Các bản cập nhật tài liệu mới nhất

Trang này cung cấp thông tin chi tiết mới nhất về những thay đổi chính đối với tài liệu của Trung tâm Google Tìm kiếm.

Tháng 7 năm 2024

Ngày 11 tháng 7

Bổ sung thông tin cụ thể về mức độ ưu tiên của chính sách vận chuyển và chính sách trả lại hàng

Nội dung: Thêm chế độ cài đặt thông tin vận chuyển và trả lại hàng trong Search Console dưới dạng một lựa chọn và bổ sung nội dung về cách áp dụng mức độ ưu tiên trong tài liệu về tổ chứctrang thông tin của người bán.

Lý do: Search Console hiện hỗ trợ chế độ cài đặt thông tin vận chuyển và trả lại hàng, đồng thời chúng tôi muốn làm rõ hơn cách hoạt động của cơ chế ghi đè khi kết hợp nhiều cấu hình.

Ngày 10 tháng 7

Mở rộng số ngôn ngữ được hỗ trợ cho tính năng tính năng dịch kết quả

Nội dung: Cập nhật tài liệu về bản dịch kết quả để bổ sung các ngôn ngữ sau: tiếng Ả Rập, tiếng Gujarati, tiếng Hàn, tiếng Ba Tư, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Urdu, tiếng Việt.

Lý do: Bản dịch kết quả hiện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn.

Ngày 9 tháng 7

Hỗ trợ một loại nguồn kỹ thuật số IPTC mới

Nội dung: Thêm compositeWithTrainedAlgorithmicMedia vào tài liệu về siêu dữ liệu ảnh IPTC.

Lý do: Google hiện có thể trích xuất NewsCode compositeWithTrainedAlgorithmicMedia của IPTC.

Ngày 5 tháng 7

Làm rõ hướng dẫn về URL mảnh

Nội dung: Làm rõ hướng dẫn của chúng tôi về URL mảnh trong Tài liệu về cấu trúc URL.

Lý do: Để giúp bạn dễ dàng tìm được nguyên tắc về URL mảnh, vì trước đây nguyên tắc này chỉ được đề cập trong tài liệu về JavaScript và trang web dành cho thiết bị di động.

Tháng 6 năm 2024

Ngày 21 tháng 6

Làm rõ về mức độ ưu tiên của chính sách trả lại hàng

Nội dung: Trong tài liệu về chính sách trả lại hàng ở cấp tổ chức, chúng tôi làm rõ rằng mã đánh dấu chính sách trả lại hàng ở cấp sản phẩm sẽ được ưu tiên hơn mã đánh dấu chính sách trả lại hàng ở cấp tổ chức. Nếu bạn chọn sử dụng cả hai mã đánh dấu (ở cấp sản phẩm hay tổ chức hay cả hai) và chế độ cài đặt trong Merchant Center, thông tin về chính sách trả lại hàng của Merchant Center sẽ được ưu tiên cho mọi sản phẩm được gửi trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Merchant Center của bạn.

Lý do: Để giải quyết ý kiến phản hồi của người dùng về phương thức ưu tiên đối với chính sách trả lại hàng.

Ngày 20 tháng 6

Đánh dấu danh mục có nhiều mục đối với dữ liệu có cấu trúc Băng chuyền (đang thử nghiệm)

Nội dung: Thêm hướng dẫn về cách đánh dấu các danh mục có nhiều mục cho băng chuyền dữ liệu có cấu trúc (thử nghiệm).

Lý do: Thông qua nút phản hồi, chúng tôi nhận được một câu hỏi về cách triển khai mã đánh dấu cho các danh mục có nhiều mục, chẳng hạn như nội dung được phân trang hoặc cuộn không giới hạn.

Ngày 12 tháng 6

Nội dung: Trong Tài liệu về hreflang, chúng tôi làm rõ rằng các thẻ link biểu thị nhiều phiên bản thay thế của một trang không được kết hợp với nhau trong một thẻ link duy nhất.

Lý do: Khi gỡ lỗi báo cáo mà chủ sở hữu trang web gửi, chúng tôi nhận thấy rằng mình chưa ghi nhận lại điều này trong tài liệu.

Ngày 11 tháng 6

Thêm tính năng hỗ trợ cho chính sách trả lại hàng ở cấp Organization

Nội dung: Thêm tài liệu về cách chỉ định chính sách chung của Organization về việc trả lại hàng cho toàn bộ trang web.

Lý do: Tính năng này giúp bạn dễ dàng xác định và duy trì chính sách trả lại hàng chung cho toàn bộ trang web.

Xoá tài liệu về Hoạt động trong nhà

Nội dung: Xoá tài liệu về dữ liệu có cấu trúc Hoạt động trong nhà.

