สถาปัตยกรรมทางเทคนิค

รูปที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมทางเทคนิคสําหรับการชําระเงินแบบวนซ้ําแบบเปิดและการโต้ตอบกับ Google Wallet

รูปที่ 1 การรับส่งข้อมูลระหว่าง Google Wallet, TSP และบริษัทขนส่ง

ต่อไปนี้คือคําจํากัดความสําหรับสถาปัตยกรรมทางเทคนิคแต่ละส่วน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มี Google Wallet

อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มบัตรลงใน Google Wallet ได้อย่างปลอดภัย Google Wallet จะช่วยอํานวยความสะดวกในกระบวนการสร้างโทเค็น ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเครือข่ายการชําระเงินเปลี่ยนโทเค็นเป็นบัตร และเพิ่มโทเค็นเฉพาะอุปกรณ์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําโทเค็นไปใช้ได้ที่วิธีการทํางานของการชําระเงิน

Google Wallet สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ Android รุ่นใหม่ส่วนใหญ่จาก ผู้ผลิตหลายรายและทุกรูปแบบ สําหรับข้อกําหนดขั้นต่ํา โปรดดูข้อกําหนดเบื้องต้น

ผู้อ่านขนส่งสาธารณะ

โดยทั่วไปเครื่องอ่านบัตรโดยสารจะเป็นเครื่องอ่านบัตรที่สถานีขนส่งหรือจุดขึ้นรถประจําทาง เครื่องอ่านบัตรโดยสารและเทอร์มินัลจะได้รับข้อมูลการชําระเงินจาก Google Wallet ในลักษณะเดียวกับที่รับข้อมูลการชําระเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบไม่ต้องสัมผัส เครื่องอ่านบัตรโดยสารต้องเป็นไปตามโปรโตคอล EMV เพื่อรับการชําระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อกําหนดฟังก์ชันการทํางานพื้นฐาน

ผู้อ่านอาจต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดและรองรับการชําระเงิน EMV ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดของ Google สําหรับแท็ก EMV ได้ที่ข้อกําหนดฟังก์ชันการทํางานพื้นฐาน

สําหรับผู้อ่านที่ออฟไลน์หรือไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อถือได้ การดําเนินการขนส่งสาธารณะจะต้องเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์อุปกรณ์แบบออฟไลน์ (ODA) สําหรับข้อกําหนดขั้นต่ํา โปรดดูข้อกําหนดเบื้องต้น

เซิร์ฟเวอร์การขนส่งสาธารณะ
เซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ โดยปกติผู้ให้บริการการขนส่งสาธารณะหรือผู้ขนส่งระบบของบริษัทจะดําเนินงาน เครื่องอ่านบัตรมักจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เป็นระยะๆ และทําธุรกรรมแบบกลุ่มพร้อมกัน เซิร์ฟเวอร์จะได้รับคําขอการประมวลผลแบบกลุ่มและส่งคําขอต่อไปยังผู้ประมวลผลการชําระเงินของผู้ให้บริการขนส่ง
ตัวประมวลผลการชำระเงิน
ผู้ประมวลผลการชําระเงินคือบริษัทที่จัดการธุรกรรม ซึ่งจะลบโทเค็นข้อมูลการชําระเงินที่มีโทเค็นออก และทําธุรกรรมกับธนาคารที่ออกบัตรให้เสร็จสมบูรณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลการชําระเงินได้ที่วิธีการทํางานของการชําระเงิน
ผู้ให้บริการโทเค็น (TSP)
TSP สําหรับเครือข่ายการชําระเงินจะให้บริการโทเค็นและถอดรหัสบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ผู้ประมวลผลข้อมูลใช้ประโยชน์จาก TSP เพื่อดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบการชําระเงินตามโทเค็นที่แอป Google Wallet ส่งไปให้
เซิร์ฟเวอร์ของ Google
เซิร์ฟเวอร์แสดงลิงก์ระหว่างพาร์ทเนอร์ของ Google และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ Android ของ Google โดย TSP จะส่งการแจ้งเตือนธุรกรรม เช่น การแจ้งเตือนการให้สิทธิ์และข้อตกลง ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google เซิร์ฟเวอร์ของ Google จะใช้ข้อมูลนี้แสดงการแจ้งเตือนและใบเสร็จธุรกรรมแก่ผู้ใช้