WebResource: list

Yetkilendirme gerekir

Kimliği doğrulanmış kullanıcının doğrulanmış web sitelerinin ve alan adlarının listesini alır. Şimdi deneyin.

Yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcıya ait siteler döndürülür.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/siteVerification/v1/webResource

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamda yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/siteverification

İstek metni

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "items": [
    webResource Resource
  ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
items[] list Kimliği doğrulanmış kullanıcıya ait sitelerin listesi.

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız gezgini deneyin.