Biblioteki klienta i przykładowy kod

Biblioteki klienta danych Google ułatwiają pisanie aplikacji klienckich korzystających z interfejsu Sites Data API.

W przypadku każdego języka biblioteka klienta udostępnia narzędzia i warstwę abstrakcji, dzięki czemu możesz tworzyć zapytania i używać danych odpowiedzi bez konieczności ręcznego tworzenia żądań HTTP ani przetwarzania odpowiedzi HTTP. Każda biblioteka klienta zawiera klasy odpowiadające elementom i typom danych używanych przez interfejs API. Biblioteki udostępniają również rozszerzenia określonych usług Google korzystających z interfejsów API danych.

Biblioteki klienta nie są powiązane z konkretną wersją interfejsu API. Biblioteki klienta zapewniają dostęp do wszystkich wersji interfejsu API i umożliwiają określenie wersji, na podstawie której będą tworzone aplikacje. Wersje interfejsu API obsługiwane przez poszczególne biblioteki klienta znajdziesz w tabeli poniżej.

Biblioteki klienta

Najnowsza
biblioteka
Wersje interfejsu API obsługiwane
przez bibliotekę klienta
Dokumenty referencyjne Zasoby
Java Pobierz v1.4 Javadoc,
Python Pobierz v1.4 PyDoc

Przykładowy kod

Te przykładowe programy pokazują, jak używać interfejsu API i bibliotek klienta. Skorzystaj z nich, aby zacząć z niej korzystać.

Samouczki

Artykuły, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę, debugować problemy lub używać ulubionego języka w interfejsach API danych Google.

Powrót do góry