به Open Spherical Camera API خوش آمدید. Open Spherical Camera API مجموعه ای از دستورات پیشنهادی برای انواع دوربین های کروی با وای فای داخلی است. هدف این است که به هر برنامه‌ای که علیه این API در هر پلتفرمی توسعه داده شده است، اجازه می‌دهیم دوربین‌های کروی متصل را که API را پیاده‌سازی می‌کند، کنترل کند.

دو سند برای API پیشنهادی از پیوندهای سمت چپ موجود است:

  1. راهنمای سازنده دوربین کروی باز - راهنمای پیاده سازی API دوربین کروی را به سازندگان دوربین های دارای وای فای داخلی ارائه می دهد.

  2. Open Spherical Camera API Specification - مجموعه دستورات پیشنهادی را برای دوربین های کروی با WiFi داخلی توضیح می دهد.