Nodrošiniet ātru tīmekļa lapu darbību visās ierīcēs

ANALIZĒT
  • Jaunumi
  • Tīmekļa veiktspēja
  • Iesniegt atsauksmes
    Vai jums ir konkrēti, atbildami jautājumi par rīka PageSpeed Insights lietošanu? Uzdodiet jautājumus vietnē Stack Overflow. Lai sniegtu vispārīgas atsauksmes un rosinātu diskusijas, sāciet pavedienu mūsu adresātu sarakstā.
  • Par PageSpeed Insights
    PageSpeed Insights analyzes the content of a web page, then generates suggestions to make that page faster. See PageSpeed Insights documentation and release notes.