Variables: delete

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bir GTM Değişkenini siler. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/path

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
path string GTM Değişkeni'nin API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}/workspaces/{workspace_id}/variables/{variable_id}

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.