Lý do: Tính năng Hoạt động trong nhà không còn xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Ngày 4 tháng 6

Xuất bản một nghiên cứu điển hình mới về SEO cho video

Nội dung: Thêm một nghiên cứu điển hình mới về Bí quyết giúp Vidio mang đến cho người dùng Indonesia nhiều video phù hợp hơn tại địa phương thông qua Google Tìm kiếm.

Lý do: Để minh hoạ cách thêm dữ liệu có cấu trúc Video và làm theo các phương pháp hay nhất có thể cải thiện tiềm năng được khám phá của video.

Cập nhật nguyên tắc của Diễn đàn thảo luận

Nội dung: Xác nhận rằng mã đánh dấu SocialMediaPosting cũng được hỗ trợ và cho phép chỉ có hình ảnh hoặc video trong những bình luận không có văn bản.

Lý do: Để phản ánh chính xác hơn về cách hoạt động của quy trình nhập dữ liệu trong các tính năng này và loại bỏ sai số trong báo cáo xác thực.

Giải quyết vấn đề về tên trang web và trang nội bộ

Nội dung: Xoá cảnh báo về vấn đề khiến tên mới của trang web không truyền được đến các trang nội bộ.

Lý do: Vấn đề đã được giải quyết. Xin lưu ý rằng cần có thời gian để Google để thu thập lại dữ liệu và xử lý thông tin mới (kể cả thu thập lại dữ liệu các trang nội bộ của bạn).

Tháng 5 năm 2024

Ngày 23 tháng 5

Thêm epub vào các loại tệp có thể lập chỉ mục

Nội dung: Thêm tệp EPUB vào danh sách các loại tệp có thể lập chỉ mục.

Lý do: Google Tìm kiếm hiện hỗ trợ tệp EPUB.

Ngày 16 tháng 5

Ra mắt trình thu thập thông tin GoogleOther-ImageGoogleOther-Video

Nội dung: Thêm hai trình thu thập thông tin mới, GoogleOther-ImageGoogleOther-Video, là các phiên bản của GoogleOther được tối ưu hoá để tìm nạp các byte tương ứng với hình ảnh và video. Đồng thời, chúng tôi cũng đã cập nhật danh sách chuỗi tác nhân người dùng của GoogleOther để phản ánh chính xác hơn các phiên bản tác nhân người dùng hoạt động nhiều nhất.

Lý do: Các trình thu thập dữ liệu mới được ra mắt để hỗ trợ tốt hơn cho việc thu thập dữ liệu nhị phân có thể dùng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Ngày 14 tháng 5

Ra mắt thông tin tổng quan do AI tạo trong tài liệu

Nội dung: Thêm một trang riêng cho Thông tin tổng quan do AI tạo và trang web của bạn, đồng thời cập nhật các trang hiện tại về thẻ meta robots cũng như gói thuê bao và nội dung có tường phí tương ứng.

Lý do: Thông tin tổng quan do AI tạo trong Tìm kiếm sẽ thay thế Trải nghiệm tìm kiếm tạo sinh.

Ngày 1 tháng 5

Điều chỉnh cấu trúc tài liệu về dữ liệu có cấu trúc Product

Nội dung: Sắp xếp lại tài liệu về dữ liệu có cấu trúc Product thành ba trang: giới thiệu về mã đánh dấu sản phẩm, đoạn trích về sản phẩm, và trang thông tin người bán. Thêm một phần mới về việc quyết định mã đánh dấu sẽ sử dụng.

Lý do: Cấu trúc thẻ trước đây khó di chuyển và khó tìm thấy tài sản bạn đang tìm kiếm.

Tháng 4 năm 2024

Ngày 26 tháng 4

Những cải tiến đối với tài liệu gỡ lỗi về việc giảm lưu lượng truy cập

Nội dung: Mở rộng tác động của bản cập nhật thuật toán và cách xác định bản cập nhật thuật toán. Đơn giản hoá mục về chính sách và hình phạt thủ công thành các vấn đề liên quan đến nội dung rác.

Lý do: Để giúp chủ sở hữu trang web xác định nguyên nhân khiến lưu lượng truy cập giảm.

Ngày 25 tháng 4

Xuất thêm một dải Địa chỉ IP trong trình tìm nạp của Google

Nội dung :Đã thêm danh sách Địa chỉ IP bổ sung đối với trình tìm nạp do các sản phẩm của Google kiểm soát, thay vì một dự án Apps Script do người dùng kiểm soát chẳng hạn. Danh sách mới – user-triggered-fetchers-google.json, chứa những dải IP đã được sử dụng trong một thời gian dài.

Lý do: Về mặt kỹ thuật, bạn đã có thể xuất dải này.

