โปรแกรมดูตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาแอป Google Workspace เพื่อทดลองใช้ฟีเจอร์บางอย่างก่อนเปิดตัวได้ ฟีเจอร์ในตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ผ่านช่วงการพัฒนา ระยะแรกแล้ว จึงพร้อมสำหรับการนำไปใช้ โปรแกรมนี้จะเปิดโอกาสให้คุณกำหนดขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาฟีเจอร์ด้วยการแสดงความคิดเห็น รับการสนับสนุนรุ่นทดลอง และเตรียมการผสานรวมให้พร้อมใช้งานแบบสาธารณะในวันเปิดตัว

เราตรวจสอบแอปพลิเคชันใหม่ๆ เป็นประจำเพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโปรแกรม ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจะได้รับการยืนยันและข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นพัฒนา

ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่

ด้านล่างนี้เป็นรายการฟีเจอร์ตัวอย่างปัจจุบัน รวมถึงลิงก์ไปยังเอกสารประกอบ และเครื่องมือติดตามปัญหาที่คุณสามารถแนะนำการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์หรือรายงานข้อบกพร่องได้ การเป็นสมาชิกในโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต่อการใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้

  กิจกรรมใน Google Workspace    
  API เหตุการณ์ของ Google Workspace เอกสารประกอบ
  ติดตามกิจกรรมใน Google Chat เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  สมัครรับข้อมูลกิจกรรมใน Google Meet เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ส่วนเสริม    
  ตัวอย่างลิงก์สําหรับ Google ชีตและสไลด์ เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  สร้างทรัพยากรของบุคคลที่สามจากภายใน Google เอกสาร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  รองรับส่วนเสริมของ Google Workspace ที่ติดตั้งมาในรันไทม์ทุกประเภทแล้วใน iOS ส่งความคิดเห็น
  ส่วนเสริมของ Google Workspace ที่มีการย้ายข้อมูล CardService v2 ส่งความคิดเห็น
  แชท    
  หน้าแรกของแอป เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  อัปเดตการเป็นสมาชิก เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  นำเข้าข้อมูลจากแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความอื่นๆ ไปยัง Google Chat เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  Meet    
  Google Meet API เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ห้องเรียน    
  CRUD เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น

ดูตัวอย่างที่สมบูรณ์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งตอนนี้พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไปแล้ว

ถามคำถามและขอข้อมูลอัปเดตโปรเจ็กต์

สมาชิกโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะใช้เครื่องมือติดตามปัญหาของโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม เข้าร่วมการแสดงตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ขออัปเดตการเป็นสมาชิก และเพิ่มโปรเจ็กต์ Google Cloud ลงในรายการที่อนุญาต ทีมของเราจะตอบกลับปัญหาที่ส่งมาพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างดีที่สุด

หากต้องการสื่อสารกับทีมโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ใช้เทมเพลตปัญหาเหล่านี้

สมัครเข้าร่วมโปรแกรม

ส่งแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาแอป Google Workspace

ข้อกำหนดของโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

(i) ฉันยินยอมให้ Google ติดต่อเกี่ยวกับฟีเจอร์ทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคตในโปรแกรม รวมถึงโอกาสทางการตลาดและการวิจัย

(2) ฉันเข้าใจว่าฟีเจอร์ของโปรแกรมอาจไม่รวมอยู่ในใบสมัครสาธารณะ ก่อนการประกาศความพร้อมให้บริการทั่วไป (GA)

(3) การลงทะเบียนในโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาแอป Google Workspace หรือใช้ Google Workspace API, บริการสําหรับนักพัฒนาแอปอื่นๆ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "API") หมายความว่าฉันยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google APIs

(4) ฉันเข้าใจว่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ ฉันจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงแอปพลิเคชันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ API ก่อนการประกาศเรื่อง GA ("Pre-GA API") แก่ผู้ใช้ปลายทาง (นอกโดเมน/บริษัท) ยกเว้นกรณีที่ Google ระบุไว้อย่างเจาะจงว่าสามารถขอสิทธิ์ดังกล่าว และได้ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่บัญชี Workspace สำหรับฟีเจอร์ดังกล่าว เมื่อมีการให้สิทธิ์จากการเผยแพร่ API ก่อน GA (ก) ไม่มีการรับประกันว่า API ก่อน GA ดังกล่าวจะกลายเป็น GA (ข) API ก่อน GA ดังกล่าวอาจส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ (ค) ฉันยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับส่วน (ก) และ (ข) ของย่อหน้านี้

(v) อาจมีกรณีที่ฉันสามารถทดสอบฟีเจอร์บางอย่างของ Google ในฐานะผู้ใช้ปลายทาง ฉันเข้าใจว่าในกรณีเช่นนี้ ข้อกำหนดของข้อเสนอก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจากส่วนที่ 6 ของข้อกำหนดเฉพาะของบริการ Google Workspace จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานข้อเสนอก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเหล่านั้น

(6) ฉันเข้าใจว่า Google อาจใช้ข้อมูลที่ยื่น จัดเก็บ ส่ง หรือได้รับผ่าน API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเพื่อให้บริการ ทดสอบ วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง API ดังกล่าวโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(7) ฉันเข้าใจว่าหากฉันใช้ API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปในนามของรัฐบาลหรือองค์กรกำกับดูแล (ยกเว้นสถาบันการศึกษา) ฉันจะใช้ได้เฉพาะข้อมูลการทดสอบหรือการทดสอบกับ API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูล "สด" หรือเวอร์ชันที่ใช้งานจริงร่วมกับ API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

(8) ฉันทราบว่า API ก่อน GA มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันหรือรับรองอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในรูปแบบใดๆ

(9) ฉันเข้าใจว่าเราควรตรวจสอบแอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งคราว เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม การอัปเดตทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการที่รวมไว้ในที่นี้