WebResource: insert

Yetkilendirme gerekir

Bir web sitesinin veya alanın sahipliğini doğrular. Şimdi deneyin.

insert çağrısı yapmadan önce, kimliği doğrulanmış kullanıcının doğrulama jetonunu web sitesine veya alanına yerleştirin. insert çağrısı yaptığınızda Google'ın Site Doğrulama hizmeti web sitesini veya alanı sorgular ve jetonu arar.

Google, web sitesinde veya alanda kullanıcının jetonunu bulursa siteyi doğrulanmış olarak kaydeder.Kimlik doğrulaması yapılmış kullanıcı da sahiplik yetkisi verebilir. İstek gövdesindeki owners alanında belirttiğiniz tüm e-posta adresleri de doğrulanmış site sahipleri olarak kaydedilir.

verificationMethod sorgu parametresi, Google'ın kontrol etmesi gereken doğrulama jetonu türünü belirtir.verificationMethod değeri, daha önce getToken'a iletilen değerle eşleşmelidir.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/siteVerification/v1/webResource?verificationMethod=method

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Gerekli sorgu parametreleri
verificationMethod string Bir siteyi veya alanı doğrulamak için kullanılan yöntem.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektiriyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/siteverification
https://www.googleapis.com/auth/siteverification.verify_only

İstek metni

İstek gövdesinde bir WebResource kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir WebResource kaynağı döndürür.

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız gezgini deneyin.