Xoá biến thể iOS của AdsBot Mobile Web

Nội dung: Xoá biến thể iOS của AdsBot Mobile Web khỏi danh sách trình thu thập dữ liệu của Google.

Lý do: Đơn giản hoá việc bảo trì AdsBot.

Ngày 24 tháng 4

Thêm định nghĩa cho giá trị thuộc tính rel trong biểu tượng trang web

Nội dung: Thêm định nghĩa cho từng giá trị thuộc tính rel được hỗ trợ trong tài liệu về biểu tượng trang web.

Lý do: Chúng tôi nhận được câu hỏi về giá trị nên sử dụng cho một biểu tượng trang web và liệu có sự khác biệt nào giữa những giá trị này hay không.

Ngày 17 tháng 4

Nội dung: Xoá hướng dẫn về băng chuyền video khỏi tài liệu về dữ liệu có cấu trúc Video.

Lý do: Ban đầu thì chúng tôi kiểm thử mã đánh dấu băng chuyền video với một nhóm chủ sở hữu trang web, nhưng sau cùng thì chúng tôi nhận thấy mã đánh dấu này không hữu ích cho hệ sinh thái trên quy mô lớn. Bạn có thể giữ lại mã đánh dấu này trên trang web để các công cụ tìm kiếm và các hệ thống khác có thể hiểu rõ hơn về trang web của bạn.

Ngày 16 tháng 4

Làm rõ nguồn trích xuất hình ảnh

Nội dung: Làm rõ rằng hình ảnh chỉ được trích xuất từ thuộc tính src của thẻ img.

Lý do: Mặc dù đây không phải là một thay đổi mới, nhưng thỉnh thoảng thì chúng tôi lại nhận được câu hỏi về việc Google Tìm kiếm có thể trích xuất hình ảnh từ phần tử HTML nào.

Ngày 11 tháng 4

Làm rõ về tính năng băng chuyền (phiên bản thử nghiệm)

Nội dung: Làm rõ rằng tính năng băng chuyền (phiên bản thử nghiệm) chỉ dành cho trang web sở hữu trang tóm tắt có liên kết đến những trang chi tiết khác trên trang web này. Mã đánh dấu phải nằm trên trang tóm tắt, đồng thời bạn không cần phải thêm mã đánh dấu vào các trang chi tiết để đủ điều kiện sử dụng tính năng này.

Lý do: Dựa trên ý kiến phản hồi và câu hỏi mà bạn đã gửi, chúng tôi đã bổ sung hướng dẫn chính xác hơn về những trường hợp sử dụng được hỗ trợ và những trang mà bạn cần thêm mã đánh dấu. Đây chỉ là nội dung cập nhật tài liệu; ngoài ra, không có thay đổi đáng kể nào về tiêu chí hoặc yêu cầu cho tính năng.

Tháng 3 năm 2024

Ngày 28 tháng 3

Làm rõ về thông tin chúng tôi đã nhập trong nhật ký thay đổi liên quan đến việc cung cấp tính năng Web Stories

Nội dung: Làm rõ về thông tin chúng tôi đã nhập trong nhật ký thay đổi ngày 8 tháng 2 liên quan đến việc cung cấp tính năng Web Stories trong Google Hình ảnh.

Lý do: Web Stories tiếp tục xuất hiện trong Google Hình ảnh, cũng giống như những nội dung khác trên web có thể xuất hiện, nhưng Web Stories sẽ không còn xuất hiện cùng biểu tượng Web Stories trong Google Hình ảnh nữa. Ngoài ra, một lỗi khiến Search Console chặn tính năng báo cáo của Search Console đối với những URL này trong Google Hình ảnh hiện đã được khắc phục.

Ngày 25 tháng 3

Đã thêm mô hình 3D cho sản phẩm

Nội dung: Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ mới cho mã đánh dấu 3DModel đối với trang thông tin của người bán trong tài liệu về dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm.

Lý do: Đôi khi, mô hình 3D sẽ xuất hiện trên các trang có nhiều sản phẩm và không được kết nối rõ ràng với bất cứ sản phẩm nào trong số đó. Mã đánh dấu này cho phép chủ sở hữu trang web liên kết một mô hình 3D với một sản phẩm cụ thể.

Ngày 12 tháng 3

Làm rõ nội dung đề cập đến trải nghiệm trên trang và Core Web Vitals

Nội dung: Làm rõ cách chúng tôi đề cập đến trải nghiệm trên trang và Core Web Vitals trong tài liệu của chúng tôi về trải nghiệm trên trang, cơ chế trao đổi có chữ kýphân trang thương mại điện tử. Ngoài ra, chúng tôi cũng cập nhật để phản ánh việc INP (lượt tương tác đến nội dung hiển thị tiếp theo) nay là một Core Web Vital.

Lý do: INP thay thế FID làm một Core Web Vital.

