Method: media.upload

Przesyła załącznik. Na przykład w artykule Przesyłanie multimediów jako załącznika. Wymaga uwierzytelniania użytkownika.

Możesz przesyłać załączniki o rozmiarze do 200 MB. Niektóre typy plików nie są obsługiwane. Więcej informacji znajdziesz w artykule Typy plików blokowane przez Google Chat.

Żądanie HTTP

 • Identyfikator URI przesyłania dla żądań przesłania multimediów:
  POST https://chat.googleapis.com/upload/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload
 • Identyfikator URI metadanych dla żądań tylko metadanych:
  POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Nazwa zasobu pokoju czatu, do którego został przesłany załącznik. Formatuj „spacje/{spacja}”.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "filename": string
}
Pola
filename

string

Wymagane. Nazwa pliku załącznika wraz z rozszerzeniem.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na przesłanie załącznika.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "attachmentDataRef": {
  object (AttachmentDataRef)
 }
}
Pola
attachmentDataRef

object (AttachmentDataRef)

Odniesienie do przesłanego załącznika.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.