Dönüşümlerle İlgili Verileri Yükleme

Müşteriler reklamverenin web sitesinde önceden tanımlanmış bir işlemi (ör. bir öğe satın alma veya daha fazla bilgi isteme) tamamladığında Search Ads 360 bir dönüşüm bildirir.

Bazı reklamverenlerin dönüşümleri çevrimiçi başlar ve çevrimdışı biter. Örneğin, bir tüketici, alışverişle ilgili internette araştırma başlatır, reklamı tıklar ve daha sonra satın alma işlemini tamamlamak için bir çağrı merkezine telefon eder. Tüketici, akıllı telefonunda bir reklamdaki "hemen arayın" düğmesine dokunup bir ürünü telefon üzerinden de satın alabilir. Search Ads 360 bu dönüşümün online kısmıyla ilgili verilere otomatik olarak sahip olur. Raporları geliştirmek, otomatik kurallarda kullanmak veya bir teklif stratejisinde optimizasyon yapmak için çevrimdışı kısımla ilgili verileri sağlamak isterseniz bu verileri Search Ads 360'a yükleyebilirsiniz.

Bazı durumlarda, mevcut bir dönüşümün değerini değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin, bir dönüşüm değerini, internetten satın alma işleminden sonra uygulanan indirimleri (ör. postayla indirim), yeniden stoklama ücretiyle gerçekleşen iadeleri veya satın alma işleminden sonra uygulanan kredileri hesaba katacak şekilde düzenleyebilirsiniz.

İstemci uygulamanızı İlk Uygulamam'da açıklandığı şekilde oluşturduktan sonra (dönüşüm hizmetini etkinleştirme dahil) Search Ads 360 API'ye dönüşümle ilgili aşağıdaki istekleri gönderebilirsiniz:

Al

Belirttiğiniz ölçütlerle eşleşen dönüşümleri döndürür.

Ekle

Yeni dönüşümler ekler.

Güncelle

Mevcut dönüşümlerde değişiklik yapar.

Senkronize İstekler

Tüm dönüşüm istekleri eşzamanlıdır. Tek bir istemcide paralel eşzamanlı isteklerde bulunabilirsiniz (projenizin sınırına kadar).

Search Ads 360 Kimlikleri ve Dönüşümleri

Dönüşümlerin belirli bir kampanya, reklam, anahtar kelime ve isteğe bağlı olarak bir ziyaretle ilişkilendirilmesi gerektiğinden, her dönüşüm bir reklamın, anahtar kelimenin ve kampanyanın Search Ads 360 kimliği ile Search Ads 360 hiyerarşisindeki üst nesnelerin kimliklerini belirtir. Bir dönüşüm aldığınızda, eklediğinizde veya güncellediğinizde, istekte bu kimliklerin çoğunu belirtmeniz gerekir.

Search Ads 360 kimliklerini edinme

Bu kimlikleri bulmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Reklamveren, arama motoru hesapları, kampanyalar, reklam grupları, anahtar kelimeler ve reklamlara ilişkin kimlikleri içeren bir raporu indirmek için Search Ads 360 kullanıcı arayüzünü kullanın.

  • Açılış sayfası URL'lerinize CampaignID ve TrackerID gibi Search Ads 360 makroları ekleyin. Bir müşteri bir reklamı tıkladığında her bir makro Search Ads 360'a, kimliğini reklamverenin açılış sayfasına URL parametresi olarak aktarması talimatını verir. Bu kimlikleri reklamverenin web günlüklerinden alabilir ve Conversion isteklerinizde kullanabilirsiniz.

    Search Ads 360, anahtar kelime kimliklerini bir açılış sayfasına göndermek için birkaç farklı makro sağlar. Dönüşümleri bir anahtar kelimeyle ilişkilendirmek için TrackerID makrosunu açılış sayfası URL'lerine eklemeniz gerekir.

Tıklama Kimlikleri

Tıklama kimliği bir reklamdaki tıklamayı izler ve Search Ads 360 nesneleri için kimlik hiyerarşisinin tamamını sağlamak yerine, bir dönüşümü belirli bir ziyaretle ilişkilendirmek için bunu kullanabilirsiniz. Search Ads 360, uygun anahtar kelimeyi ve reklamı bulup ilişkilendirmek için tıklama kimliğini kullanır.

Tıklama kimlikleri büyük/küçük harfe duyarlıdır. Bu nedenle, web günlüklerinizin ve izleme yazılımınızın tıklama kimliğinin büyük/küçük harf kullanımını değiştirmediğinden emin olun.

Tıklama Kimliği Oluşturma

Tıklama kimliğini Search Ads 360 veya Google Ads oluşturur.

Bir Google Ads hesabında otomatik etiketleme etkinse bir reklam gösterildiğinde Google Ads bir tıklama kimliği oluşturur. Sonuç olarak, bir kullanıcı belirli bir reklam gösterimini birden çok kez tıklarsa bu tıklamalar yalnızca tek bir tıklama kimliğiyle ilişkilendirilir. Tam olarak aynı gösterimle ilgili açılış sayfası ziyaretleri, aynı tıklama kimliğini paylaşır.

Dönüşüm API'si hizmetini etkinleştirirseniz Search Ads 360, bir tıklama kimliği oluşturabilir. Bir tıklama Google Ads'den yönlendirilmişse ve Google Ads, zaten bir tıklama kimliği oluşturmuşsa Search Ads 360, yeni bir tıklama kimliği oluşturmak yerine Google Ads kimliğini kullanır. Tıklama, desteklenen başka bir motor türünden yönlendirilmişse Search Ads 360, kimliği oluşturur.

Tıklama Kimliği Parametreleri

Her tıklama kimliği iki parametreden oluşur. Örneğin:

gclid=CJjsqefUkAJSHDJ_gPdDiEAAA&gclsrc=ds

gclid parametresi, tıklama için büyük/küçük harfe duyarlı bir kimlik içerir. Search Ads 360, oluşturulan her tıklama kimliğinin ilişkilendirme bilgilerini (anahtar kelime, reklam, kampanya, reklam grubu gibi) tutar.

gclsrc parametresi, tıklama kimliğinin kaynağını belirtir. Şu anda aşağıdaki değerlerden birine sahip olabilir:

  • gclsrc=ds: Tıklama kimliği, Search Ads 360 tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca, tıklama Google dışındaki bir motorda gerçekleşmiştir veya Google'da gerçekleşmesine rağmen Google Ads hesabı otomatik etiketlemeyi kullanmamaktadır.

  • gclsrc=aw.ds: Tıklama kimliği, otomatik etiketlemeyi kullanan Google Ads tarafından oluşturulmuş ve tıklama, Search Ads 360 tıklama sunucusu üzerinden geçmiştir.

  • gclsrc=: Tıklama kimliği Google Ads tarafından oluşturulmuşsa ancak tıklama gerçekleştiğinde dönüşüm API hizmeti Search Ads 360'ta etkinleştirilmemişse parametre boş olur.