Variables: delete

Bir GTM Değişkeni'ni siler. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/path

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
path string GTM Değişkeni'nin API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}/workspaces/{workspace_id}/variables/{variable_id}

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.