ตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์แอป Chat และคำขอ Google Chat API

การตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์เป็นกลไกที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากรตามลำดับ เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์สำหรับแอป Chat และคำขอ Chat API

ภาพรวมของกระบวนการ

แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงขั้นตอนระดับสูงของการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์สำหรับ Google Chat

ขั้นตอนระดับสูงสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ Google Chat
ภาพที่ 1 ขั้นตอนระดับสูงสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ Google Chat

 1. กำหนดค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud, เปิดใช้ Chat API และกำหนดค่าแอป Chat: คุณจะสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud ในระหว่างการพัฒนา ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณจะเปิดใช้ Chat API, กำหนดค่าแอป Chat และตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พัฒนาบน Google Workspace และสร้างแอป Chat

 2. Call Chat API: เมื่อแอปเรียกใช้ Chat API แอปจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง Chat API หากแอปตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัญชีบริการ ระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดของแอป หากแอปกำหนดให้เรียกใช้ Chat API โดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้

 3. ขอทรัพยากร: แอปขอสิทธิ์เข้าถึงด้วยขอบเขตที่คุณระบุขณะตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์

 4. ขอความยินยอม: หากแอปตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้ Google จะแสดงหน้าจอขอความยินยอม OAuth เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ว่าจะให้สิทธิ์แอปของคุณในการเข้าถึงข้อมูลที่ขอหรือไม่ การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัญชีบริการไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

 5. ส่งคำขอที่อนุมัติสำหรับทรัพยากร: หากผู้ใช้ยินยอมปฏิบัติตามขอบเขตการให้สิทธิ์ App Bundle ของคุณจะรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบและขอบเขตที่ผู้ใช้อนุมัติไว้เป็นคำขอ ระบบจะส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์ของ Google เพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง

 6. Google ส่งคืนโทเค็นการเข้าถึง: โทเค็นเพื่อการเข้าถึงมีรายการขอบเขตที่ได้รับสิทธิ์ หากรายการขอบเขตที่ส่งคืนมีการจำกัดมากกว่าขอบเขตที่ขอ แอปจะปิดฟีเจอร์ที่จำกัดโดยโทเค็น

 7. ทรัพยากรที่ขอการเข้าถึง: แอปของคุณใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงจาก Google เพื่อเรียกใช้ Chat API และเข้าถึงทรัพยากรของ Chat API

 8. รับโทเค็นการรีเฟรช (ไม่บังคับ): หากแอปต้องเข้าถึง Google Chat API เกินอายุการใช้งานของโทเค็นเพื่อการเข้าถึงรายการเดียว แอปอาจรับโทเค็นการรีเฟรช ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใช้ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึง Google API

 9. ขอทรัพยากรเพิ่มเติม: หากแอปต้องการเข้าถึงเพิ่มเติม แอปจะขอให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์ขอบเขตใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดคำขอใหม่เพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง (ขั้นตอนที่ 3-6)

เมื่อแอปใน Chat กำหนดให้ตรวจสอบสิทธิ์

แอปแชทจะส่งข้อความเพื่อตอบกลับการโต้ตอบของผู้ใช้หรือจะไม่พร้อมกันก็ได้ นอกจากนี้ยังทำงานต่างๆ ในนามของผู้ใช้ได้ด้วย เช่น การสร้างพื้นที่ใน Chat หรือเรียกดูรายชื่อผู้คนจากพื้นที่ใน Chat

แอป Chat ไม่ต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อตอบกลับการโต้ตอบของผู้ใช้ เว้นแต่แอป Chat จะเรียกใช้ Chat API หรือ Google API อื่นขณะประมวลผลคำตอบ

หากต้องการส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันหรือทำงานในนามของผู้ใช้ แอป Chat จะส่งคำขอ RESTful ไปยัง Chat API ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

การตอบกลับการโต้ตอบของผู้ใช้ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

แอป Google Chat ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้หรือแอป Chat เพื่อรับและตอบกลับเหตุการณ์การโต้ตอบแบบพร้อมกัน

