API Reference

Bu API referansı, kaynak türüne göre düzenlenir. Her kaynak türünde bir veya daha fazla veri gösterimi ve bir ya da daha fazla yöntem bulunur.

WebKaynakı

WebResource Resource details için kaynak temsili sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe, https://www.googleapis.com/siteVerification/v1 ile ilişkili URI'ler
sil DELETE  /webResource/id Kullanıcının web sitesi veya alan sahipliğini gösterir.
al GET  /webResource/id Bir web sitesi veya alan için en güncel verileri alır.
getToken POST  /token Kimliği doğrulanmış kullanıcının bir web sitesine veya alana yerleştirmesi için bir doğrulama jetonu alır.
ekle POST  /webResource?verificationMethod=method Bir web sitesinin veya alanın sahipliğini doğrular.

Zorunlu sorgu parametreleri: verificationMethod

list GET  /webResource Kimliği doğrulanmış kullanıcının doğrulanmış web sitelerinin ve alan adlarının listesini alır.
güncelle PUT  /webResource/id Bir web sitesi veya alan için sahip listesinde değişiklik yapar.