Ngày 6 tháng 3

Xoá tài liệu về công thức nấu ăn

Nội dung: Xoá công thức nấu ăn có hướng dẫn khỏi tài liệu về dữ liệu có cấu trúc cho công thức nấu ăn.

Lý do: Vì tính năng này của Trợ lý Google đã bị xoá, nên chúng tôi sẽ cập nhật tài liệu về mã đánh dấu công thức nấu ăn để phản ánh thay đổi đó. Chủ sở hữu trang web không cần thay đổi gì; tất cả thuộc tính tiếp tục được đề xuất sử dụng cho Google Tìm kiếm.

Ngày 5 tháng 3

Chính sách mới về nội dung rác

Chúng tôi đã bổ sung 3 chính sách mới về nội dung rác: hành vi lợi dụng miền đã hết hạn, vi phạm về nội dung trên quy mô lớnhành vi lợi dụng danh tiếng của trang web. Chúng tôi cũng đã thêm phần Câu hỏi thường gặp mới về nội dung hữu ích. Hãy tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi để biết thêm thông tin về nội dung thay đổi và lý do thay đổi.

Phiên bản Chrome chung dành cho Google StoreBot

Nội dung: Cập nhật tác nhân người dùng Google StoreBot (trong phần Tổng quan về các trình thu thập dữ liệu của Google) để sử dụng một phiên bản phần giữ chỗ của Chrome. Nếu bạn mã hoá cứng giá trị cũ trong mã, hãy cập nhật giá trị đó để bỏ qua phiên bản này.

Lý do: Để giúp nhóm Google Mua sắm duy trì trình thu thập thông tin StoreBot dễ dàng hơn.

Tháng 2 năm 2024

Ngày 29 tháng 2

Nội dung: Thêm tài liệu về băng chuyền dữ liệu có cấu trúc (thử nghiệm).

Lý do: Để giúp chủ sở hữu trang web dễ dàng hơn trong việc thêm mã đánh dấu băng chuyền đối với các kiểu truy vấn mới (chẳng hạn như truy vấn về du lịch, địa phương và mua sắm).

Thêm thông tin về việc chọn không hiển thị cho các thực thể địa điểm tại mục Thông tin chi tiết về trang

Nội dung: Thêm thông tin về cách chủ sở hữu trang web có thể chọn không hiển thị trong tính năng Thực thể địa điểm tại mục Thông tin chi tiết về trang.

Lý do: Để giúp chủ sở hữu trang web dễ dàng hơn trong việc kiểm soát cách nội dung của họ xuất hiện trên Google.

Ngày 20 tháng 2

Thêm tính năng hỗ trợ cho các biến thể sản phẩm

Nội dung: Thêm tài liệu mới về dữ liệu có cấu trúc cho biến thể sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi cũng thêm một thuộc tính isVariantOf mới vào tài liệu về dữ liệu có cấu trúc cho sản phẩm và làm rõ rằng Google hỗ trợ các biến thể sản phẩm có URL riêng biệt.

Lý do: Để hỗ trợ hiệu quả hơn cho những trường hợp liên quan đến biến thể sản phẩm cho trang web thương mại điện tử. Vì biến thể sản phẩm có thể là một khái niệm phức tạp và quan trọng đối với các trang web thương mại điện tử (đặc biệt là đối với những danh mục như quần áo và đồ điện tử), nên chúng tôi sẽ cung cấp thêm ví dụ và hướng dẫn về cách thêm dữ liệu có cấu trúc cho biến thể sản phẩm.

Làm rõ về mã đánh dấu phí trả lại hàng đối với các sản phẩm

Nội dung: Làm rõ trường hợp sử dụng FreeReturn so với ReturnShippingFees khi là giá trị cho returnFees khi sản phẩm được trả lại trong tài liệu về dữ liệu có cấu trúc cho sản phẩm

Lý do: Để hỗ trợ hiệu quả hơn cho những trường hợp chi tiết hơn về phí vận chuyển và trả lại hàng.

Ngày 15 tháng 2

Làm rõ về việc trích xuất chú thích rel="canonical"

Nội dung: Làm rõ việc các chú thích rel="canonical" chứa một số thuộc tính nhất định không được dùng cho việc chuẩn hoá.

Lý do: Các chú thích rel="canonical" giúp Google xác định xem URL nào trong một nhóm trang trùng lặp là URL chính tắc. Việc thêm một số thuộc tính nhất định vào phần tử link sẽ thay đổi ý nghĩa của chú thích để biểu thị một phiên bản ngôn ngữ hoặc thiết bị khác. Đây chỉ là thay đổi về tài liệu; Google luôn bỏ qua các chú thích rel="canonical" này khi chỉ định phiên bản chính tắc.