แอป Google Chat จะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบทุกครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับหรือเรียกใช้แอป Chat ซึ่งรวมถึง

 • ผู้ใช้ส่งข้อความไปยังแอป Chat
 • ผู้ใช้ @พูดถึงแอปใน Chat
 • ผู้ใช้เรียกใช้คําสั่งเครื่องหมายทับรายการใดรายการหนึ่งของแอป Chat

แผนภาพต่อไปนี้แสดงลำดับคำขอตอบกลับระหว่างผู้ใช้ Chat กับแอป Chat

ไม่ต้องมีการให้สิทธิ์สำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat
ภาพที่ 2 เหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความไปยังแอป Chat ใน Google Chat
 2. Google Chat จะส่งต่อข้อความไปยังแอป
 3. แอปจะได้รับข้อความ ประมวลผล และส่งกลับคำตอบไปยัง Google Chat
 4. Google Chat จะแสดงผลคำตอบสําหรับผู้ใช้หรือในพื้นที่ทำงาน

ลำดับนี้จะเกิดซ้ำสำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบของแอป Chat แต่ละเหตุการณ์

ข้อความแบบไม่พร้อมกันต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

ข้อความแบบไม่พร้อมกันจะเกิดขึ้นเมื่อแอป Chat ส่งคำขอไปยัง Chat API ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เมื่อเรียกใช้ Chat API แอปใน Chat จะโพสต์ข้อความไปยัง Google Chat หรือทำงานต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลในนามของผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น หลังจากตรวจพบว่าเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน แอป Chat จะเรียกใช้ Chat API เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • สร้างพื้นที่ใน Chat สำหรับตรวจสอบและแก้ไขการหยุดทำงานโดยเฉพาะ
 • เพิ่มบุคคลไปยังพื้นที่ใน Chat
 • โพสต์ข้อความไปยังพื้นที่ใน Chat เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการหยุดทำงาน

แผนภาพต่อไปนี้แสดงลำดับของข้อความแบบไม่พร้อมกันระหว่างแอป Chat และพื้นที่ใน Chat

ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับข้อความแบบอะซิงโครนัส
ภาพที่ 3 ข้อความแบบไม่พร้อมกันต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

 1. แอปใน Chat จะสร้างข้อความโดยเรียกใช้ Chat API โดยใช้เมธอด spaces.messages.create และระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ในคำขอ HTTP
 2. Google Chat จะตรวจสอบสิทธิ์แอป Chat ด้วยบัญชีบริการหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้
 3. Google Chat จะแสดงข้อความของแอปไปยังพื้นที่ใน Chat ที่ระบุ

ขอบเขตของ Chat API

กำหนดค่าหน้าจอคำยินยอม OAuth และเลือกขอบเขต เพื่อกำหนดข้อมูลที่แสดงต่อผู้ใช้และผู้ตรวจสอบแอป รวมทั้งลงทะเบียนแอป เพื่อให้คุณเผยแพร่ในภายหลังได้

หากต้องการกำหนดระดับการเข้าถึงที่มอบให้กับแอป คุณจะต้องระบุและประกาศขอบเขตการให้สิทธิ์ ขอบเขตการให้สิทธิ์คือสตริง URI ของ OAuth 2.0 ที่มีชื่อแอป Google Workspace, ประเภทข้อมูลที่เข้าถึง และระดับการเข้าถึง

ขอบเขตที่ไม่มีความละเอียดอ่อน

รหัสขอบเขต คำอธิบาย
https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

ขอบเขต chat.bot รองรับเฉพาะบัญชีบริการ คุณไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้หรือการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนโดยใช้ขอบเขตนี้

อนุญาตให้แอปแชทดูแชทและส่งข้อความ ให้สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในแอป Chat

