Google Tag Manager ל-Android

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

כמפתחים, תוכלו להשתמש ב-Google Tag Manager כדי להטמיע ולנהל תגי מדידה ופיקסלים באפליקציות לנייד, בלי שתצטרכו לבנות מחדש ולשלוח קבצים בינאריים של אפליקציות לזירות מסחר של אפליקציות. מפתחים שעובדים עם Google Analytics for Firebase SDK יכולים להוסיף בקלות את Tag Manager כדי שיעזרו לנהל ולבצע שינויים בהטמעה, גם אחרי שהאפליקציה נשלחה.

מפתחים יכולים לתעד אירועים חשובים ולהחליט מאוחר יותר אילו תגים או פיקסלים להפעיל.

דרישות מוקדמות

לפני שמתחילים:

בקטעים הבאים מוסבר איך להגדיר את Google Tag Manager ולהשתמש בו באפליקציה ל-Android.

1. הוספת Google Tag Manager לפרויקט

 1. בקובץ Gradle של המודול (בדרך כלל app/build.gradle), מוסיפים את התלות הבאה בספריית Tag Manager:

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.2'
  }
  
 2. נכנסים לחשבון Tag Manager.

 3. בוחרים מאגר תגים לנייד.

 4. לוחצים על גרסאות בסרגל הניווט העליון.

 5. לוחצים על פעולות > הורדה בגרסת המאגר שנבחרה.

  הורדת מאגר תגים

 6. אם אין תיקייה כזו, יש ליצור אותה. app/src/main/assets/containers מעתיקים את הקונטיינר שהורדתם לתיקייה.

2. רישום אירועים ומשתנים

Tag Manager משתמש באירועים, פרמטרים ומאפייני משתמשים שתועדו על ידי ה-SDK של Google Analytics for Firebase כדי להפעיל ולבנות תגים שהגדרתם ב-Google Tag Manager.

במסמכי התיעוד למפתחים בנושא Firebase אפשר לקרוא הוראות לתיעוד אירועים ולהגדרת מאפייני משתמשים.

הגדרת משתנים ב-Tag Manager

כדי לתעד את הערך של פרמטרים של אירועים ומאפייני משתמשים לשימוש ב-Google Tag Manager, אפשר להגדיר משתנים בממשק של Tag Manager.

לדוגמה, אפשר לתעד את האירוע המותאם אישית הבא באפליקציה:

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

אחר כך אפשר להגדיר משתנים חדשים של פרמטר אירוע ב-Tag Manager, כדי לתעד את הערכים image_name ו-full_text parameter:

 • שם המשתנה: שם התמונה
 • סוג משתנה: פרמטר אירוע
 • שם מפתח פרמטר של אירוע: image_name

וגם:

 • שם משתנה: טקסט מלא
 • סוג משתנה: פרמטר אירוע
 • שם מפתח פרמטר של אירוע: full_text

באופן דומה, אפשר להגדיר באפליקציה את מאפיין המשתמש הבא:

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

לאחר מכן אפשר להגדיר משתנה חדש של מאפיין משתמש ב-Firebase במנהל התגים של Google כדי לתעד את הערך favorite_food:

 • שם המשתנה: האוכל המועדף
 • סוג המשתנה: מאפיין המשתמש של Firebase
 • שם מפתח פרמטר של אירוע: favorite_food

שינוי וחסימה של אירועים

Tag Manager מאפשר לכם לשנות ולחסום אירועים לפני שהם נרשמים ב-Google Analytics for Firebase SDK. שינוי של אירועים יכול לעזור לכם להוסיף, להסיר או לשנות את הערכים של פרמטרים של אירועים או לשנות שמות של אירועים ללא עדכונים לאפליקציות. אירועים שאינם חסומים יתועדו ביומן על ידי Google Analytics for Firebase SDK.

