WebResource: delete

Yetkilendirme gerekir

Kullanıcının web sitesi veya alan sahipliğini gösterir. Şimdi deneyin.

Sil isteğinde bulunmadan önce, web sitesi veya alan için kimliği doğrulanmış tüm kullanıcı doğrulama jetonlarını kaldırmanız gerekir. delete yöntemi, yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcının belirtilen web sitesi veya alanın sahipliğini birleştirir. Diğer sahipler doğrulanmış olarak kalır.

İstek

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/siteVerification/v1/webResource/id

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
id string Doğrulanmış bir sitenin veya alanın kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamda yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/siteverification

İstek metni

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem HTTP 204 No Content durum kodu ve boş bir yanıt gövdesi döndürür.

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız gezgini deneyin.