Dokumentacja parametru tagu Google (gtag.js)

W tabeli poniżej znajdziesz informacje o parametrach, które możesz skonfigurować za pomocą polecenia config lub za pomocą polecenia set albo przekazać je poleceniem event.

Więcej informacji o parametrach związanych z usługami znajdziesz w odpowiedniej dokumentacji:

Parametry kontrolne

Parametr Typ wartości Przykładowa wartość Opis
groups ciąg lub tablica ciągów tekstowych 'domyślny,dostawcy' Używana przez polecenie config do przypisania środowiska docelowego do co najmniej 1 grupy.
send_to ciąg lub tablica ciągów tekstowych G-XXXXXX Określa konto lub usługę docelową, które mają otrzymywać dane zdarzenia.
event_callback funkcja function() { form.submit(); } Funkcja wywołania zwrotnego JavaScriptu jest wywoływana po zakończeniu przetwarzania polecenia event.
event_timeout Liczba całkowita 2000 Czas oczekiwania w przypadku elementu event_callback w milisekundach.