Test uživatelského dojmu pro mobilní stránky byl v nástroji PageSpeed Insights přesunut do testu použitelnosti v mobilech, který si můžete vyzkoušet zde.

PageSpeed Insights

PageSpeed Upravte své stránky tak, aby byly rychlé na všech zařízeních.
ANALYZOVAT