ตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์แอป Chat และคำขอ Google Chat API

การตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์เป็นกลไกที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากรตามลำดับ เอกสารนี้ระบุวิธีการทำงานของการตรวจสอบสิทธิ์และ การให้สิทธิ์สำหรับแอป Chat และคำขอ Chat API

ภาพรวมกระบวนการ

แผนภาพต่อไปนี้แสดงขั้นตอนระดับสูงของการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์สำหรับ Google Chat

ขั้นตอนระดับสูงสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ Google Chat
รูปที่ 1 ขั้นตอนระดับสูงสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ Google Chat

 1. กำหนดค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud, เปิดใช้ Chat API และกำหนดค่าแอป Chat: ระหว่างการพัฒนา คุณจะสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณจะเปิดใช้ Chat API, กำหนดค่าแอป Chat และตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พัฒนาบน Google Workspace และสร้างแอปใน Chat

 2. เรียกใช้ Chat API: เมื่อแอปเรียกใช้ Chat API ระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง Chat API หากแอปตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัญชีบริการ ระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดของแอป หากแอปกำหนดให้เรียกใช้ Chat API โดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้

 3. คำขอทรัพยากร: แอปขอสิทธิ์เข้าถึงโดยใช้ขอบเขตที่คุณระบุขณะตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์

 4. ขอความยินยอม: หากแอปมีการตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้ Google จะแสดงหน้าจอขอความยินยอม OAuth เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ว่าจะให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ขอแก่แอปของคุณหรือไม่ การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัญชีบริการไม่ได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

 5. ส่งคำขอที่อนุมัติสำหรับทรัพยากร: หากผู้ใช้ให้ความยินยอมตามขอบเขตการให้สิทธิ์ App Bundle ของข้อมูลเข้าสู่ระบบและขอบเขตที่ผู้ใช้อนุมัติไว้ในคำขอ ระบบจะส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์ของ Google เพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง

 6. Google ส่งคืนโทเค็นเพื่อการเข้าถึง: โทเค็นเพื่อการเข้าถึงมีรายการขอบเขตที่ได้รับสิทธิ์ หากรายการขอบเขตที่แสดงผลมีการจำกัดมากกว่าขอบเขตที่ส่งคำขอ แอปจะปิดฟีเจอร์ที่โทเค็นจำกัดไว้

 7. การเข้าถึงทรัพยากรที่ขอ: แอปใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงจาก Google เพื่อเรียกใช้ Chat API และเข้าถึงทรัพยากร Chat API

 8. รับโทเค็นการรีเฟรช (ไม่บังคับ): หากแอปต้องเข้าถึง Google Chat API เมื่อพ้นอายุการใช้งานของโทเค็นเพื่อการเข้าถึงเพียงรายการเดียว ก็จะได้รับโทเค็นการรีเฟรช ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใช้ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึง Google API

 9. ขอทรัพยากรเพิ่มเติม: หากแอปต้องการเข้าถึงเพิ่มเติม แอปจะขอให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์ขอบเขตใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้มีคำขอใหม่เพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง (ขั้นตอนที่ 3-6)

เมื่อแอป Chat กำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์

แอป Chat สามารถส่งข้อความตามการโต้ตอบของผู้ใช้หรือไม่พร้อมกันก็ได้ อีกทั้งยังทํางานในนามของผู้ใช้ได้ด้วย เช่น การสร้างพื้นที่ใน Chat หรือการขอรายชื่อบุคคลในพื้นที่ใน Chat

แอป Chat ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ เว้นแต่ว่าแอป Chat จะเรียกใช้ Chat API หรือ Google API อื่นขณะประมวลผลการตอบกลับ

หากต้องการส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันหรือทำงานในนามของผู้ใช้ แอป Chat จะส่งคำขอ RESTful ไปยัง Chat API ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

การตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

แอป Google Chat ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์เป็นผู้ใช้หรือแอป Chat เพื่อรับและตอบกลับเหตุการณ์การโต้ตอบพร้อมกัน

แอป Google Chat จะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปหรือเรียกใช้แอป Chat ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

แผนภาพต่อไปนี้แสดงลำดับการตอบกลับคำขอระหว่างผู้ใช้ Chat กับแอป Chat

ไม่ต้องให้สิทธิ์เหตุการณ์การโต้ตอบกับแอปใน Chat
รูปที่ 2 เหตุการณ์การโต้ตอบกับแอปใน Chat ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

 1. ผู้ใช้จะส่งข้อความไปยังแอป Chat ใน Google Chat
 2. Google Chat จะส่งต่อข้อความไปยังแอป
 3. แอปจะได้รับข้อความ ประมวลผลข้อความ และส่งข้อความตอบกลับไปยัง Google Chat
 4. Google Chat จะแสดงผลคำตอบสำหรับผู้ใช้หรือในพื้นที่ทำงาน

