מרכז הלמידה של Google Tag Platform הוא פלטפורמה וירטואלית אינטראקטיבית המספקת תוכן למידה עקבי, מקיף ושוויוני, שזמין באופן נרחב לקהילת המשתמשים הגלובלית שלנו.

המשתמשים יכולים לקבל מידע נוסף על Google Tag Manager באמצעות מסלולי למידה.

תחילת העבודה עם מסלול הלמידה הראשון שלנו, היסודות של תיוג בצד השרת, ועדכונים על עדכונים חדשים במסלולים עם הפיכתם לזמינים.