Giúp cải thiện Công cụ kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản cho Lighthouse. Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong bản khảo sát của chúng tôi.

Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Công cụ Kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản trong Lighthouse cải thiện tốc độ quảng cáo và chất lượng tổng thể thông qua một loạt chức năng kiểm tra tự động. Công cụ này giúp giải quyết các vấn đề phát hiện được và đánh giá hiệu quả của các thay đổi lặp lại, đồng thời đề xuất nội dung phản hồi bạn có thể thực hiện được.

Bài kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản cho Lighthouse được xây dựng dựa trên Lighthouse, một công cụ nguồn mở được các nhà phát triển sử dụng rộng rãi và tích hợp trong Công cụ dành cho nhà phát triển của Chrome. Theo mặc định, các nội dung báo cáo mà Bài kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản cho Lighthouse tạo ra bao gồm tất cả các danh mục hiện có trong Lighthouse cùng với danh mục "Quảng cáo nhà xuất bản" bổ sung xuất hiện ở trên cùng.

Chúng tôi đang thử nghiệm và hiện vẫn đang trong quá trình phát triển. Để giúp chúng tôi cải thiện, vui lòng gửi nội dung phản hồi để cho chúng tôi biết về bất kỳ vấn đề hoặc nội dung đề xuất nào bạn muốn đưa ra.

Dịch vụ web

Công cụ kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản cho Lighthouse là một dịch vụ web chuyên tìm nạp trang web từ xa để phân tích.

Theo mặc định, kết quả được tạo cho thiết bị di động bằng cách sử dụng phiên bản Chrome không có giao diện người dùng, mô phỏng Nexus 5X. Bạn có thể tạo kết quả cho máy tính mà không dùng quy trình mô phỏng bằng cách chọn thẻ Máy tính ở đầu trang kết quả.

Để biết thêm thông tin cụ thể về môi trường tạo kết quả, hãy xem mục Chế độ cài đặt thời gian chạy ở cuối mỗi báo cáo.

Cách sử dụng

Tùy chọn cài đặt nâng cao

Các bài kiểm tra khác cho Lighthouse

Theo mặc định, trong báo cáo tạo ra sẽ chỉ có bài kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản và bài kiểm tra hiệu suất của Lighthouse. Để bao gồm đủ bộ bài kiểm tra Lighthouse, hãy bật tùy chọn Chạy các bài kiểm tra Lighthouse bổ sung

Cookie

Hệ thống sẽ bao gồm các cookie tùy chỉnh đã nhập vào hộp văn bản Nhập cookie khi yêu cầu trang web được chỉ định. Bạn có thể sử dụng cookie tùy chỉnh này để chuyển thông tin trạng thái tới trang, ví dụ: để cho phép truy cập trang có yêu cầu quy trình xác thực.

Bạn có thể chỉ định nhiều cookie. Định dạng cần thiết của cookie như sau:

cookie1=value1; cookie2=value2;

Điều tiết mô phỏng

Theo mặc định, điểm số bài kiểm tra dựa trên kết quả của việc tải trang của bạn trên CPU của máy tính qua kết nối băng thông rộng có dây không bị điều tiết. Để đánh giá hiệu suất trang web của bạn trong những tình huống bất lợi hơn, hãy bật tùy chọn Sử dụng điều tiết mô phỏng.

Khi tính năng này bật, hệ thống tính điểm số bằng cách sử dụng quy trình mô phỏng về hoạt động tải trang, dựa trên dữ liệu quan sát trong quá trình tải trang không điều tiết. Quy trình mô phỏng sử dụng hoạt động điều tiết Lighthouse theo mặc định, giới hạn cả tốc độ CPU và băng thông mạng. Điểm số này gần đúng với hiệu suất của thiết bị di động thực tế đang tải trang web của bạn qua kết nối 3G nhanh.

Bookmarklet

Bạn có thể sử dụng bookmarklet để quét trang hiện tại theo yêu cầu.

Hãy kéo nút sau vào thanh dấu trang của bạn:

Nhấp vào nút này trên trang bất kỳ để tạo báo cáo cho URL hiện tại.

Ý kiến phản hồi

Để nêu ý kiến phản hồi, vui lòng gửi sự cố trên GitHub.