Sử dụng vé xem sự kiện

Bạn có thể sử dụng thẻ và vé theo một trong hai cách:

Bạn có thể yêu cầu tăng cường bảo mật khi người dùng sử dụng thẻ/vé của họ hoặc sử dụng thẻ của họ. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Bảo vệ bằng phương thức khoá màn hình.

Chạm NFC

Người dùng của bạn có thể đổi thẻ một cách liền mạch bằng cách nhấn NFC. Tìm hiểu thêm về tính năng Chạm thông minhđăng ký tính năng Chạm thông minh.

Quét mã vạch

Giúp khách hàng của bạn quét Thẻ và vé bằng cách đính kèm mã vạch.

Mã vạch tĩnh

Bạn có thể hiển thị mã vạch tĩnh bằng cách đặt object.barcode. API cung cấp nhiều loại mã vạch khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem loại Barcode.

Xoay mã vạch

Để tăng cường bảo mật, bạn có thể hiển thị mã vạch xoay vòng bằng cách đặt object.rotatingBarcode. Việc xoay mã vạch trông giống như mã vạch thông thường nhưng thay đổi định kỳ mỗi phút một lần và thiết bị đầu cuối/trình đọc được lập trình để chỉ chấp nhận mã gần đây nhất. Điều này giúp giảm nguy cơ liên quan đến việc chụp ảnh màn hình bằng mã vạch, cụ thể là hành vi trộm vé hoặc bán lại vé trái phép. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem loại RotatingBarcode.

Ảnh động bảo mật

Một cách khác để ngăn chặn việc sử dụng ảnh chụp màn hình sai mục đích là hiển thị ảnh động bảo mật bằng mã vạch. Ảnh này có hỗ trợ quy trình xác minh thẻ và vé thủ công.

Biểu hiện thực tế của ảnh động bảo mật là một đường viền nhấp nháy xung quanh mã vạch của thẻ và vé. Ảnh động sáng lên này chỉ kích hoạt khi thiết bị chuyển động. Vì vậy, người dùng có thể kiểm tra tính hợp lệ của thẻ và vé bằng cách nghiêng thiết bị. Mặt khác, việc giữ thiết bị vẫn sẽ chỉ tạo ảnh động bảo mật đầy màu sắc theo vòng lặp.

Để bật ảnh động bảo mật cho thẻ và vé, trong lớp thẻ và vé, hãy đặt AnimationType của trường SecurityAnimation thành FOIL_SHIMMER.

Xem Hình 1. bên dưới để biết ví dụ về cách ảnh động bảo mật xuất hiện khi được bật:

Hoạt ảnh bảo mật sáng lên

Hình 1.

Bảo vệ bằng phương thức khoá màn hình

Để bảo vệ quyền truy cập của khách hàng vào thẻ và vé, bạn có thể yêu cầu phương thức khoá màn hình mỗi khi họ thêm hoặc truy cập vào thẻ và vé. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đặt class.viewUnlockRequirement. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem loại ViewUnlockRequirement.