WebResource: update

Yetkilendirme gerekir

Bir web sitesi veya alan için sahip listesinde değişiklik yapar. Şimdi deneyin.

Site Doğrulama sistemi, güncellenen kaynakta sağlanan sahip listesiyle eşleşmesi için gerektiğinde sahip ekler veya kaldırır. Güncellenen sahip listesi mevcut sahip listesiyle aynıysa herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Listeden bir sahibi kaldırmadan önce o sahiple ilişkili tüm doğrulama jetonlarının kaldırıldığından emin olun. Aksi takdirde, güncelleme çağrısı yapıldığında HTTP 400 Bad Request hatası ortaya çıkar.

Not: Bu yöntemi, kimliği doğrulanmış kullanıcının site sahipliğini doğrulamak için kullanamazsınız. Bunun yerine delete yöntemini kullanın.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/siteVerification/v1/webResource/id

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
id string Doğrulanmış bir sitenin veya alanın kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamda yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/siteverification

İstek metni

İstek gövdesinde bir WebResource kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde güncellenmiş WebResource kaynağını döndürür.

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız gezgini deneyin.