Ngày 9 tháng 2

Làm rõ về việc sử dụng dấu cách trong SKU sản phẩm

Nội dung: Làm rõ những ký tự được phép sử dụng trong SKU sản phẩm trong tài liệu về dữ liệu có cấu trúc cho Sản phẩm.

Lý do: Để giải thích rõ hơn lý do khiến giá trị sku có thể không hợp lệ trong công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.

Làm mới tài liệu về việc xoá hình ảnh

Nội dung: Trong nỗ lực không ngừng nhằm đảm bảo tính chính xác cho tài liệu của mình, chúng tôi đã cập nhật tài liệu về việc xoá hình ảnh sao cho chính xác hơn, đồng thời giải quyết một số ý kiến phản hồi về tài liệu của chúng tôi.

Lý do: Chúng tôi xem xét và định kỳ làm mới tài liệu của mình (nếu cần). Bản cập nhật này thuộc quá trình đó.

Ngày 8 tháng 2

Cập nhật phạm vi cung cấp Web Stories

Nội dung: Cập nhật phạm vi cung cấp tính năng của Web Stories.

Lý do: Để đảm bảo tài liệu của chúng tôi phù hợp với cách tính năng này xuất hiện trên Google Tìm kiếm. Web Stories không còn xuất hiện kèm theo biểu tượng trong Google Hình ảnh nữa, và chế độ xem lưới nay trở thành chế độ xem băng chuyền trong kết quả của Tìm kiếm.

Cập nhật nội dung mô tả mã sản phẩm Google-Extended

Nội dung: Khi đổi tên Bard thành Ứng dụng Gemini, chúng tôi đã làm rõ việc Ứng dụng Gemini chịu ảnh hưởng của Google-Extended, và dựa trên ý kiến phản hồi của nhà xuất bản, chúng tôi đã làm rõ việc Google-Extended không ảnh hưởng đến Google Tìm kiếm.

Ngày 7 tháng 2

Cập nhật tần suất thu thập dữ liệu đối với mục tiêu của Quảng cáo tìm kiếm động

Nội dung: Cập nhật tần suất thu thập dữ liệu đối với các mục tiêu Quảng cáo tìm kiếm động trong hướng dẫn quản lý hạn mức thu thập dữ liệu.

Lý do: Để giảm áp lực trên các trang web, giờ đây, tần suất thu thập dữ liệu của Quảng cáo tìm kiếm động sẽ giảm đi, 21 ngày thay vì 14 ngày.

Ngày 6 tháng 2

Xem xét lại tài liệu về JavaScript

Nội dung: Xem lại hướng dẫn của chúng tôi về Kiến thức cơ bản về SEO cho JavaScript, khắc phục các vấn đề về JavaScript liên quan đến Tìm kiếmnội dung tải từng phần để xoá thông tin lỗi thời hoặc không cần thiết. Chúng tôi đã cập nhật tài liệu về cơ chế kết xuất động để làm rõ đó là một giải pháp không được dùng nữa.

Lý do: Ý kiến phản hồi của các bạn cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi có cơ hội cải thiện và làm rõ một số khía cạnh. Một vài tính năng, chẳng hạn như kết xuất động, đã phát triển trong vài năm qua và tài liệu của chúng tôi giờ đây phản ánh những điểm mới này.

Ngày 5 tháng 2

Một nghiên cứu điển hình mới

Nội dung: Thêm một nghiên cứu điển hình mới về Cách Wix tạo ra giá trị cho người dùng của họ bằng cách tích hợp các API của Google.

Lý do: Để giải thích cách một nền tảng CMS có thể trực tiếp tích hợp các API của Google vào giao diện người dùng của họ và tác động của việc đó đối với người dùng.

Ngày 2 tháng 2

Cải tiến Cẩm nang SEO

Cẩm nang SEO đã được làm mới: chúng tôi đã loại bỏ nội dung lỗi thời, tinh giản và đơn giản hoá các phần khác, đồng thời bổ sung một số mục. Hãy tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi để hiểu rõ hơn về những thay đổi và lý do chúng tôi thay đổi.

Tháng 1 năm 2024

Ngày 25 tháng 1

Làm mới tài liệu về Googlebot

Nội dung: Trong nỗ lực không ngừng nhằm đảm bảo tính chính xác cho tài liệu của chúng tôi, chúng tôi đã cập nhật tài liệu về Googlebot để trình bày chính xác hơn. Ngoài ra, không có thay đổi nào cần bạn hành động liên quan đến tài liệu này.

Lý do: Chúng tôi xem xét và định kỳ làm mới tài liệu của mình (nếu cần). Bản cập nhật này thuộc quá trình đó.

