ภาพรวม

สร้างแอป Google Chat ที่จะนำบริการและทรัพยากรของคุณเข้าสู่ Google Chat โดยตรง ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลและดำเนินการโดยไม่ต้องออกจากการสนทนา

Google Chat รองรับการทำงานร่วมกันในทีมโดยมีสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อความส่วนตัวระหว่างผู้ใช้
 • การสนทนาแบบแยกชุดข้อความภายในพื้นที่ทำงาน
 • พื้นที่ใน Chat ที่ให้คุณกำหนดพื้นที่สนทนาเป็นรายโปรเจ็กต์ ต่อทีม หรือในรูปแบบอื่นๆ
 • แอปใน Chat ที่เข้าร่วมพื้นที่ทำงานหรือตอบกลับข้อความส่วนตัวได้

ข้อความและพื้นที่ทำงาน

การโต้ตอบระหว่างแอป Google Chat และแอป Chat จะเกิดขึ้นโดยใช้ข้อความในบริบทของพื้นที่ทำงานหนึ่งๆ เช่น แอปใน Chat จะส่ง SMS (ประเภทข้อความ) ไปยังพื้นที่ใน Chat ที่ต้องการ

Messages จะประกอบด้วยการโต้ตอบกับแอป Chat, SMS หรือการ์ด ขณะที่พื้นที่ทำงานจะมีห้องแชทและข้อความส่วนตัว

แผนภาพก่อนหน้านี้แสดงการโต้ตอบและบริบทประเภทต่างๆ ที่ใช้ได้กับข้อความและพื้นที่ทำงาน

 • ข้อความระหว่าง Google Chat และแอป Chat จะเป็นไปตาม รูปแบบข้อความที่กำหนดไว้ โดยแต่ละข้อความประกอบด้วยออบเจ็กต์ JSON ที่มีคอมโพเนนต์ระบุรหัสผู้ใช้ รูปแบบ เนื้อหา และส่วนอื่นๆ ของข้อความ แอป Chat ส่งข้อความประเภทต่อไปนี้ได้

  • SMS มีเนื้อหาข้อความธรรมดาที่มีการจัดรูปแบบข้อความจำกัด
  • ข้อความของการ์ดจะกำหนดรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะการทำงานของการ์ดที่จะแสดงในพื้นที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น ข้อความในการ์ดอาจมีปุ่มพร้อมลิงก์ที่เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้


   ใช้เครื่องมือสร้างการ์ดเพื่อออกแบบและแสดงตัวอย่างข้อความการ์ด JSON สำหรับแอป Chat ดังนี้

   เปิดเครื่องมือสร้างการ์ด

 • พื้นที่ทำงานใน Google Chat จะมีบริบทต่อไปนี้

  • ผู้ใช้หลายคนจะเห็นพื้นที่ทำงานที่มีชื่อหรือพื้นที่ทำงานของกลุ่ม
  • ข้อความส่วนตัวจะแสดงต่อผู้ใช้ในพื้นที่ทำงานนั้นเท่านั้น

Use Case

การเพิ่มแอป Chat ลงในแพลตฟอร์มการสนทนาอย่าง Chat ช่วยให้ผู้ใช้ถามคำถามและออกคำสั่งได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท แอป Chat สามารถเข้าถึงระบบอื่นๆ ในระบบแบ็กเอนด์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับระบบเหล่านั้น

ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่หลากหลายนี้ ขณะเดียวกันก็คงประสบการณ์การรับรู้แบบรวมศูนย์ไว้ จะเป็นเฟรมเวิร์กของแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ดังนี้

 • การจัดการเวิร์กโฟลว์
 • การตั้งค่าและการกำหนดค่า
 • การสร้างคำสั่งซื้อ
 • ค้นหา
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล

ตัวอย่างสิ่งที่คุณอาจขอให้แอป Chat ดำเนินการจากภายในพื้นที่ใน Chat มีดังนี้

 • ค้นหาข้อมูล — แอป Chat สามารถดึงข้อมูลตามการค้นหาข้อความที่มีโครงสร้างหรือข้อความฟรีที่ผู้ใช้ป้อน
 • คำขอแจ้งปัญหา - แอป Chat สามารถสร้างรายงานเหตุการณ์หรืออาร์ติแฟกต์อื่นๆ โดยใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ได้
 • การทำงานร่วมกัน - แอป Chat ช่วยปรับปรุงวิธีที่สมาชิกในทีมโต้ตอบซึ่งกันและกัน เช่น การให้ "ความทรงจำของทีม" หรือการกำหนดเวลาทรัพยากร

สร้างแอปใน Chat

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทของแอป Chat ที่คุณสร้างได้

สำหรับแอป Chat แต่ละแอปที่คุณสร้าง คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud แยกต่างหากในคอนโซล Google Cloud หากต้องการทำให้แอป Chat ใช้งานได้และแชร์กับผู้ใช้ Google Chat คนอื่นๆ คุณจะต้องเผยแพร่และแสดงผู้ใช้เหล่านั้นใน Google Workspace Marketplace โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้สำหรับแอป Chat

