Method: spaces.members.get

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ตัวอย่างเช่น โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของผู้ใช้หรือแอป Google Chat

ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์แอปและการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้

คำขอ HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/members/*}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ต้องระบุ ชื่อทรัพยากรของการเป็นสมาชิกที่จะดึงข้อมูล

หากต้องการสมัครสมาชิกของแอปเองโดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ คุณจะเลือกใช้ spaces/{space}/members/app ก็ได้

รูปแบบ: spaces/{space}/members/{member} หรือ spaces/{space}/members/app

เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้แล้ว คุณจะใช้อีเมลของผู้ใช้เป็นชื่อแทนสำหรับ {member} ได้ เช่น spaces/{space}/members/example@gmail.com โดยที่ example@gmail.com คืออีเมลของผู้ใช้ Google Chat

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
useAdminAccess

boolean

เมื่อใช้ true เมธอดจะทำงานโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ Google Workspace ของผู้ใช้

ผู้ใช้ที่โทรต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Google Workspace ที่มีสิทธิ์จัดการแชทและการสนทนาในพื้นที่ทำงาน

ต้องใช้ขอบเขต OAuth 2.0 chat.admin.memberships หรือ chat.admin.memberships.readonly

ไม่รองรับการเป็นสมาชิกแอปในพื้นที่ทำงานเมื่อใช้สิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Membership

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.memberships.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการให้สิทธิ์