ขอบเขตที่ละเอียดอ่อน

รหัสขอบเขต คำอธิบาย
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces สร้างการสนทนาและพื้นที่ทำงาน ตลอดจนดูหรือแก้ไขข้อมูลเมตา (รวมถึงการตั้งค่าประวัติและการตั้งค่าการเข้าถึง) ใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create สร้างการสนทนาใหม่ใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly ดูแชทและพื้นที่ทำงานใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships ดู เพิ่ม อัปเดต และนำสมาชิกออกจากการสนทนาใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app เพิ่มและนำแอปออกจากการสนทนาใน Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly ดูสมาชิกในการสนทนาของ Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create เขียนและส่งข้อความใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions ดู เพิ่ม และลบความรู้สึกที่มีต่อข้อความใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create เพิ่มความรู้สึกที่มีต่อข้อความใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly ดูความรู้สึกที่มีต่อข้อความใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate ดูและแก้ไขเวลาที่อ่านล่าสุดสำหรับการสนทนาใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly ดูเวลาล่าสุดที่อ่านการสนทนาใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces.readonly ดูแชทและพื้นที่ทำงานที่เป็นของโดเมนของผู้ดูแลระบบใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces ดูหรือแก้ไขแชทและพื้นที่ทำงานที่เป็นของโดเมนของผู้ดูแลระบบใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.memberships.readonly ดูสมาชิกและผู้จัดการในการสนทนาที่เป็นของโดเมนของผู้ดูแลระบบใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.memberships ดู เพิ่ม อัปเดต รวมถึงนำสมาชิกและผู้จัดการออกจากการสนทนาที่เป็นของโดเมนของผู้ดูแลระบบใน Chat

ขอบเขตที่จำกัด

รหัสขอบเขต คำอธิบาย
https://www.googleapis.com/auth/chat.delete ลบการสนทนาและพื้นที่ทำงาน รวมถึงยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ที่เกี่ยวข้องใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.import นำเข้าพื้นที่ทำงาน ข้อความ และการเป็นสมาชิกไปยัง Chat โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อให้สิทธิ์แอปใน Chat ในการนำเข้าข้อมูล
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages ดู เขียน ส่ง อัปเดต และลบข้อความ รวมถึงเพิ่ม ดู และลบความรู้สึกที่มีต่อข้อความ
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly ดูข้อความและความรู้สึกใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.delete ลบการสนทนาและพื้นที่ทำงานที่โดเมนของผู้ดูแลระบบเป็นเจ้าของ และนำสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ที่เกี่ยวข้องใน Chat ออก

ขอบเขตในตารางก่อนหน้านี้จะระบุความละเอียดอ่อนตามคำจำกัดความต่อไปนี้

หากแอปของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึง API อื่นๆ ของ Google คุณก็เพิ่มขอบเขตเหล่านั้นได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขต Google API โปรดดูการใช้ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึง Google API

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตสำหรับ Google Workspace API ได้ที่กำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth และเลือกขอบเขต

ประเภทของการตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็น

แอปใน Chat ตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์ด้วย Chat API ได้ 2 วิธี ได้แก่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้หรือบัญชีบริการ

เมื่อใช้การให้สิทธิ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบผู้ใช้ แอป Chat จะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้และดำเนินการต่างๆ ในนามของผู้ใช้ได้ ขอบเขต OAuth ระบุข้อมูลและการดำเนินการที่ได้รับอนุญาต

เมื่อใช้การให้สิทธิ์แอป แอป Chat จะเข้าถึง API ในรูปแบบของแอปโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีบริการ การให้สิทธิ์แอปจะใช้ขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.bot เสมอ

เมื่อตัดสินใจเลือกประเภทของข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จะใช้สำหรับคำขอ API หนึ่งๆ โปรดทราบว่าเมธอด API บางเมธอดจะรองรับข้อมูลเข้าสู่ระบบบางประเภทเท่านั้น หากเมธอด API รองรับข้อมูลเข้าสู่ระบบทั้ง 2 แบบ ประเภทของข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้ในการเรียกจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ส่งคืน

