Odbudowana wersja Witryn została udostępniona 22 listopada 2016 r. Interfejs Witryny API nie ma dostępu do witryn utworzonych w tej wersji ani ich nie modyfikuje, ale nadal ma dostęp do witryn klasycznych.

Opis

Interfejs Google Data API umożliwia aplikacjom klienckim dostęp do danych Witryn Google i ich modyfikowanie za pomocą plików danych Google Data API. Korzystając z interfejsu API, aplikacje mogą tworzyć i modyfikować treść Witryn Google, przesyłać i pobierać załączniki, sprawdzać historię zmian w Witrynie oraz wyświetlać ostatnią aktywność użytkowników.

Dostępna dokumentacja

Istnieje jedna obsługiwana wersja interfejsu Data Data API. Ta dokumentacja zawiera instrukcje dotyczące każdego z obsługiwanych sposobów korzystania z interfejsu API:

  • Java
  • Python
  • HTTP/XML (protokół)