ยินดีต้อนรับสู่ Open Spherical Camera API Open Spherical Camera API คือชุดคําสั่งสําหรับกล้องเก็บภาพ 360° มากมายที่เสนอ โดยมี Wi-Fi ในตัว เป้าหมายคือการอนุญาตให้แอปพัฒนาขึ้นมาจาก API นี้บนแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อควบคุมกล้องเก็บภาพ 360° ที่เชื่อมต่อซึ่งใช้งาน API นี้

เอกสาร 2 รายการสําหรับ API ที่เสนอจะพร้อมให้บริการจากลิงก์ทางด้านซ้าย ดังนี้

  1. เปิดคําแนะนําเกี่ยวกับกล้องเก็บภาพ 360° - ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานกล้องเก็บภาพ 360° สําหรับผู้ผลิตกล้องที่มี Wi-Fi ในตัว

  2. ข้อมูลจําเพาะของ Open Spherical Camera API - อธิบายชุดคําสั่งที่แนะนําสําหรับกล้องเก็บภาพ 360° ที่มี Wi-Fi ในตัว