แอป Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟ

แอป Chat หลายแอปช่วยให้ผู้ใช้รับส่งข้อความและโต้ตอบกับแอป Chat ได้โดยตรง แอปใน Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟ สามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้

 • ตอบกลับ @พูดถึง คำสั่งเครื่องหมายทับ หรือข้อความส่วนตัวที่มี SMS หรือข้อความการ์ด
 • เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการตามกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน เช่น การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
 • แสดงตัวอย่างลิงก์ โดยการแนบการ์ดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการ จากการสนทนาได้โดยตรง

หากต้องการโต้ตอบกับผู้ใช้ แอป Chat จะต้องรับและตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบได้ หากต้องการสร้างแอปใน Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟ โปรดดูหัวข้อรับและตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Google Chat

แอปใน Chat แบบไม่โต้ตอบ

นอกจากนี้ แอป Google Chat ยังอาจเป็นแบบไม่โต้ตอบสำหรับผู้ใช้ที่ผู้ใช้ไม่สามารถโต้ตอบกับแอป Chat ได้โดยตรง แต่แอป Chat จะเรียก Google Chat API โดยตรง เช่น คุณอาจสร้างแอป Chat ที่ส่งข้อความในพื้นที่ทำงาน แต่ผู้ใช้ตอบกลับแอป Chat ไม่ได้ สถาปัตยกรรมแอป Chat ประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับสิ่งต่างๆ อย่างการรายงานการปลุก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อภาพรวมของ Google Chat API

แอปใน Chat ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์

แอป Chat จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ ทรัพยากรของ Chat ได้โดยใช้ Google Workspace Events API การสมัครใช้บริการช่วยให้แอป Chat รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากร Google Workspace ที่สมัครใช้บริการ ตัวอย่างเช่น แอป Chat จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทำงานที่แอป Chat สมัครใช้บริการได้ เช่น การส่งข้อความต้อนรับไปยังสมาชิกใหม่ที่เพิ่มลงในพื้นที่ทำงาน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อสมัครรับข้อมูลกิจกรรม Google Chat

เลือกสถาปัตยกรรมของแอป Chat

Chat API มีวิธีมากมายในการผสานรวมแอปเข้ากับพื้นที่ใน Chat แต่จะไม่ได้กำหนดหรือบอกวิธีเฉพาะในการใช้ตรรกะของแอป Chat คุณสามารถสร้างแอป Chat ที่ขับเคลื่อนด้วยคําสั่งหรือใช้การประมวลผลภาษาและบริการหรือโมดูล AI ประเภทใดก็ได้ที่ต้องการ ซึ่งทำได้ในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น

 • AppSheet
 • Google Apps Script
 • Dialogflow
 • Pub/Sub
 • Google Cloud หรือเซิร์ฟเวอร์ HTTP ภายในองค์กร

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ เลือกสถาปัตยกรรมของแอป Chat

การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ของแอป

เมื่อมีการเรียกใช้แอป Chat แอปจะต้องทราบว่าใครเป็นผู้เรียกใช้ อยู่ในบริบทใด และจะจัดการกับผู้เรียกใช้อย่างไร หากต้องการเข้าถึงข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐานนี้ แอป Chat จะต้องได้รับสิทธิ์เข้าถึงผ่านการตรวจสอบสิทธิ์

 • โดยค่าเริ่มต้น แอป Chat จะอ่านได้เฉพาะข้อมูลประจำตัวพื้นฐานของผู้ใช้ที่เรียกใช้หรือผู้ใช้ที่ถูก @พูดถึงในข้อความเดียวกันกับที่เรียกใช้แอป ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อที่แสดง รหัสผู้ใช้ อีเมล และรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • สำหรับแอป Chat ที่ แสดงตัวอย่างลิงก์ แอป Chat จะอ่าน URL ที่เพิ่มลงในข้อความ ซึ่งตรงกับรูปแบบ URL ที่กำหนดค่าไว้ของแอป Chat ได้

 • หากแอป Chat ต้องการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับผู้ใช้ เช่น การอ่านข้อความทั้งหมดหรือรายชื่อสมาชิกในพื้นที่ทำงาน ให้ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ หากเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ แอป Chat จะแจ้งให้ผู้ใช้ขอสิทธิ์เข้าถึง และผู้ใช้ต้องให้สิทธิ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ เชื่อมต่อแอป Chat กับบริการและเครื่องมืออื่นๆ

ต้องการดูการทำงานของ Google Chat API ไหม
ช่อง Google Workspace Developers นำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับเคล็ดลับ คำแนะนำ และฟีเจอร์ล่าสุด