สร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้สำหรับแอป Google Chat

หน้านี้อธิบายวิธีสร้างและจัดการการทำให้แอป Google Chat ใช้งานได้ การดูแลรักษาการติดตั้งใช้งานในลักษณะต่างๆ จะช่วยให้คุณจัดการวงจรการใช้งานในแต่ละระยะของแอป Chat ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงปล่อยการเปลี่ยนแปลงเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงได้อย่างปลอดภัย

สร้างการติดตั้งใช้งานสำหรับแต่ละระยะในวงจรของแอป

หากต้องการจัดการแอป Chat ตลอดวงจร เราขอแนะนำให้คุณสร้างและทำให้แอป Chat ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้

  • การพัฒนา: สภาพแวดล้อมที่คุณใช้ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง หากจำเป็น คุณจะใช้การติดตั้งใช้งานส่วนหัวหรือเรียกใช้สภาพแวดล้อมนี้ในเครื่องได้
  • การทดลองใช้: สภาพแวดล้อมที่คุณนำไปใช้กับผู้ทดสอบที่เชื่อถือได้สำหรับการทดสอบในภาพรวม สภาพแวดล้อมนี้ควรใกล้เคียงกับเวอร์ชันที่ใช้งานจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • เวอร์ชันที่ใช้งานจริง: สภาพแวดล้อมที่คุณติดตั้งใช้งานให้แก่ผู้ใช้ปลายทางโดยการเผยแพร่แอปใน Chat ไปยัง Google Workspace Marketplace

คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud สําหรับแอปใน Chat แต่ละแอปที่ทำให้ใช้งานได้ เมื่อกำหนดค่า Chat API ในโปรเจ็กต์ Cloud แต่ละโปรเจ็กต์ ให้ลองใช้ชื่อแอป, URL รูปโปรไฟล์ และคำอธิบายที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณแยกความแตกต่างระหว่างแอปใน Chat ใน Google Chat ได้ดีขึ้น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ แอป Chat ที่ชื่อว่า Task app สร้างขึ้นบน HTTP และใช้ปลายทางที่แตกต่างกันในการทำให้ใช้งานได้สำหรับการพัฒนา การทดลองใช้ และเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

สภาพแวดล้อม ชื่อโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ ชื่อแอป ปลายทาง HTTP
การพัฒนา task-chat-app-dev แอปงานสำหรับนักพัฒนา http://example.com/api/myapp/head
การทดลองใช้ task-chat-app-staging แอปการจัดเตรียมงาน http://example.com/api/myapp/staging
การผลิต task-chat-app แอปงาน http://example.com/api/myapp/

จัดการการทำให้ใช้งานได้โดยอิงตามสถาปัตยกรรมของแอป Chat

ตารางต่อไปนี้จะรวมข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อจัดการการทำให้ใช้งานได้สำหรับสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่เฉพาะเจาะจง

สถาปัตยกรรม รูปแบบการทำให้ใช้งานได้ ข้อควรพิจารณา
HTTP URL ของแอป
  • ค่อยๆ นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับปลายทางแต่ละรายการในวงจรของแอป Chat ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณทดสอบฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้ใช้งานได้ในปลายทางการทดลองใช้ http://example.com/api/myapp/staging แล้ว ให้เผยแพร่ฟีเจอร์ไปยังเวอร์ชันที่ใช้งานจริงโดยทำให้ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้กับปลายทางที่ใช้งานจริง เช่น http://example.com/api/myapp
  • หากต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ดก่อนทำให้ใช้งานได้ ให้ตั้งค่าปลายทางเป็นสภาพแวดล้อมในเครื่อง หากต้องการดูวิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงในเครื่อง โปรดดูแก้ไขข้อบกพร่องของแอป Google Chat
Google Apps Script รหัสการทำให้ใช้งานได้
  • โปรเจ็กต์ Apps Script มี Branch เดียวเท่านั้นและเชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ได้โปรเจ็กต์เดียว หากต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงและรักษาสภาพแวดล้อมหลายรายการ คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Apps Script ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม
  • คุณควรใช้เฉพาะการทำให้ส่วนหัวของโปรเจ็กต์ Apps Script ใช้งานได้สำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาเท่านั้น สำหรับสภาพแวดล้อมการทดลองใช้และสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ให้ใช้การทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ Apps Script
Pub/Sub หัวข้อ Pub/Sub คุณควรใช้หัวข้อ Pub/Sub ที่ต่างกันสำหรับการทำให้ใช้งานได้แต่ละรายการ