Method: spaces.create

Tworzy pokój nazwany. Pokoje uporządkowane według tematów nie są obsługiwane. Przykład: Tworzenie pokoju.

Jeśli podczas tworzenia pokoju pojawi się komunikat o błędzie ALREADY_EXISTS, spróbuj użyć innej metody displayName. Ta wyświetlana nazwa może już być używana w istniejącym pokoju w organizacji Google Workspace.

Wymaga uwierzytelniania użytkownika.

Żądanie HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/spaces

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
requestId

string

Opcjonalnie. Unikalny identyfikator danego żądania. Zalecany jest losowy identyfikator UUID. Jeśli określisz identyfikator istniejącego żądania, zamiast utworzyć nowy pokój, zostanie zwrócony pokój utworzony przy użyciu tego identyfikatora. Określenie identyfikatora istniejącego żądania z tej samej aplikacji do obsługi czatu w przypadku innego uwierzytelnionego użytkownika spowoduje zwrócenie błędu.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Space.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Space.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.