מערכת Google Analytics for Firebase SDK מתעדת באופן אוטומטי גם כמה אירועים ומאפייני משתמשים. אתם יכולים להשתמש באירועים ובנכסים שנאספים באופן אוטומטי ב-Tag Manager בלי להוסיף קוד. עם זאת, לא תוכל לחסום אותם.

3. שליחת אירועים

משתני שם האירוע ב-Firebase, משתני פרמטרים של אירועים ב-Firebase ומשתנים אחרים משמשים להגדרת טריגרים. התנאים של הטריגר נבדקים בכל פעם שרושמים אירוע ב-Firebase. כברירת מחדל, אירועים ב-Google Analytics for Firebase מופעלים באופן אוטומטי. אפשר להוסיף ב-Tag Manager תג של Google Analytics for Firebase כדי לחסום שליחה של אירועים אל Google Analytics.

4. הצגה בתצוגה מקדימה, ניפוי באגים ופרסום של המאגר

לפני פרסום גרסת המאגר, מומלץ לראות אותה בתצוגה מקדימה כדי לוודא שהיא פועלת באופן הרצוי. בעזרת Google Tag Manager תוכלו לראות תצוגה מקדימה של גרסאות המאגר שלכם, על ידי יצירת קישורים וקודי QR בממשק האינטרנט ושימוש בהם לפתיחת האפליקציה. אתם יכולים גם להפעיל מצב רישום מפורט (verbose) ביומן כדי לנפות באגים בכל התנהגות בלתי צפויה.

תצוגה מקדימה של מאגר

לפני הצגת תצוגה מקדימה של מאגר, יוצרים כתובת URL לתצוגה מקדימה בממשק האינטרנט של Google Tag Manager, על ידי בחירה בגרסת מאגר התגים שרוצים להציג בתצוגה מקדימה, ואז בחירה באפשרות Preview. אפשר לשמור את כתובת ה-URL לתצוגה המקדימה למועד מאוחר יותר.

כתובות URL של תצוגות מקדימות זמינות בחלון התצוגה המקדימה של ממשק האינטרנט של
      מנהל התגים
איור 1: קבלת כתובת URL לתצוגה מקדימה מממשק האינטרנט של Tag Manager.

כדי לראות תצוגה מקדימה של הקונטיינר (אם אתם משתמשים ב-Android Studio, דלגו לשלב 3):

 1. יש להוסיף את פעילות התצוגה המקדימה לקובץ AndroidManifest:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. יש לשנות את השורה הזו כך שתכלול את שם החבילה של האפליקציה:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. בממשק האינטרנט של Google Tag Manager יוצרים קישור לתצוגה מקדימה:

  1. נכנסים לחשבון Tag Manager.
  2. בוחרים מאגר תגים לנייד.
  3. לוחצים על גרסאות בסרגל הניווט העליון.
  4. לוחצים על פעולות > תצוגה מקדימה בגרסת הקונטיינר שרוצים להציג בתצוגה מקדימה.
  5. מזינים את שם החבילה של האפליקציה.
  6. לוחצים על יצירת קישור לתצוגה מקדימה.
 4. כדי להפעיל את האפליקציה, עצרו את האפליקציה והשתמשו בקישור לתצוגה המקדימה או בקוד ה-QR.

 5. כדי לצאת ממצב תצוגה מקדימה, לוחצים על קישור שנוצר באמצעות האפשרות יצירת קישור לסוף התצוגה המקדימה בממשק האינטרנט.

ניפוי באגים במאגר התגים

כדי לפתור בעיות בהטמעה של מאגר התגים, מומלץ להפעיל את הרישום המפורט (verbose) ביומן:

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

פרסום של מאגר

אחרי שמציגים את מאגר התגים בתצוגה מקדימה ומוודאים שהוא פועל, אפשר לפרסם אותו. אחרי פרסום המאגר, ההגדרות של התגים יהיו זמינות למשתמשים באפליקציה לנייד.

השלבים הבאים

מידע נוסף על הגדרה מתקדמת.