הקשה חכמה היא פרוטוקול קנייני של Google לתקשורת מטווח קצר לצורך העברת נתונים בין מכשיר נייד למסוף NFC. במדריך הזה מוסבר איך להטמיע את הפרוטוקול ולאשר את ההטמעה של הטרמינל. עליך לקבל אישור כדי להשתמש בפרוטוקול הזה.