Ngày 10 tháng 1

Văn bản liên kết dễ tiếp cận hơn

Nội dung: Trong nỗ lực không ngừng nhằm làm cho tài liệu của mình dễ tiếp cận hơn, chúng tôi đã cập nhật nhiều văn bản liên kết để mô tả rõ hơn về trang đích.

Lý do: Tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt của trình đọc màn hình, người dùng có thể chuyển từ đường liên kết sang đường liên kết trên một trang. Do đó, mỗi văn bản liên kết trên một trang đều phải mang tính mô tả, ngay cả khi không có bối cảnh xung quanh.

Ngày 9 tháng 1

Chuyển đổi các tham chiếu @id để sử dụng hashtag

Nội dung: Chuyển đổi tất cả ví dụ về mã dữ liệu có cấu trúc có sử dụng tham chiếu @id trong trang để sử dụng hashtag. Ví dụ: ví dụ về các đoạn video trong tài liệu về công thức nấu ăn của chúng tôi.

Lý do: Sử dụng hashtag là một phương pháp hay nhất về giản đồ để làm cho mã nhận dạng nút trong trang có thể phân giải được trong RDF. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn các ví dụ của mình tuân theo các phương pháp hay nhất. Tuy nhiên, nếu vẫn đang sử dụng mã nhận dạng trên trang, thì bạn không cần thay đổi các mã nhận dạng hiện tại.

Thêm tính năng hỗ trợ cho suggestedAge vào Product

Nội dung: Thêm tính năng hỗ trợ cho thuộc tính suggestedAge để làm phương án thay thế cho suggestedMaxAgesuggestedMinAge. Làm rõ danh sách các giá trị có thể sử dụng cho độ tuổi trong tài liệu về dữ liệu có cấu trúc Sản phẩm.

Lý do: Chúng tôi muốn giúp người dùng dễ dàng và linh hoạt hơn trong việc chỉ định độ tuổi đối với một sản phẩm. Ngoài ra, cách dùng từ trước đây rất khó hiểu và không phù hợp với tài liệu về độ tuổi sử dụng sản phẩm trong Merchant Center.

Ngày 5 tháng 1

Làm rõ nguồn chính của đoạn trích

Nội dung: Làm rõ trong tài liệu về đoạn trích của chúng tôi rằng nguồn chính của đoạn trích chính là nội dung trên trang.

Lý do: Cách dùng từ trước đó đã ngụ ý không chính xác rằng dữ liệu có cấu trúc và phần tử HTML mô tả meta là các nguồn chính cho đoạn trích.

2023

Tháng 12 năm 2023

Tháng 11 năm 2023

Tháng 10 năm 2023

Tháng 9 năm 2023

Tháng 8 năm 2023

Tháng 7 năm 2022

Tháng 6 năm 2023

Tháng 5 năm 2023

Tháng 4 năm 2023

Tháng 3 năm 2023

Tháng 2 năm 2023

Tháng 1 năm 2023

2022

Tháng 12 năm 2022

Tháng 11 năm 2022

Tháng 10 năm 2022

Tháng 9 năm 2022

Tháng 8 năm 2022

Tháng 7 năm 2022

 • Ngày 19 tháng 7: Chuẩn hoá cách chúng tôi đề cập đến tiêu đề và văn bản tiêu đề trên trang. Trước đây, chúng tôi sử dụng từ dòng tiêu đề ("headline") nhưng việc này có thể dễ nhầm lẫn trong các ngôn ngữ khác.
 • Ngày 13 tháng 7: Cập nhật chuỗi tác nhân người dùng cho Web AdsBot Mobile. Nếu bạn mã hoá cứng giá trị cũ trong mã, hãy cập nhật chuỗi này để tránh lỗi có thể xảy ra.
 • Ngày 7 tháng 7: Thêm một trang mới cho nội dung cập nhật về thứ hạng trên Google Tìm kiếm. Đây không phải thông tin mới mà chỉ là danh sách tổng hợp nội dung chúng tôi từng xác nhận trên blog của chúng tôi hoặc trên Twitter.
 • Ngày 6 tháng 7: Sắp xếp lại cấu trúc điều hướng để dựa trên chủ đề thay vì cấp độ. Xoá những hướng dẫn trùng lặp dành cho người dùng ở cấp độ cơ bản hoặc mới làm quen vì những tài liệu này trùng lặp với hướng dẫn đã được giải thích trong Cẩm nang SEO.
 • Ngày 4 tháng 7: Làm rõ việc bạn phải thêm 3 khoá học thì mới đủ điều kiện áp dụng kết quả nhiều định dạng Course. Đây không phải yêu cầu mới, nhưng trước đây chỉ được ghi nhận trong tài liệu về Băng chuyền.

