การออกบัตรสำหรับเว็บ อีเมล และ SMS

เมื่อสร้างบัตรและเข้ารหัสเป็น JWT ที่มีลายเซ็นแล้ว คุณก็พร้อมที่จะออกบัตรได้ทุกที่ที่รองรับลิงก์ "เพิ่มลงใน Google Wallet" โดยคุณจะต้องแสดงปุ่ม "เพิ่มลงใน Google Wallet" หรือไฮเปอร์ลิงก์ให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งจะบันทึกบัตรลงใน Google Wallet เมื่อผู้ใช้แตะบัตร ตัวอย่างตำแหน่งที่คุณอาจใช้วิธีนี้ได้ ได้แก่ เว็บไซต์, อีเมล, SMS และอื่นๆ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ดำเนินการต่อไปนี้ก่อนที่จะออกบัตร

การออกบัตรที่มีลิงก์ "Google Wallet" จะเพิ่มออบเจ็กต์บัตรลงใน Google Wallet ของผู้ใช้ และจะสามารถเริ่มบัตรได้ในบริบทของข้อมูลประจำตัวของ Google ที่ลงชื่อเข้าใช้เท่านั้น

ลิงก์ "เพิ่มลงใน Google Wallet" เป็น URL ที่สร้างขึ้นแบบไดนามิกซึ่งมีโทเค็นเว็บ JSON (JWT) ที่เข้ารหัสและลงนาม

ลิงก์เพิ่มลงใน Google Wallet มีรูปแบบต่อไปนี้

https://pay.google.com/gp/v/save/<signed_jwt>

ตัวอย่างเช่น ลิงก์ "เพิ่มลงใน Google Wallet" ที่มีรูปแบบสมบูรณ์จะมีลักษณะดังนี้

https://pay.google.com/gp/v/save/eyJhbGci6IkpXVCJ9.eyJhdWQiO...6EkC1Ahp6A

คุณสามารถฝังลิงก์นี้ลงในเว็บไซต์ อีเมล แชท SMS หรือที่อื่นๆ ที่รองรับไฮเปอร์ลิงก์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคลาสของบัตรและออบเจ็กต์บัตรได้ที่สร้างออบเจ็กต์คลาสและบัตรผ่าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้าง JWT ที่ลงนามแล้วที่ต้องใช้ในการสร้างลิงก์ "เพิ่มลงใน Google Wallet" ได้ที่การทำงานกับ JSON Web Token

2. (แนะนำ) ใช้ปุ่ม "เพิ่มลงใน Google Wallet"

สำหรับทุกแพลตฟอร์มที่รองรับไฮเปอร์ลิงก์ เช่น เว็บไซต์และอีเมล เราขอแนะนำให้แสดงลิงก์ "เพิ่มลงใน Google Wallet" แก่ผู้ใช้ของคุณด้วยปุ่ม "เพิ่มลงใน Google Wallet" สำหรับผู้ใช้ Google Wallet ปุ่มนี้เป็นข้อความแจ้งที่คุ้นเคยซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นวิธีเริ่มการเพิ่มบัตรลงใน Google Wallet

  • เพิ่มลงใน Google Wallet
  • ปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet แบบย่อ

ชิ้นงานรูปภาพพร้อมให้ดาวน์โหลดได้หลากหลายการวางแนวและภาษาเพื่อรองรับการผสานรวมกับ Google Wallet API

ดาวน์โหลดปุ่ม "เพิ่มลงใน Google Wallet"