Variables: revert

Bir GTM çalışma alanındaki Google Etiket Yöneticisi Değişkeni'ne yapılan değişiklikleri geri alır. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/+path:revert

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
path string GTM Değişkeni'nin API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}/workspaces/{workspace_id}/variables/{variable_id}
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
fingerprint string Sağlandığında bu parmak izi, depolama alanındaki değişkenin parmak iziyle eşleşmelidir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "variable": accounts.containers.workspaces.variables Resource
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
variable nested object Son çalışma alanı senkronizasyon işleminden sonraki en son kapsayıcı sürümünde göründüğü şekliyle değişken. Değişken yoksa, değişken en son kapsayıcı sürümünde silinmiş demektir.

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.