 • เมื่อใช้การให้สิทธิ์แอป เมธอดจะแสดงเฉพาะทรัพยากรที่แอปเข้าถึงได้เท่านั้น
 • เมื่อใช้การให้สิทธิ์ผู้ใช้ เมธอดจะแสดงผลเฉพาะทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ใน UI ของ Chat

เช่น การเรียกใช้เมธอด ListSpaces ด้วยการให้สิทธิ์แอปจะแสดงรายการพื้นที่ทำงานที่แอปเป็นสมาชิก การเรียกใช้ ListSpaces พร้อมการให้สิทธิ์ผู้ใช้จะแสดงรายการพื้นที่ทำงานที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก ในทางปฏิบัติ แอปอาจใช้การให้สิทธิ์ทั้ง 2 ประเภทเมื่อเรียกใช้ Chat API โดยขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการ

สำหรับการเรียก Chat API แบบไม่พร้อมกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงเมธอด Chat API และขอบเขตการให้สิทธิ์ที่รองรับ

วิธีการ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์แอป รองรับขอบเขตการให้สิทธิ์
พื้นที่ทำงาน  
สร้างพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.create
 • chat.spaces
 • chat.import
ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.create
 • chat.spaces
เลือกพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.readonly
 • chat.spaces
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังนี้
 • chat.admin.spaces.readonly
ระบุพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.readonly
 • chat.spaces
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
ค้นหาพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังนี้
 • chat.admin.spaces.readonly
อัปเดตพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังนี้
 • chat.admin.spaces
ลบพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.delete
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังนี้
 • chat.admin.delete
ดําเนินการนําเข้าสําหรับพื้นที่ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.import
ค้นหาข้อความส่วนตัว เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.readonly
 • chat.spaces
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
สมาชิก  
สร้างสมาชิก เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.memberships
 • chat.memberships.app
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังนี้
 • chat.admin.memberships
รับสมาชิก เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.memberships.readonly
 • chat.memberships
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังนี้
 • chat.admin.memberships.readonly
สมาชิกในรายการ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.memberships.readonly
 • chat.memberships
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังนี้
 • chat.admin.memberships.readonly
ลบสมาชิก เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.memberships
 • chat.memberships.app
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังนี้
 • chat.admin.memberships
อัปเดตสมาชิก เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.memberships
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังนี้
 • chat.admin.memberships
ข้อความ  
สร้างข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.create
 • chat.messages
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
รับข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
แสดงข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
 • chat.import
อัปเดตข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
ลบข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
รีแอ็กชัน  
สร้างรีแอ็กชัน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.reactions.create
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages
 • chat.import
แสดงรีแอ็กชัน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
ลบรีแอ็กชัน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages
 • chat.import
สื่อและไฟล์แนบ  
อัปโหลดสื่อเป็นไฟล์แนบ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.create
 • chat.messages
 • chat.import
ดาวน์โหลดสื่อ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป
 • chat.bot
รับไฟล์แนบของข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
สถานะการอ่านของผู้ใช้
รับสถานะการอ่านพื้นที่ทำงานของผู้ใช้ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.users.readstate
 • chat.users.readstate.readonly
อัปเดตสถานะการอ่านพื้นที่ทำงานของผู้ใช้ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.users.readstate
รับสถานะการอ่านชุดข้อความของผู้ใช้ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.users.readstate
 • chat.users.readstate.readonly
กิจกรรมใน Space
รับเหตุการณ์ในพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly
แสดงรายการเหตุการณ์ในพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly

สําหรับเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีทั่วไปที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปใน Chat รวมทั้งข้อมูลว่าจำเป็นต้องมีหรือรองรับการตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่

สถานการณ์ ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์แอป
รับข้อความจาก:
เหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat
Callback ของ Apps Script
Google Cloud Pub/Sub
ตอบกลับข้อความ
แบบซิงโครนัส โดยใช้เหตุการณ์การโต้ตอบของแอป Chat
แบบซิงโครนัส โดยใช้ค่าผลลัพธ์ Callback ของ Apps Script
ส่งข้อความใหม่:
มีเว็บฮุคขาเข้า