Tháng 6 năm 2022

Tháng 5 năm 2022

 • Ngày 31 tháng 5: Xoá tài liệu về dữ liệu có cấu trúc Đào tạo nghề. Ban đầu, chúng tôi thử nghiệm mã đánh dấu này trên một nhóm chủ sở hữu trang web. Nhưng cuối cùng, chúng tôi nhận thấy mã đánh dấu này không hữu ích đối với hệ sinh thái ở quy mô lớn. Thay đổi này không ảnh hưởng đến bất kỳ tính năng nào khác có thể sử dụng mã đánh dấu Đào tạo nghề. Bạn có thể để lại mã đánh dấu này trên trang web của mình để các công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về trang web của bạn.
 • Ngày 22 tháng 5: Thêm nguyên tắc về độ trong suốt cho hình thu nhỏ video. Bạn phải đảm bảo rằng ít nhất 80% pixel trong hình thu nhỏ có ít hoặc không có độ trong suốt thì mới có thể bật tính năng lập chỉ mục video.

Tháng 4 năm 2022

Tháng 3 năm 2022

Tháng 2 năm 2022

Tháng 1 năm 2022

2021

Tháng 12 năm 2021

Tháng 11 năm 2021

Tháng 10 năm 2021

 • Ngày 28 tháng 10: Xoá các trường dữ liệu có cấu trúc sau đây khỏi tài liệu vì Google Tìm kiếm không sử dụng đến và công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng cũng không gắn cờ cảnh báo cho những trường này nữa:
  • HowTo: description.
  • QAPage: mainEntity.suggestedAnswer.author, mainEntity.dateCreated, mainEntity.suggestedAnswer.dateCreated, mainEntity.acceptedAnswer.author, mainEntity.acceptedAnswer.dateCreatedmainEntity.author .
  • SpecialAnnouncement: provider, audience, serviceType, addresscategory.
 • Ngày 15 tháng 10: Thêm một yêu cầu về việc trường author.name trong Đoạn trích thông tin đánh giá phải có dưới 100 ký tự thì mới đủ điều kiện sử dụng trong các tính năng trên Tìm kiếm.
 • Ngày 13 tháng 10: Làm rõ việc VideoGame không phải là một loại nút hợp lệ cho Ứng dụng phần mềm. Để đảm bảo rằng Ứng dụng phần mềm của bạn vẫn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng, hãy nhập đồng thời loại VideoGame với một loại khác được hỗ trợ.
 • Ngày 8 tháng 10: Cập nhật tài liệu của chúng tôi về tiêu đề và đoạn trích trong kết quả của Google Tìm kiếm. Hiện tại, có hai tài liệu riêng giải thích từng tính năng trong số các tính năng sau của kết quả tìm kiếm:

Tháng 9 năm 2021

Tháng 8 năm 2021

Tháng 7 năm 2021

 • Ngày 30 tháng 7: Bổ sung nguyên tắc về chất lượng, nội dung và kỹ thuật vào nguyên tắc đối với Trình giải toán, đồng thời xoá hướng dẫn về mã đánh dấu trang lời giải để chủ sở hữu trang web dễ dàng đưa trang web giải toán của mình lên Tìm kiếm. Bạn có thể xoá mọi mã đánh dấu trang lời giải hiện có.
 • Ngày 29 tháng 7: Bổ sung một nghiên cứu điển hình mới về cách MX Player tăng lưu lượng không phải trả tiền lên 3 lần nhờ việc tối ưu hoá sự hiện diện của video trên Google.
 • Ngày 28 tháng 7:
  • Xoá hướng dẫn về việc lưu trữ nhiều thông tin xác minh tính xác thực trên mỗi trang. Để đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng cho nội dung xác minh tính xác thực, mỗi trang chỉ được phép có một phần tử ClaimReview.
  • Bổ sung thông tin chi tiết về khoảng thời gian lưu vào bộ nhớ đệm của cơ chế trao đổi có chữ ký.
 • Ngày 26 tháng 7: Bổ sung một yêu cầu về việc các trường priceRange trong định dạng Doanh nghiệp địa phương chỉ được chứa dưới 100 ký tự để có thể dùng được các tính năng của Tìm kiếm.
 • Ngày 22 tháng 7:
  • Bổ sung một số trường hợp sử dụng minh hoạ về nội dung ẩn trên trang vào nguyên tắc về Câu hỏi thường gặp. Người dùng phải truy cập được câu trả lời trên trang. Thao tác nhấp vào một phần có thể mở rộng để xem câu trả lời là một trường hợp sử dụng hợp lệ.
  • Xoá thuộc tính @id khỏi tài liệu về Doanh nghiệp địa phương. Chỉ riêng thuộc tính url đã là một giá trị nhận dạng đủ để hiểu được doanh nghiệp địa phương.
 • Ngày 21 tháng 7: Thêm một tập hợp tài liệu mới về các toán tử tìm kiếm của Google.
 • Ngày 13 tháng 7: Thêm một nguyên tắc biên tập mới vào tài liệu về JobPosting. Thêm một thuộc tính mới, không bắt buộc cho directApply.

