổ chức của bạn.
 4. Trong trường xuất hiện sau khi chọn hộp đánh dấu, hãy nhập địa chỉ email của những người hoặc Nhóm Google mà bạn muốn truy cập vào ứng dụng Chat, phân tách bằng dấu phẩy. Để kiểm tra ứng dụng Chat của riêng bạn, hãy nhập địa chỉ email mà bạn dùng để truy cập vào Google Chat.
 5. Nhấp vào Lưu.

Thêm ứng dụng Chat vào không gian

Để bắt đầu kiểm thử các tính năng tương tác, bạn phải thêm ứng dụng Chat vào một hoặc nhiều không gian, chẳng hạn như tin nhắn trực tiếp, tin nhắn theo nhóm hoặc không gian được đặt tên. Nếu bạn chưa thêm tất cả thành viên trong không gian với tư cách người kiểm tra đáng tin cậy, họ có thể xem được ứng dụng Chat trong không gian nhưng không thể tương tác trực tiếp với ứng dụng đó.

Các ứng dụng nhắn tin chưa được phát hành sẽ không xuất hiện trong kết quả trang thông tin trên Google Workspace Marketplace. Để tìm các ứng dụng Chat chưa phát hành trong Google Chat, bạn có thể tìm ứng dụng nhắn tin đó trong phần công cụ của Google Workspace trong khi soạn tin nhắn hoặc đề cập đến ứng dụng này bằng @trong tin nhắn.

Để thêm ứng dụng Chat vào một không gian, hãy làm như sau:

 1. Mở Google Chat bằng tài khoản Google Workspace mà bạn đã cung cấp khi tự thêm mình làm người kiểm tra đáng tin cậy.

  Truy cập Google Chat

 2. Để bắt đầu gửi tin nhắn trực tiếp bằng ứng dụng Chat, hãy làm như sau:
  1. Nhấp vào Cuộc trò chuyện mới.
  2. Trong trường Thêm 1 hoặc nhiều người, hãy nhập tên ứng dụng trong Chat.
  3. Chọn ứng dụng Chat của bạn trong kết quả. Một tin nhắn trực tiếp sẽ mở ra.
 3. Để thêm ứng dụng Chat vào một không gian hiện có, hãy làm như sau:
  1. Trong phần Không gian, nhấp vào tên không gian.
  2. Trong trường tin nhắn mới của phòng Chat, hãy nhập @ và tên của ứng dụng Chat. Chọn ứng dụng trong Chat trong các kết quả
  3. Nhấn Enter hoặc nhấp vào Gửi.
  4. Nếu cửa sổ tên không gian Thêm vào không gian xuất hiện, nhấp vào Thêm vào không gian. Tin nhắn của bạn có lượt đề cập bằng @sẽ được đăng lên phòng Chat. Một văn bản cũng xuất hiện giải thích rằng bạn đã thêm ứng dụng Chat vào không gian.

Giờ đây, bạn có thể kiểm tra ứng dụng Chat trong không gian.

Xem xét và kiểm thử ứng dụng Chat trên Google Workspace Marketplace

Khi kiểm thử ứng dụng Chat, bạn nên xem lại tất cả các tính năng, sau đó ghi nhật ký và khắc phục mọi lỗi mà bạn gặp phải. Để tìm hiểu và giải quyết mọi thông báo lỗi, hãy xem phần Khắc phục và sửa lỗi Google Chat.

Nếu muốn phát hành công khai ứng dụng Chat trên Google Workspace Marketplace, bạn phải gửi ứng dụng Chat đó để được xem xét. Google xem xét ứng dụng Chat của bạn để đảm bảo ứng dụng đáp ứng tất cả các yêu cầu của Marketplace. Để tìm hiểu về các quy trình và yêu cầu, hãy xem bài viết Các yêu cầu và quy trình xem xét ứng dụng trên Google Workspace Marketplace.