Konfigurowanie usług Google i wysyłanie danych o zdarzeniach

Ta strona jest przeznaczona dla deweloperów, którzy chcą skonfigurować tag Google za pomocą tagu gtag.js. Tag Google umożliwia też dostosowanie niektórych ustawień w interfejsie – przeczytaj artykuł Konfigurowanie ustawień tagu Google.

Po zainstalowaniu tagu Google możesz wywoływać polecenia gtag() w dowolnym miejscu w kodzie po fragmencie kodu tagu Google.

Z tej strony dowiesz się, jak:

 1. Skonfiguruj przepływ danych między witryną a usługami Google za pomocą polecenia config
 2. Wysyłaj zdarzenia do usług Google za pomocą polecenia event
 3. Ustaw wartości wysyłane z każdym zdarzeniem za pomocą polecenia set

Zanim zaczniesz

W tym przewodniku przyjęto założenie, że zostały już przez Ciebie wykonane te czynności:

Aby skonfigurować przepływ danych, potrzebujesz:

 • Dostęp do kodu witryny, w której masz zainstalowany tag Google
 • Identyfikator tagu usługi Google, którą chcesz połączyć z tagiem Google

Co to jest identyfikator tagu i gdzie go znaleźć? Identyfikator tagu określa tag Google. Pojedynczy tag Google może mieć wiele identyfikatorów. Jeśli np. korzystasz z Google Ads, Twój tag będzie miał teraz 2 identyfikatory: 1 identyfikator starszego typu (AW) i 1 identyfikator tagu Google (GT).

Ekran przedstawiający tag Google w Google Ads z 2 identyfikatorami tagów.

Identyfikatory tagów mogą być wymienne. W tabeli poniżej znajdziesz omówienie tagów zgodnych z tagiem Google.

Prefiks Typ identyfikatora Opis
GT-XXXXXX Tag Google Każdy nowo utworzony tag Google otrzymuje prefiks GT i unikalny identyfikator.
G-XXXXXX Tag Google (starszy prefiks) Tagi Google Analytics 4 to tagi Google z prefiksem G i unikalnym identyfikatorem.
AW-XXXXXX Tag Google (starszy prefiks) Tagi Google Ads to tagi Google z prefiksem AW i unikalnym identyfikatorem.
DC-XXXXXX Tag Google (starszy prefiks) Tagi Google Floodlight to tagi Google z prefiksem DC i unikalnym identyfikatorem.

Tagi Universal Analytics (UA) są niezgodne z tagiem Google (GT).

Znajdowanie identyfikatora tagu:

Krok 1. Połącz usługi Google z tagiem

Informacje o poleceniu config

Polecenie config określa usługi Google, do których chcesz wysyłać dane zdarzeń. Polecenie ma taki format:

gtag('config', 'TAG_ID', {<additional_config_params>});

Dodatkowe parametry konfiguracji

Polecenie config możesz dostosowywać i rozszerzać, określając parametry w opcjonalnym obiekcie {<additional_config_params>}. Na przykład dodanie tego parametru zapobiegnie automatycznemu wysyłaniu odsłony z Google Analytics:

gtag('config', 'TAG_ID', {'send_page_view': false});

Konfigurowanie gromadzenia danych

Aby skonfigurować gromadzenie danych w usłudze Google, dodaj polecenie config z identyfikatorem tagu.

Przykład

Tag Google (GT-XXXXXX) wysyła dane do zdefiniowanych przez Ciebie miejsc docelowych, np. Google Ads i GA4.

Z przykładu poniżej dowiesz się, jak zaktualizować kod, aby wczytać drugi tag Google połączony z miejscem docelowym Floodlight.

Aby wysyłać dane do Floodlight (identyfikator tagu DC-ZZZZZZ), po zainicjowaniu pierwszego tagu Google (identyfikator tagu GT-XXXXXX) dodaj kolejne polecenie config:

<head>
 ...
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXX"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'GT-XXXXXX');
 gtag('config', 'DC-ZZZZZZ');
</script>
</head>

Działanie config w konkretnym produkcie

W zależności od usługi wymienionej w TAG_ID polecenie config może też inicjować określone działanie tej usługi. W niektórych przypadkach polecenie config powoduje np., że tag gtag.js ma zainicjować zdarzenie odsłony.

Więcej informacji o działaniu polecenia config w odniesieniu do poszczególnych usług znajdziesz w dokumentacji danej usługi:

Krok 2. Wyślij dane za pomocą event

Informacje o poleceniu event

Polecenie event umożliwia wysyłanie danych zdarzeń do usług określonych w zasadzie config. Polecenie ma taki format:

gtag('event', 'event_name', {
 'key': 'value',
});

Nazwy zdarzeń i pary klucz-wartość

Zalecane zdarzenia: zalecane zdarzenia to zaimplementowane przez Ciebie zdarzenia, które mają wstępnie zdefiniowane pary klucz-wartość. Zdarzenia te umożliwiają korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania.

Zdarzenia niestandardowe: aby zdefiniować własne zdarzenia i struktury danych, możesz wpisać wartości niestandardowe, aby wysyłać zdarzenia niestandardowe.

Konfigurowanie zdarzeń

Metodę event możesz wywołać w dowolnym miejscu w kodzie po zainicjowaniu tagu Google.

 1. Zdefiniuj zdarzenie. Jeśli korzystasz z zalecanego zdarzenia, pamiętaj, by używać standardowych nazw zdarzeń i wstępnie zdefiniowanych par klucz-wartość.

 2. Określ, kiedy zdarzenie zostanie wywołane, np. czy zostanie wysłane po wczytaniu strony lub po kliknięciu przycisku.

Przykład

Przykład poniżej pokazuje jeden z możliwych sposobów pomiaru liczby subskrypcji newslettera po kliknięciu przycisku przez użytkownika. W tym przykładzie użyto zdarzenia niestandardowego i wysłaliśmy je do usługi Google Analytics 4.

<head>
  ...
  /* 1. Initialize the Google tag and gtag.js library */
  <!-- Google tag (gtag.js) -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
  <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'TAG_ID');
  </script>
</head>

<body>
  <script>
   let date = Date.now();
   /* 2. Define your event. */
   function newsletterSignup() {
    gtag('event', 'newsletter_signup', {
    'time': date,
    });
  }
  </script>
  ...
  /* 3. Trigger your event */
  <button type="submit" onlick="newsletterSignup()">Sign me up!</button>
  ...
</body>

Opcjonalnie: wysyłaj dane z każdym zdarzeniem za pomocą metody set

Polecenie set pozwala zdefiniować parametry, które będą powiązane z każdym kolejnym zdarzeniem na stronie.

Możesz na przykład udostępnić parametry campaign, aby wiele tagów na tej samej stronie miało do nich dostęp.

Polecenie ma taki format:

gtag('set', 'parameterName');

Dalsze kroki

Po skonfigurowaniu usług i zdarzeń Google musisz przejść do podstawowej konfiguracji tagu Google.

Jeśli zarządzasz wieloma usługami i chcesz bardziej szczegółowo zarządzać ich przepływem danych, przeczytaj artykuł Grupowanie i kierowanie danych.