โปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Workspace เพื่อ ทดลองใช้คุณลักษณะบางอย่างก่อนเปิดตัว คุณลักษณะในตัวอย่างสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผ่านช่วงการพัฒนาระยะแรกแล้ว จึงพร้อมใช้งาน โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้คุณวางแนวทางขั้นสุดท้ายของการพัฒนาฟีเจอร์โดยใช้ความคิดเห็น รับการสนับสนุนก่อนเผยแพร่ และเตรียมการผสานรวมของคุณให้พร้อมสําหรับการใช้งานแบบสาธารณะในวันที่เปิดตัว

เราตรวจสอบการสมัครใหม่ๆ เป็นประจําเพื่อดูแลให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของโปรแกรม ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจะได้รับการยืนยันและข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นพัฒนา

ตัวอย่างสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่

ด้านล่างนี้คือรายการตัวอย่างฟีเจอร์ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังเอกสารประกอบและเครื่องมือติดตามปัญหา ซึ่งคุณจะแนะนําการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์หรือรายงานข้อบกพร่องได้ การเป็นสมาชิกในโปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจําเป็นในการทํางานกับคุณลักษณะเหล่านี้

  ส่วนเสริม    
  ส่วนเสริมของ Google Workspace
  ชิปอัจฉริยะของบุคคลที่สามใน Google เอกสาร (รันไทม์ใดก็ได้) เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ชิปอัจฉริยะของบุคคลที่สามใน Google เอกสาร (สคริปต์ Apps) เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  แชท    
  UI ของ Chat และ UX
  การ์ดดีไซน์ Material ใน Google Chat บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ บันทึกประจำรุ่น ส่งความคิดเห็น
  ปฏิทิน    
  API ของปฏิทิน
  อ่านและจัดการสถานที่ทํางาน เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น

ดูตัวอย่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้พร้อมให้บริการแล้ว

ถามคําถามและร้องขอการอัปเดตโครงการ

สมาชิกโปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เครื่องมือติดตามปัญหาสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อถามคําถามเกี่ยวกับโปรแกรม เข้าร่วมการแสดงตัวอย่างสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ขออัปเดตการเป็นสมาชิก และเพิ่มโครงการระบบคลาวด์ลงในรายการที่อนุญาต ทีมของเราตอบสนองต่อปัญหาที่ส่งมาพร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างสุดความสามารถ

หากต้องการสื่อสารกับทีมโปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ใช้เทมเพลตปัญหาต่อไปนี้

สมัครเข้าร่วมโปรแกรม

ส่งแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Workspace

ข้อกําหนดของโปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

(1) ฉันยินยอมรับการติดต่อจาก Google เกี่ยวกับฟีเจอร์ปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดในโปรแกรม รวมถึงโอกาสทางการตลาดและการวิจัย

(2) ฉันเข้าใจว่าคุณลักษณะของโปรแกรมอาจไม่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันสาธารณะก่อนที่จะมีการประกาศความพร้อมให้บริการของรุ่นทั่วไป (GA)

(3) การลงทะเบียนโปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Workspace หรือใช้ Google Workspace API, บริการสําหรับนักพัฒนาแอปอื่นๆ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "API") หมายความว่าฉันยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการ Google APIs

(iv) ฉันเข้าใจว่าเพื่อการทดสอบ ฉันจะไม่ให้สิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ปลายทาง ที่อยู่นอกโดเมน/บริษัทกับแอปพลิเคชันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยใช้ API ก่อนการประกาศ GA ("API ก่อน GA") เว้นแต่ Google จะระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าฉันจะขอสิทธิ์ดังกล่าวและมอบสิทธิ์ดังกล่าวไปยังบัญชี Workspace ของฉันได้ ในกรณีที่ได้รับสิทธิ์ จากการเผยแพร่ API ของ Pre-GA (ก) ไม่มีการรับประกันว่า API ของ Pre-GA ดังกล่าวจะกลายมาเป็น GA (ข) API ของ Pre-GA ดังกล่าวอาจส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ (ค) ฉันขอยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ (ก) และ (ข) ของย่อหน้านี้

(v) อาจมีบางกรณีที่ฉันสามารถทดสอบคุณลักษณะบางอย่างของ Google ในฐานะผู้ใช้ปลายทางได้ ฉันเข้าใจว่าในกรณีนี้ เงื่อนไขของข้อเสนอก่อนเวอร์ชันสําหรับผู้ใช้ทั่วไป จากส่วนที่ 6 ของข้อกําหนดเฉพาะของบริการ Google Workspace จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานข้อเสนอก่อนเวอร์ชันสําหรับผู้ใช้ทั่วไปดังกล่าว

(vi) ฉันเข้าใจว่า Google อาจใช้ข้อมูลที่ส่ง จัดเก็บ ส่ง หรือได้รับผ่านทาง API ของ GA ล่วงหน้า เพื่อมอบ ทดสอบ วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง API ดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(VIi) ฉันเข้าใจว่าหากฉันใช้ API ก่อนเวอร์ชันในนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานกํากับดูแล (ยกเว้นสถาบันการศึกษา) ฉันใช้ได้เฉพาะข้อมูลทดสอบหรือข้อมูลทดลองกับ Pre-GA API และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูล "สด" หรือเวอร์ชันที่ใช้งานจริงที่เกี่ยวข้องกับ API ก่อนเวอร์ชันสําหรับผู้ใช้ทั่วไป

(VIii) ฉันเข้าใจว่า API ก่อนเวอร์ชันสําหรับผู้ใช้ทั่วไปนั้นให้บริการ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือการรับประกันอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในรูปแบบใดๆ

(Ix) ฉันเข้าใจว่าฉันควรจะตรวจสอบแอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งคราวตามที่ผูกไว้กับการอัปเดตทั้งหมด รวมถึงการอัปเดตข้อกําหนดในการให้บริการที่รวมไว้ ณ ที่นี้