Tháng 6 năm 2021

Tháng 5 năm 2021

Tháng 4 năm 2021

Tháng 3 năm 2021

 • Ngày 29 tháng 3: Xoá biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm đối với tính năng Khoảnh khắc chính. Tính năng này vẫn trong quá trình phát triển với một nhóm nhà cung cấp chọn lọc, nhưng chương trình không còn nhận yêu cầu tham gia nữa.
 • Ngày 25 tháng 3: Thêm tài liệu mới về dữ liệu có cấu trúc cho bài tập thực hànhtrình giải toán.
 • Ngày 24 tháng 3:
 • Ngày 17 tháng 3: Cập nhật các phương pháp hay nhất về video để nhấn mạnh các nguyên tắc quan trọng một cách rõ ràng hơn. Xoá nội dung trùng lặp và cập nhật ảnh chụp màn hình.
 • Ngày 16 tháng 3: Dựa trên ý kiến phản hồi của người dùng, chúng tôi đã thêm nhiều ví dụ hơn cho lệnh meta robots max-snippet, đồng thời chỉ rõ hành vi mặc định của Google đối với từng thẻ khi thẻ đó bị bỏ qua.
 • Ngày 11 tháng 3: Thêm các thuộc tính beta mới vào tài liệu về dữ liệu có cấu trúc JobPosting. Có thể bạn chưa thấy ngay tác dụng hay có trang nào xuất hiện trong Google Tìm kiếm vì chúng tôi vẫn đang phát triển cách thức sử dụng thông tin này.
  • educationRequirements.credentialCategory
  • experienceRequirements
  • experienceRequirements.monthsOfExperience
  • experienceInPlaceOfEducation
 • Ngày 8 tháng 3: Thêm giá trị JP_E-CODE làm một giá trị được chấp nhận cho thuộc tính PropertyValue trong tài liệu về Book.
 • Ngày 1 tháng 3: Xoá hướng dẫn về việc gửi sơ đồ trang web trên Google Sites trong phần hướng dẫn về sơ đồ trang web. Google Sites không còn tạo sơ đồ trang web cho các trang web nữa.

Tháng 2 năm 2021

 • Ngày 8 tháng 2: Xoá trang về việc tham gia Chương trình sử dụng sớm tính năng 3D và AR. Tính năng này vẫn trong quá trình phát triển với một nhóm nhà cung cấp chọn lọc, nhưng chương trình không còn nhận yêu cầu tham gia nữa.
 • Ngày 2 tháng 2: Xoá tài liệu về kết quả tìm kiếm bằng nhiều ngôn ngữ. Trang này dành riêng để triển khai một phương pháp thử nghiệm trên một nhóm nhỏ các nhà cung cấp và chúng tôi xoá trang này vì không cần đến nữa.

Tháng 1 năm 2021

2020

Tháng 12 năm 2020

Tháng 11 năm 2020

Tháng 10 năm 2020

Tháng 9 năm 2020

Tháng 8 năm 2020

Tháng 7 năm 2020

 • Ngày 24 tháng 7: Thêm các tập mới vào trang podcast Search Off the Record.
 • Ngày 23 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm cách hiển thị nhiều bài xác minh tính xác thực cho một trang và có thể bạn sẽ chưa thấy được ngay một kết quả nhiều định dạng chứa nhiều bài viết xác minh tính xác thực trong Google Tìm kiếm.
 • Ngày 21 tháng 7: Thêm một thuộc tính mới, không bắt buộc vào tài liệu về Tập dữ liệu (measurementTechnique) và làm rõ rằng thuộc tính name cho các tập dữ liệu riêng biệt phải khác nhau.
 • Ngày 20 tháng 7: Thêm thuộc tính reviewCount vào tài liệu về EmployerAggregateRating để phù hợp với các yêu cầu hiện có trong công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Bạn bắt buộc phải sử dụng reviewCount hoặc ratingCount.
 • Ngày 16 tháng 7:
 • Ngày 8 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn hiểu được khi bạn chỉ định nhiều mục trên một trang bằng dữ liệu có cấu trúc, cho dù bạn lồng ghép các mục với nhau hay chỉ định riêng từng mục.
 • Ngày 1 tháng 7: Làm rõ nguyên tắc về biểu trưng AMP trong tài liệu về Article để cho thấy rằng biểu trưng có thể ở bất kỳ định dạng nào được Google Hình ảnh hỗ trợ.

Tháng 6 năm 2020

Tháng 5 năm 2020

Tháng 4 năm 2020

Tháng 3 năm 2020