ลำดับนี้จะทำงานซ้ำตามเหตุการณ์การโต้ตอบกับแอป Chat แต่ละเหตุการณ์

ข้อความแบบอะซิงโครนัสต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

ข้อความแบบอะซิงโครนัสเกิดขึ้นเมื่อแอป Chat ส่งคำขอไปยัง Chat API ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

การเรียกใช้ Chat API ช่วยให้แอปใน Chat โพสต์ข้อความไปยัง Google Chat หรือทำงานให้เสร็จและเข้าถึงข้อมูลในนามของผู้ใช้ได้ เช่น หลังจากตรวจพบการหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์ แอป Chat จะเรียกใช้ Chat API เพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • สร้างพื้นที่ใน Chat ที่มีไว้สำหรับตรวจสอบและแก้ไขการหยุดทำงานโดยเฉพาะ
 • เพิ่มบุคคลในพื้นที่ใน Chat
 • โพสต์ข้อความไปยังพื้นที่ใน Chat เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการหยุดชะงัก

แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงลำดับของข้อความแบบอะซิงโครนัสระหว่างแอป Chat และพื้นที่ใน Chat

ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับข้อความที่ไม่พร้อมกัน
รูปที่ 3 ข้อความแบบไม่พร้อมกันต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

 1. แอป Chat จะสร้างข้อความโดยการเรียกใช้ Chat API โดยใช้เมธอด spaces.messages.create และระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ในคำขอ HTTP
 2. Google Chat จะตรวจสอบสิทธิ์แอป Chat ด้วยบัญชีบริการหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้
 3. Google Chat จะแสดงข้อความของแอปไปยังพื้นที่ใน Chat ที่ระบุ

ขอบเขต Chat API

กำหนดค่าหน้าจอคำยินยอม OAuth และเลือกขอบเขตเพื่อกำหนดข้อมูลที่แสดงต่อผู้ใช้และผู้ตรวจสอบแอป รวมถึงลงทะเบียนแอปเพื่อเผยแพร่แอปในภายหลัง

หากต้องการกำหนดระดับการเข้าถึงที่ให้แก่แอป คุณต้องระบุและประกาศขอบเขตการให้สิทธิ์ ขอบเขตการให้สิทธิ์คือสตริง URI ของ OAuth 2.0 ที่มีชื่อแอป Google Workspace, ประเภทข้อมูลที่เข้าถึง และระดับการเข้าถึง

ขอบเขตที่ไม่ละเอียดอ่อน

โค้ดขอบเขต คำอธิบาย
https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

ขอบเขต chat.bot รองรับเฉพาะบัญชีบริการ คุณตรวจสอบสิทธิ์ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้หรือการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนโดยใช้ขอบเขตนี้ไม่ได้

อนุญาตให้แอป Chat ดูแชทและส่งข้อความได้ ให้สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดที่ใช้ได้กับแอป Chat

ขอบเขตที่ละเอียดอ่อน

โค้ดขอบเขต คำอธิบาย
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces สร้างการสนทนาและพื้นที่ทำงาน ตลอดจนดูหรือแก้ไขข้อมูลเมตา (รวมถึงการตั้งค่าประวัติและการตั้งค่าการเข้าถึง) ใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create สร้างการสนทนาใหม่ใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly ดูแชทและพื้นที่ทำงานใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships ดู เพิ่ม อัปเดต และนำสมาชิกออกจากการสนทนาใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app เพิ่มและนำตัวเองออกจากการสนทนาใน Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly ดูสมาชิกในการสนทนาใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create เขียนและส่งข้อความใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions ดู เพิ่ม และลบความรู้สึกที่มีต่อข้อความใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create เพิ่มความรู้สึกที่มีต่อข้อความใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly ดูความรู้สึกที่มีต่อข้อความใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate ดูและแก้ไขเวลาที่อ่านล่าสุดของการสนทนาใน Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly ดูเวลาล่าสุดที่อ่านการสนทนาใน Chat

ขอบเขตที่จำกัด

โค้ดขอบเขต คำอธิบาย
https://www.googleapis.com/auth/chat.delete ลบการสนทนาและพื้นที่ทำงาน รวมถึงนำสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ที่เกี่ยวข้องใน Chat ออก
https://www.googleapis.com/auth/chat.import นําเข้าพื้นที่ ข้อความ และการเป็นสมาชิกไปยัง Chat โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อให้สิทธิ์แอปใน Chat นำเข้าข้อมูล
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages ดู เขียน ส่ง อัปเดต และลบข้อความ รวมถึงเพิ่ม ดู และลบความรู้สึกที่มีต่อข้อความ
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly ดูข้อความและความรู้สึกใน Chat

ขอบเขตในตารางก่อนหน้านี้ระบุถึงความไวตามคำจำกัดความต่อไปนี้

หากแอปต้องการเข้าถึง API อื่นๆ ของ Google คุณจะเพิ่มขอบเขตเหล่านั้นได้เช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขต Google API ได้ที่การใช้ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึง Google APIs

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตสำหรับ Google Workspace API โปรดดูหัวข้อกำหนดค่าหน้าจอคำยินยอม OAuth และเลือกขอบเขต

ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็น

แอป Chat ตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์ด้วย Chat API ได้ 2 วิธี ได้แก่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้หรือบัญชีบริการ

การให้สิทธิ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ช่วยให้แอป Chat เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้และดำเนินการในนามของผู้ใช้ได้ ขอบเขต OAuth ระบุข้อมูลและการดำเนินการที่ได้รับอนุญาต

เมื่อใช้การให้สิทธิ์แอป แอป Chat จะเข้าถึง API ในรูปแบบแอปโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีบริการ การให้สิทธิ์แอปจะใช้ขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.bot เสมอ

ในการตัดสินใจว่าจะใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบประเภทใดสำหรับคำขอ API หนึ่งๆ โปรดทราบว่าเมธอด API บางเมธอดรองรับเฉพาะข้อมูลเข้าสู่ระบบบางประเภทเท่านั้น หากเมธอด API รองรับข้อมูลเข้าสู่ระบบทั้ง 2 ประเภท ประเภทของข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้ในการเรียกใช้จะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แสดง ดังนี้

 • เมื่อใช้การให้สิทธิ์แอป เมธอดจะแสดงแค่ทรัพยากรที่แอปเข้าถึงได้เท่านั้น
 • เมื่อมีการให้สิทธิ์ผู้ใช้ เมธอดจะส่งกลับเฉพาะทรัพยากรที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ใน UI ของ Chat เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น การเรียกใช้เมธอด ListSpaces ที่มีการให้สิทธิ์แอปจะแสดงรายการพื้นที่ทํางานที่แอปเป็นสมาชิก การเรียก ListSpaces พร้อมการให้สิทธิ์ผู้ใช้จะแสดงรายการพื้นที่ทำงานที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก ในทางปฏิบัติ แอปอาจใช้การให้สิทธิ์ทั้ง 2 ประเภทเมื่อเรียกใช้ Chat API ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่คุณต้องการ

สำหรับการเรียก Chat API แบบไม่พร้อมกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงเมธอด Chat API และขอบเขตการให้สิทธิ์ที่รองรับ

วิธีการ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์แอป ขอบเขตการให้สิทธิ์ที่รองรับ
พื้นที่ทำงาน  
สร้างพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.create
 • chat.spaces
 • chat.import
ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.create
 • chat.spaces
ค้นหาพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.readonly
 • chat.spaces
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
แสดงรายการพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.readonly
 • chat.spaces
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
อัปเดตพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces
 • chat.import
ลบพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.delete
 • chat.import
เสร็จสิ้นขั้นตอนการนําเข้าสําหรับพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.import
ค้นหาข้อความส่วนตัว เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.spaces.readonly
 • chat.spaces
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
สมาชิก  
สร้างสมาชิก เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.memberships
 • chat.memberships.app
 • chat.import
สมัครเป็นสมาชิก เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.memberships.readonly
 • chat.memberships
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
สมาชิกในรายการ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.memberships.readonly
 • chat.memberships
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
ลบสมาชิก เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.memberships
 • chat.memberships.app
 • chat.import
ข้อความ  
สร้างข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.create
 • chat.messages
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
รับข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
แสดงรายการข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
 • chat.import
อัปเดตข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
ลบข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages
 • chat.import
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
รีแอ็กชัน  
สร้างความรู้สึก เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.reactions.create
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages
 • chat.import
แสดงรายการความรู้สึก เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
ลบรีแอ็กชัน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages
 • chat.import
สื่อและไฟล์แนบ  
อัปโหลดสื่อเป็นไฟล์แนบ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.create
 • chat.messages
 • chat.import
ดาวน์โหลดสื่อ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
รับไฟล์แนบของข้อความ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป ให้ทำดังนี้
 • chat.bot
สถานะการอ่านของผู้ใช้
ดูสถานะการอ่านพื้นที่ทำงานของผู้ใช้ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.users.readstate
 • chat.users.readstate.readonly
อัปเดตสถานะการอ่านพื้นที่ทำงานของผู้ใช้ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.users.readstate
รับสถานะการอ่านชุดข้อความของผู้ใช้ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.users.readstate
 • chat.users.readstate.readonly
กิจกรรมในอวกาศ
รับกิจกรรมเกี่ยวกับอวกาศ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly
แสดงรายการเหตุการณ์ในพื้นที่ทํางาน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly

สําหรับเหตุการณ์การโต้ตอบกับแอปใน Chat

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีทั่วไปที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปใน Chat และการระบุว่าจําเป็นหรือรองรับการตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่

สถานการณ์ ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์แอป
รับข้อความจาก:
เหตุการณ์การโต้ตอบกับแอปใน Chat
โค้ดเรียกกลับ Apps Script
Pub/Sub ของ Google Cloud
วิธีตอบข้อความ
ซิงค์โดยใช้เหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat
แบบซิงโครนัส โดยใช้ค่าการติดต่อกลับเรียกกลับของ Apps Script
ส่งข้อความใหม่
กับเว็บฮุคขาเข้า