אם התרחיש לדוגמה שלך לא מתאים לאחד מסוגי הכרטיסים הקיימים שלנו, עליך להשתמש ב-General Pass API כדי לענות על צורכי המשתמשים שלך.
אפשר ליצור כרטיס דיגיטלי לשימוש יומיומי שהמשתמשים יכולים לשמור ב-Google Wallet במכשירי Android. מעולה לכרטיסי חניה, כרטיסי מינוי ועוד.
ניתן ליצור כרטיס פרטי גנרי לנתוני משתמשים רגישים יותר, כמו תעודות של ביטוח רפואי, תעודות זהות, סוגים אחרים של תעודות מזהות רשמיות או כרטיסים שמציגים נתונים ביומטריים.