TimeInterval

Zapis JSON
{
  "kind": string,
  "start": {
    object (DateTime)
  },
  "end": {
    object (DateTime)
  }
}
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#timeInterval".

start

object (DateTime)

Czas rozpoczęcia interwału.

Przesunięcie nie jest wymagane. Jeśli przesunięcie jest podane i czas end jest ustawiony, end musi również uwzględniać przesunięcie.

end

object (DateTime)

Czas zakończenia przedziału czasu.

Przesunięcie nie jest wymagane. Jeśli przesunięcie jest podane i czas start jest ustawiony, start musi również uwzględniać przesunięcie.